ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Θεματικό εργαστήρι για τον τουρισμό στην Κέρκυρα


Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της «Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση» συνεχίζει τη διαβούλευση με το τοπικό παραγωγικό και ακαδημαϊκό/ερευνητικό δυναμικό, για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Για το σκοπό αυτό διοργανώνει Θεματικό Εργαστήριo για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα (αίθουσα συνεδρίων Ο.Λ.ΚΕ –νέο Λιμάνι), την Τετάρτη από τις 19.00 έως τις 22.00μ.μ.

Η θεματολογία του εργαστηρίου αφορά:

• Εθνική Στρατηγική για τουρισμό
• Νέες τάσεις στον τουρισμό & Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος
• Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική επιχειρηματικότητα
Στόχος είναι η προετοιμασία και η προκήρυξη σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Το ίδιο Θεματικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί προσεχώς και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Π.Ι.Ν.