ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

ΕΓΕΣΥΚ: Δραματικές ελλείψεις γιατρών στο Νοσοκομείο


Παρά τις όποιες προσλήψεις τα προβλήματα του Νοσοκομείου Κέρκυρας οξύνονται. Οι ελλείψεις σε προσωπικό και όχι μόνο είναι δραματικές. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών με ανακοίνωσή της αναφέρεται στα προβλήματα υποστελέχωσης καθώς και έλλειψη επαρκών κονδυλίων για αποπληρωμή των εφημεριών.

Η ανακοίνωση:

Μετά το Διοικητικό Συμβούλιο της 15-5-2017, αποφασίστηκε ότι η ΕΓΕΣΥΚ οφείλει να ενημερώσει για τις συνεχιζόμενες σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο γενικό νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Παρά τις προσλήψεις σημαντικού –ομολογουμένως- αριθμού επικουρικών ιατρών από τη νέα διοίκηση, παραμένουν τα προβλήματα υποστελέχωσης πολλών τμημάτων του νοσοκομείου και του τμήματος επειγόντων περιστατικών. Αυτό συνεπάγεται την υπερεφημέρευση πολλών ιατρών του νοσοκομείου και τη δυσλειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων.

 

Επιπλέον οι προσλήψεις επικουρικών ιατρών (με 3ετή σύμβαση), και όχι μόνιμων, για την κάλυψη πάγιων αναγκών, μόνο την προαγωγή των ελαστικών σχέσεων εργασίας και στο ΕΣΥ εξυπηρετεί. Οι πάγιες ανάγκες οφείλουν να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό που μέσα από την επιστημονική συνέχεια μπορεί να αναβαθμίσει τις λειτουργίες των τμημάτων και κατ΄ επέκταση του νοσοκομείου. Η πρόσληψη μόνιμων ιατρών και όχι επικουρικών είναι αυτή που διασφαλίζει τη σε βάθος χρόνου επαρκή στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

 

Ωστόσο, οι προσλήψεις είτε επικουρικών είτε μόνιμων ιατρών και η αύξηση των εκτελούμενων εφημεριών, όταν δεν συνοδεύονται από την ανάλογη αύξηση του κονδυλίου εφημέρευσης και του συνολικού προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ελλοχεύουν τον κίνδυνο περικοπής δεδουλευμένων εφημεριών και απλήρωτης εργασίας, κάτι που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Δεν θα ανεχτούμε καμιά μετατροπή ή οριζόντια περικοπή των πραγματοποιηθέντων εφημεριών.

Απαιτούμε:

Προσλήψεις μόνιμων ιατρών για την κάλυψη των πάγιων αναγκών του νοσοκομείου

Ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου για επαρκή χρηματοδότηση, αποπληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας