ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Το κληροδότημα του Νικολάου Σπ. Καββαδία για το Δημοτικό Σχολείο Αργυράδων


Το Κληροδότημα: Ο ΝΙΚ. ΣΠ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Αγοράζει οικόπεδο και περατώνει την τοιχοποιία του Διδακτηρίου του Δημοτ. Σχολ. Αργυράδων.
Πορφύριος Οδ. Πανδής
                       «Αείμνηστε Νικόλαε,
                       μεγάλε αργυραδίτη
                       που αυθόρμητα εφρόντισες
                       για του παιδιού το σπίτι...»
Η ανωτέρω στροφή είναι η πρώτη ενός ποιήματος του λαϊκού ποιητή Καββαδία Προκόπη (Προκοπάκη), η οποία αναφέρεται στον μεγάλο ευεργέτη του Δημοτ. Σχολείου Αργυράδων του Νικόλαου Καββαδία του Σπυρίδωνος (1861 – 1920).
Τη στροφή επαναλάμβανε με ικανοποίηση ο Βασίλης Καββαδίας του Ξενοφώντα, ανεψιός του ευεργέτη ένα μελαγχολικό δειλινό του περασμένου Σεπτέμβρη, έξω από το Δημαρχείο Κέρκυρας.
Το ιστορικό αυτό κτίριο κτίστηκε κατά τα έτη 1663 – 1693, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως λέσχη συνάντησης και ψυχαγωγίας των Ευγενών γνωστή ως Λότζια (Loggia di Nobili), μετατράπηκε σε θέατρο το 1720 γνωστό Σαν Τζιάκομο, το οποίο λειτούργησε ως το 1902. Από το 1903 στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας, ενώ οι περισσότερες από το 2008 έχουν μεταφερθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 6Α, στο  Μαράσλειο Ορφανοτροφείο.
Στις Γκαρντελάκουε, στην οδό Ευγενίου Βουλγάρεως 26 στον 3ον – 4ον όροφο διέμενε ο ευεργέτης του Σχολείου και δωρητής ακινήτου και άλλων στο Δήμο Κερκυραίων Νικόλαος Καββαδίας.
Ψηλά – ψηλά στη σοφίτα, μετά την κατοχή, εν ημέραις της ευγενικής κυρά Χρυσής, αδελφής του Ν. Κ., βολεύονταν παιδιά από το χωριό μας, μαθητές στα δύο, τότε, Α’ και Β’ Γυμνασία Αρρένων Κέρκυρας. Όλα αυτά τα παιδιά πρόκοψαν στη ζωή και στα γράμματα.


Το Αρχείο του Σχολείου
Από το πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Σχολείου, το 1988, μεταφέρουμε πιστά ενέργειες του Δ/ντή του Σχολείου που έχουν σχέση:
1.    Με τις μετοχές του ευεργέτη Ν. Κ. Στην Ιονική Τράπεζα Κέρκυρας για την ανέγερση διδακτηρίου.
2.    Με το χρόνο έναρξης οικοδόμησης του διδακτηρίου «μέχρι τοιχοποιίας» ως και άλλες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση των μετοχών ... ως τις 12.9.1940 ..., σαράντα πέντε μέρες πριν ηχήσουν οι σειρήνες του πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940).
Συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο αλληλογραφίας διαβάζουμε:
1.6.1939 Εις το εν Κερκύρα υποκατάστημα της Ιονικής είναι κατατεθειμέναι εκ μέρους της Επιτροπής Διδακτηρίων Limited 60 μετοχαί Ιονικής Τραπέζης των 5 λιρών Ο.Α. εκάστη.
23.2.1940 Ήρξατο η ανέγερσις του διδακτηρίου την 1.8.1932 και εκ του κληροδοτήματος Νικολάου Καββαδία διετέθησαν 131.041 δραχμαί.
10.5.1940 Αι κατ' Αυγούστον 1932 εργασίαι διδακτηρίου αποπερατώθησαν τις  23.9.1932. Έγινε μόνον τοιχοποιία, υπολειπομένων πασών των λοιπών εργασιών.
27.6.1940 Προς το Γραφείον Εποικισμού. Να γνωρίσει αναλυτικώς τα ποσά τα ανήκοντα εις το ελληνικό δημόσιον για την ανέγερσιν του διδακτηρίου εκ του κληροδοτήματος Νικολάου Καββαδία.
29.7.1940 Προς το Υπουργείο Οικονομικών. Υποβάλλομεν απολογισμόν διαχείρισης κληροδοτήματος Νικολάου Καββαδία ήτοι 1) τας υπ' αριθμ 1 -5 αποδείξεις εισπράξεως 147.207 δραχμαί, 2) τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 1 – 22 δραχμαί 131.041 και 3) τα υπ' αριθμ ... διπλότυπα δημοσίου ταμείου εκ δραχμών 86,3 και 1.317,30
12.9.1940 Προς το Υπουργείο Παιδείας. Αναφέρομεν ότι αρμόδια αρχή δια την έκδοση διπλοτύπου εισπράξεως 96.00 δραχμών είναι η Διδακτηριακή Επιτροπή, εις ήν δέον όπως μεταβιβαστούν αι 96.000 δραχμαί.
Προ – επιστράτευση
“ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ”1 του Σεπτέμβρη του 40, έβλεπες στις Αργυράδες απ' Αη Γιωργιού ως τη Μηχανή, βαρβάτα άλογα και μουλάρια από το Πεντάχωρο, να καλπάζουν για το Κέντρο Επιλογής και Επίταξης και προώθηση τους στα σύνορα... για τον πόλεμο που ερχόταν...
Μια συνέπεια του πολέμου του Σαράντα και των άλλων δεινών που ακολούθησαν, κατοχή, εμφύλιος, ήταν η καθυστέρηση της αποπεράτωσης του διδακτηρίου, μετά δεκαεπτά χρόνια, το διδακτικό έτος 1949 - 1950...
Αποκαλυπτική η φωτογραφία του Σχολείου. Βλέπε σελίδα 115.
1. Οδυσ. Ελύτη: “ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”: Οι ημιονηγοί σελ. 37 έκδοση 16η
2. Ημέτερον: “Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1864 – 1999”
Άλλα στοιχεία για τον ευεργέτη Ν. Κ. και για το Διδακτήριο του Σχολείου βλέπε στο βιβλίο: “ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1859 – 2015. Χρονολόγιο – Σταθμοί – Πρόσωπα – Σχόλια. ΤΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΛΟΝ των Πορφύριου Οδ. Πανδή και Γιώργου Κ. Καββαδία. Πειραιάς 2015 εκδόσεις Μουρούσια Ο.Ε.


Αναδημοσίευση από τη "ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΑΔΙΤΩΝ", Αρ. Φ. 137, Σεπτ. - Οκτ. 2016