ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Ιστορία, Πανελλήνιες 2017: Εκτίμηση από την Ένωση ΦιλολόγωνΤα θέματα της Ιστορίας θεωρούνται βατά και προσβάσιμα από επαρκώς προετοιμασμένους υποψηφίους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επεξεργασία των πηγών της δεύτερης ομάδας.

Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού Σχετικά με τα θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού η Π.Ε.Φ.

επισημαίνει τα εξής:

1. Οι ερωτήσεις καλύπτουν σημαντικό εύρος της εξεταστέας ύλης και ορισμένες επα- ναλαμβάνονται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

2. Σχετικά με το θέμα Γ1, που αναφέρεται στις πηγές, ο μαθητής μπορεί να χρησιμο- ποιήσει τα στοιχεία των πηγών και αυτά του εγχειριδίου για να απαντήσει.

3. Σχετικά με το θέμα Δ1, ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιήσει συνδυαστική και συν- θετική μέθοδο για να επεξεργαστεί τις γνώσεις που του παρέχει το βιβλίο και οι πη- γές καθώς και να γνωρίζει τα γεγονότα.

Από την Π.Ε.Φ.