ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Τη Νια Τετάρτη (19/4) η συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΜε  ... μόνο 48 θέματα στην ημερήσια διάταξή θα συνεδριάσει την επόμενη Τετάρτη 19 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 18:30 στην αίθουσα του Μον Ρεπό.Αναλυτικά, τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι:

Ανακοινώσεις.
Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
Έγκριση α) της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Κέρκυρας, της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ιδρύματος «Πινακοθήκη Άγγελου Γιαλλινά», για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» και β) της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ32 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Έγκριση α) της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ισραηλιτική Κοινότητα Κέρκυρας», για την υλοποίηση της πράξης «Αναζητώντας το χαμένο χώρο: Το Εβραϊκό στοιχείο των Ιονίων Νήσων στη διαμόρφωση της τουριστικής και πολιτιστικής πολιτικής» και β) της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αναζητώντας το χαμένο χώρο: Το Εβραϊκό στοιχείο των Ιονίων Νήσων στη διαμόρφωση της τουριστικής και πολιτιστικής πολιτικής» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ32 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση απορροής ομβρίων Αγίου Ματθαίου Δ.Ε. Μελιτειέων» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως του έργου «Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως του έργου «Συντήρηση, Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Αγίου Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Έγκριση α) 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή αγωγού ομβρίων Κάτω Γαρούνα Δ.Ε. Αχιλλείων και β) χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λευκιμμαίων» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/07 για άδεια λειτουργίας τους (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
11.Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/07 για άδεια λειτουργίας τους (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).

12.Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη του έργου «Διάνοιξη ρυμοτομούμενων τμημάτων και αποκατάσταση ιδιοκτησιών που εμπλέκονται στον ΚΧ500 στα Παγκρατέϊκα» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).

13.Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Λαμποβίτισα» Περιβολίου (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).

Μετακίνηση τμήματος δημοτικής οδού στη θέση «Κρεβατσούλα ή Παληοπάλατο» περιοχής Δασιάς Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Κορακιάνας Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).
15.Χαρακτηρισμός και αναγνώριση κύριας δημοτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό με αρ. 17 Ρόδας Σιδαρίου με τον οικισμό Αστρακερής Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλου).

16.Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμών χόρτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).

17.Επανυποβολή πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις στο γήπεδο Άνω Κορακιάνας» (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).

18.Έγκριση χορηγήσεως σκελετού νεκρού αγνώστου και μη ζητηθέντος από το Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Κέρκυρας σε φοιτήτρια του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ για εκπαιδευτικό σκοπό (Εισηγητής: κ. Ν. Αναστασόπουλος).

19.Έγκριση των υπ’ αριθμ. 10-28/07-04-2017 και 10-29/07-04-2017 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

20.Έγκριση της υπ’ αριθμόν 9-26/24-03-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί καθορισμού τιμής για την τοποθέτηση μηχανημάτων οπτικής περιήγησης (κιάλια με κέρματα), σε κοινόχρηστο χώρο για τις θέσεις α) Καφέ Γυαλί 1 θέση και β) Γέφυρα Κανόνι 1 θέση (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

21.Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων για την τοποθέτηση μηχανημάτων οπτικής περιήγησης (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

22.Παραχώρηση της χρήσης οικοπέδου στη θέση ΠΛΑΝΤΡΑΦΟΣ στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος για τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

23.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή εισπραχθέντος ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση οικισμού Γαστουρίου» προς την «ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΤΕ», μετά την έκδοση της υπ’ αριθμόν 103/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

24.Έγκριση της υπ’ αριθμόν 9-19/24-03-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Δ’ Τρίμηνο) (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

25.Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως της με Α.Π. 68784/30-12-2016 σύμβασης  που αφορά την προμήθεια ειδικού λογισμικού συστήματος «Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών» (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

26.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μαγουλάδων Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

27.Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον κ. Ιωάννη Καλέντζη του Σπυρίδωνος (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

28.Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1/03-04-2017 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 Ν. Κέρκυρας περί ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών (Εισηγητής: κ. Γ. Καρύδης).

29.Έγκριση της υπ’ αριθμόν 3-1/03-04-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής: κ. Λ. Παγκράτης).

30.Έγκριση λειτουργίας κατασκηνωτικού προγράμματος και Δημιουργικής Απασχόλησης  Βίδο 2017 και πρόσληψης προσωπικού (Εισηγητής: κ. Ν. Κορακιανίτης).

31.Έγκριση εκκίνησης των διαδικασιών εκτέλεσης επειγουσών δράσεων στα δύο διαμερίσματα επί της οδού 2α πάροδος Δελβινιώτη 2, που ανήκουν στο Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

32.Έγκριση αιτήματος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας, το Διεθνές Συνέδριο «SimUnESco 2017» που αφορά στην Προσομοίωση της λειτουργίας των οργάνων του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών της Unesco (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

33.Έγκριση αιτήματος του Φορέα «Corfu Ghallenge», να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας, η διοργάνωση  Διεθνούς  Ιστιοπλοϊκού Αγώνα (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

34.Έγκριση προμήθειας του συνόλου των μεταγραμμένων και μεταφρασμένων χειρογράφων του ανωνύμου ημερολογίου του πολέμου 1716-1717, από το Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

35.Έγκριση της υποστήριξης των εργασιών του Περιφερειακού Καρδιολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Α. Σκούπουρας).

36.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στην πραγματοποίηση του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – CORFU HALF MARATHON» και οικονομικής επιχορήγησης του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

37.Έγκριση, εκ των υστέρων, της προμήθειας ενός επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

38.Έγκριση α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και β) πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

39.Έγκριση α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στην Αθήνα και β) της πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

40.Έγκριση α) της μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Παιδείας κ. Βασιλείου Καββαδία στο Βελιγράδι Σερβία και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής: κ. Β. Καββαδίας).

41.Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (έναν από την Παράταξη της Πλειοψηφίας και έναν από τις Παρατάξεις της Μειοψηφίας) για τη συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κέρκυρας.

42.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 2-107/20-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΝ1ΩΕΑ-1ΩΠ) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).

43.Ορισμός Προέδρου και του αναπληρωτή του καθώς και παραγωγικών φορέων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

44.Αποδοχή παραιτήσεως κ. Α. Ζήβα από αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας». Ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

45.Αποδοχή παραιτήσεως κ. Νικολάου Αναστασόπουλου από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας και ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

46.Αποδοχή παραιτήσεως κ. Ευγένιου – Σπυρίδωνος Ασπιώτη από την Εκτιμητική Επιτροπή μίσθωσης – εκμίσθωσης – αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017 και ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

47.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμοί τάφρων και χανδάκων πρώην Δήμων Παρελίων και Αχιλλείων» Δήμου Κέρκυρας. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην ως άνω Επιτροπή.

48.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίου – Κασσωπαίων». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην ως άνω Επιτροπή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου