ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Κέρκυρα: Δεν συναινεί ο Δήμος στο έργο της «Annunziata»


 
Αρνείται ο Δήμος Κέρκυρας να συναινέσει, έστω και στην έναρξη του έργου συντήρησης του κωδωνοστασίου της «Annunziata» χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό αναφέρεται στην μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμαρχος σήμερα το μεσημέρι και στην οποία επισημαίνει ότι η εν λόγω εργολαβία προβλέπει την κατασκευή μιας σκαλωσιάς, χωρίς ουσιαστικά εργασίες συντήρησης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει άλλη εργολαβία. Εκτός από το συνήθη χρόνο της αναζήτησης χρημάτων, των προκηρύξεων, των αδειοδοτήσεων, δεν υπάρχει ούτε μελέτη, για την οποία οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού προσπάθησαν να «πετάξουν το μπαλάκι» στο Δήμο. Ο Δήμαρχος εκτιμά ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να αποτελεί μιαν ανοικτή πληγή στην καρδιά της πόλης για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Ο επίσημος τίτλος του έργου είναι «Συντήρηση και αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του πρώην Καθολικού Ι.Ν. Ευαγγελίστριας «Annunziata» στην Κέρκυρα». Όπως εξηγεί η ανακοίνωση, ο Δήμος Κέρκυρας με ικανοποίηση χαιρέτησε πριν από περίπου δύο χρόνια τη δημοπράτηση του έργου, με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο έργο αφορούσε, στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του, εργασίες κατασκευής ενός μεγάλου μεταλλικού ικριώματος το οποίο θα σκέπαζε το κωδωνοστάσιο και ένα μεγάλο τμήμα του περιβάλλοντα χώρου. Σε συνέχεια ενεργειών του Δήμου, το Υπουργείο Πολιτισμού δέχτηκε να μην ξεκινήσει την κατασκευή του παραπάνω ικριώματος και να προχωρήσει στην αναθεώρηση της μελέτης, ώστε να μειωθεί σημαντικά το μέγεθός του και να ενταχθούν στο έργο και εργασίες αποκατάστασης του κωδωνοστασίου.
Παράλληλα, τα θέματα που έθεσε η ανάδοχος του έργου στους επιβλέποντες μηχανικούς του Δήμου είναι πολύ σοβαρά.
1. Η αναθεωρημένη μελέτη ελάχιστα μείωνε το μέγεθος του μεγάλου μεταλλικού ικριώματος, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης του κωδωνοστασίου περιορίζονταν σε πολύ λίγες και όχι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σώμα του.
2. Δεν εξασφαλιζόταν, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω εργολαβίας, η συνολική αποκατάσταση του κωδωνοστασίου και η απομάκρυνση του τεράστιου μεταλλικού ικριώματος.
3. Η κατασκευή του μεταλλικού ικριώματος θα επηρεάσει τέσσερις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και στεγάζονται σε κτήρια γύρω από το κωδωνοστάσιο.
Ο Δήμος έθεσε τους προβληματισμούς του στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για το αν «είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη η αναγκαιότητα του μεγάλου μεταλλικού ικριώματος, αν έχουν γίνει γεωτεχνική μελέτη, εργαστηριακοί έλεγχοι αντοχής των υλικών, έλεγχος των στοιχείων της θεμελίωσης κλπ), που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τις σχετικές μελέτες στατικής επάρκειας του κωδωνοστασίου, αν εχει γίνει σχετική γεωτεχνική μελέτη, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συνολικής αποκατάστασης του κωδωνοστασίου και της απομάκρυνσης του μεταλλικού ικριώματος, αν έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια για την αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν στον κοινόχρηστο χώρο, αν έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια για την πιθανή αποζημίωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων που στεγάζονται στα κτήρια γύρω από το κωδωνοστάσιο και αν έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για τη μεταφορά των δικτύων κοινής ωφέλειας και την αποκατάσταση των ζημιών που πιθανόν θα προκληθούν.
Με καταγγελτικό ύφος η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει σχετικά με τις απαντήσεις που έλαβε:
«Στα παραπάνω ερωτήματα ο Δήμος Κέρκυρας ουδέποτε έλαβε ικανοποιητικές απαντήσεις από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αντίθετα η Δ.Α.Β.Μ.Μ. προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη εκπόνησης της Β΄ Φάσης της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου στο Δήμο μας.
Ο Δήμος Κέρκυρας όμως ουδέποτε συναίνεσε στην εφαρμογή μιας μελέτης σε δύο φάσεις όπου η πρώτη φάση δεν ολοκληρώνει την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, ενώ δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη φάση, δηλαδή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου, την απομάκρυνση του ικριώματος και την επισκευή των ζημιών που θα προκληθούν στον κοινόχρηστο χώρο».
Επισημαίνουμε, επίσης, ότι ο «Δήμος μας δεν μπορεί να συναινέσει στην εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας ακόμα και μετά την καθυστερημένη αποδοχή από την πλευρά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας της ευθύνης για την εκπόνηση της μελέτης της Β΄ Φάσης (έγγραφο υπ΄αριθμ. 64/12-01-2017) αφού:
• Δεν ολοκληρώνει την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου.
• Προκαλεί σοβαρά προβλήματα στον κοινόχρηστο χώρο και προβλήματα λειτουργίας σε επιχειρήσεις πολιτών μας.
• Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, για την αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν στον κοινόχρηστο χώρο και για την απομάκρυνση της ογκώδους κατασκευής του ικριώματος.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Δήμος αντιμετώπισε το θέμα της Annunziata με την απαραίτητη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας του μνημείου. Για το λόγο αυτό, ήταν από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η παρούσα δημοτική αρχή μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Αρνήθηκε, όμως, να συναινέσει, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σε μιαν εργολαβία που δεν αφορούσε τη συνολική ολοκλήρωση του έργου αλλά, αντιθέτως, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να αποτελεί μιαν ανοικτή πληγή στην καρδιά της πόλης για άγνωστο χρονικό διάστημα. Η Κέρκυρα ταλαιπωρείται ήδη πολλά χρόνια από ημιτελή και προβληματικά στην εκτέλεσή τους δημόσια έργα.
Ο Δήμος Κέρκυρας παραμένει διαθέσιμος να συμβάλει, στo πλαίσιo συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στo πλαίσιo των δυνατοτήτων του, στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης μιας φάσης για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου, η οποία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα προβλέπει τη συνολική ολοκλήρωση του έργου».

Πηγή: ert.gr, Μαρία Παγκράτη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου