ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Τα Θέματα σήμερα στα Μαθηματικά και στην Ισορία - ΕκτιμήσειςΤα Θέματα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής


EKTIMHΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


 


Τ α θέματα είναι βατά.Λίγη προσοχή στο ερώτημα Δ3 (ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ)


ΘΕΜΑ Α : Αναμενόμενη θεωρία


ΘΕΜΑ Β: Βασική άσκηση στατιστικής


ΘΕΜΑ Γ: Απλή άσκηση συναρτήσεων


ΘΕΜΑ Δ : Αναμενόμενη άσκηση πιθανοτήτων


Τα Θέματα στην Ιστορία


Εκτίμηση για το μάθημα της Ιστορίας: Τα θέματα είναι αυξημένης δυσκολίας
Πνελλήνιες 2017
Τα θέματα είναι σε γενικές γραμμές αυξημένης δυσκολίας και απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές με συγκροτημένη και συνθετική σκέψη.

Οι πηγές χρήζουν προσεκτικής αντιμετώπισης και διεξοδικής ανάλυσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην πρώτη ομάδα θεμάτων.