ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Σοβαρά προβλήματα στις κλινικές του Νοσοκομείου – Λύσεις απαιτούν οι γιατροί

   

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κλινικές και Τμήματα του Τομέα επισημαίνουν οι γιατροί στηνΓ.Σ. του Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Ζητούν ενίσχυση των κλινικών του νοσοκομείου και του ΤΕΠ με υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών και άλλα.
Σε αυτές τις αποφάσεις αναφέρθηκε αναλυτικά και τεκμηριωμένα την Πέμπτη στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο Διευθυντής του Παθολογικού Τομέα Κυριάκος Δ Χαϊνης.

Αναλυτικά η απόφαση της ΓΣ του παθολογικού τομέα με τα προβλήματα και τα αιτήματα:
AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
                                                                      
Την Τετάρτη 3 Μαϊου 2017, και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Συνέλευση του Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.
Στη Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι ιατροί μέλη του Τομέα από την Α΄ και Β΄ Παθολογική Κλινική, την Καρδιολογική Κλινική, την Πνευμονολογική Κλινική, το Γαστρεντερολογικό και Ογκολογικό Τμήμα, επισημάνθηκαν τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιμέρους Κλινικές και Τμήματα του Τομέα.
Η Συνέλευση κατέληξε σε Ομόφωνη Απόφαση. Αποφάσισε δε ομόφωνα ότι πρέπει να γίνει ενημέρωση των ασθενών και ευρύτερα της Κοινωνίας της Κέρκυρας με την διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου.
Η Συνέλευση αυτή ήταν ουσιαστικά συνέχεια της Συνέλευσης του Τομέα της 29ης Σεπτεμβρίου 2016 η οποία είχε επίσης καταλήξει σε Ομόφωνη Απόφαση (αριθμό πρωτοκόλλου 18940/11-10-2106), η οποία όμως αγνοήθηκε εντελώς από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Η νέα Απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα ενσωματώνοντας και τις αγνοηθείσες προτάσεις της προηγούμενης Συνέλευσης υποβάλλει προτάσεις που συμβάλλουν:
Στην αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.
Στην ενίσχυση της λειτουργίας των Τμημάτων του Παθολογικού Τομέα.
Στην ενίσχυση της λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
Στη θεσμική συνεργασία Τομέα/Τμημάτων – Διοίκησης βάσει των διατάξεων του ΕΣΥ.
Στη δημιουργία – ανάπτυξη νέων τμημάτων που θα συμβάλουν στη προσφορά νέων υπηρεσιών στους ασθενείς και στη σημαντική μείωση της μετανάστευσης Κερκυραίων ασθενών και των οικογενειών τους προς Νοσοκομεία εκτός Νομού.
Στην περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη του Νοσοκομείου προς ένα Σύγχρονο Ιατρικά Αυτόνομο Νοσοκομείο, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες των ασθενών, χωρίς το απαράδεκτο φαινόμενο της μετανάστευσης για ιατρικούς λόγους.
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Λειτουργία του Νοσοκομείου διέπεται από τις διατάξεις της υπ΄ Αριθμ. Υ4α/110068/05 Υπουργικής Απόφασης - Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 1293/13 Σεπτεμβρίου 2006, Τεύχος Δεύτερο – με θέμα << Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας >>.
                                    
Σύμφωνα με το Άρθρο 4 με θέμα ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ του Οργανισμού του Νοσοκομείου η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε τριακόσιες είκοσι μία (321) οργανικές κλίνες.
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 με θέμα ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Οργανισμού του Νοσοκομείου η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα και Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά στα Τμήματα, καθώς και Διατομεακά Τμήματα, …
Σύμφωνα με το εδάφιο Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισμού του Νοσοκομείου οι Ιατρικοί Τομείς είναι:
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 156 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 139 κλινών
γ) Εργαστηριακός τομέας
δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 20 κλινών
ε) Τομέας Δημόσιας Υγείας
Σύμφωνα με το εδάφιο Α΄/αα της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισμού του Νοσοκομείου στον Παθολογικό Τομέα ανήκουν:
Τμήματα:
Τμήμα Παθολογικό Α΄
Τμήμα Παθολογικό Β΄
Καρδιολογικό Τμήμα
Παιδιατρικό − Νεογνολογικό Τμήμα
Νευρολογικό Τμήμα
Νεφρολογικό Τμήμα
Πνευμονολογικό Τμήμα
Μονάδες:
α) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης
β) Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας
Ο Παθολογικός Τομέας έχει επίσης συνευθύνη και για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο σύμφωνα με το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Οργανισμού του Νοσοκομείου ανήκει στα Διατομεακά Τμήματα.
Στον Τομέα προϊσταται ο Διευθυντής του Τομέα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6, άρθρο 7 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και το άρθρο 46 Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21-2-2016).
Β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΟΝΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Το Νοσοκομείο είναι το Μοναδικό Νοσοκομείο στο Νομό της Κέρκυρας, ο οποίος αποτελεί νησιώτικο Νομό.
Ο Νομός έχει μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ενώ, ως βασικός τουριστικός προορισμός, δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και τουρίστες ετησίως.
Το Νοσοκομείο ως μοναδικό στο Νομό εφημερεύει καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο επί 365 ημέρες τον χρόνο, σε αντίθεση με Νοσοκομεία άλλων Νομών.
Βάσει των παραπάνω ο Υπουργός Υγείας ενέταξε το Νοσοκομείο μας στη κατηγορία των «… άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» με την από 8/06/2015 υπ΄αρ. Α2α/Γ.Π. Οικ.42875 Απόφασή του.
Γ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016
Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των νοσηλευθέντων ασθενών στα Τμήματα του Παθολογικού Τομέα και των αντιμετωπισθέντων ασθενών με επείγοντα προβλήματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Παθολογικού Τομέα είναι τα εξής:
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 12794 (2015) 12599 (2016)
Αντιμετωπισθέντα Επείγοντα Περιστατικά Παθολογικού Τομέα: 13613 ασθενείς.
Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Το τεράστιο αυτό έργο έχει επιτελεσθεί και συνεχίζει να επιτελείται με την υπευθυνότητα, την εργατικότητα και τον μόχθο των γιατρών του Παθολογικού Τομέα, με εφημερίες εξουθενωτικές χωρίς πολλές φορές λήψη των νόμιμων ρεπό.
Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει συγκεντρωτικά ο Παθολογικός Τομέας, με την ιδιαίτερη έκφρασή τους στα επιμέρους Τμήματα που θα αναλυθούν στη συνέχεια, είναι:
Υποστελέχωση σε ειδικευμένους γιατρούς.
Ερήμωση από ειδικευόμενους γιατρούς.
Ελλειπής υποστήριξη της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Θεσμικά προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Ε. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Η συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου και των επιμέρους τμημάτων του Τομέα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους Επικουρικούς Ιατρούς. Εάν λείψουν οι Επικουρικοί Ιατροί το Νοσοκομείο ουσιαστικά θα καταρρεύσει.
Οι επικουρικοί ιατροί καλύπτουν πάγιες, χρόνιες έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου.
Όταν σε άλλους φορείς του Δημοσίου μονιμοποιούνται έκτακτοι υπάλληλοι με το σκεπτικό ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες, είναι αδιανόητο ιατροί υψηλής εξειδίκευσης και επιστημονικής κατάρτισης που καλύπτουν όχι μόνο πάγιες ανάγκες αλλά ΧΡΟΝΙΕΣ, ΠΑΓΙΕΣ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΣΘΕΝΩΝ να μην μονιμοποιούνται.
Δεν είναι δυνατόν οι ιατροί αυτοί να ευρίσκονται συνεχώς σε κατάσταση ομηρίας.
Για τους λόγους αυτούς,
ΖΗΤΑΜΕ
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΏΝ
Εναλλακτικά
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΡΙΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α΄ και Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Στατιστικά έτους 2015-2016 :
Α΄Παθολογική Κλινική:
Κλίνες : 18
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 1449 (2015) 1535 (2016)
Β΄Παθολογική Κλινική:
Κλίνες : 17
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 1384 (2015) 1420 (2016)
Οι δύο Παθολογικές Κλινικές, ενώ αποτελούν την νευραλγική ειδικότητα του Παθολογικού Τομέα και γενικότερα του Νοσοκομείου, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
Ο Συντονιστής Διευθυντής της Β΄ Παθολογικής Κλινικής παραιτήθηκε προ έτους, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκηρυχθεί η θέση του.
Έκτοτε αποχώρησαν άλλοι δύο Παθολόγοι (Επιμελητές Α!) χωρίς να έχουν αντικατασταθεί μέχρι σήμερα.
Ο Συντονιστής Διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής έχει επιφορτισθεί και την επιστημονική ευθύνη της Β΄ Παθολογικής Κλινικής.
Η μεγάλη διακίνηση περιστατικών, ο μικρός αριθμός νοσηλευτικών κλινών σχετικά με τις ανάγκες, η υπερκάλυψη των νοσηλευτικών κλινών (πάνω από 110% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου) και ταυτόχρονα η κάλυψη αναγκών στον τομέα της Παθολογίας ολόκληρου του Νοσοκομείου (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Νευρολογική Κλινική, Αιματολογικό, Νεφρολογικό Τμήμα, καθώς και οι περισσότερες κλινικές και τμήματα), απαιτούν την ύπαρξη και αυτόνομη λειτουργία δύο Παθολογικών κλινικών (Α! και Β! Παθολογικής Κλινικής, όπως μέχρι σήμερα) με πλήρη κάλυψη Παθολόγων ιατρών και ιεραρχία στις Κλινικές αυτές. Οιαδήποτε συρρίκνωση, κατάργηση ή ενοποίηση των κλινικών, είναι απολύτως αντιπαραγωγική και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των νοσηλευομένων. Αντιθέτως, συμπιέζει ασφυκτικά τον παραγωγικό χρόνο που σήμερα διατίθεται για κάθε ασθενή, γεγονός που αναμφισβήτητα είναι εις βάρος της πορείας υγείας των ασθενών και θα βλάψει καίρια την λειτουργία συνολικά του Νοσοκομείου. 
Οι παθολόγοι ιατροί καλύπτουν στις εφημερίες αφενός τις δύο Κλινικές και αφετέρου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Όμως, η σημερινή πραγματική σύνθεση σε γιατρούς δεν επιτρέπει την πλήρη κάλυψη με τις αναγκαίες εφημερίες, ενώ συγχρόνως οι γιατροί εξουθενώνονται με τις εφημερίες και χωρίς να λαμβάνουν τα βάσει Νόμου ρεπό που δικαιούνται, λόγω μεγάλων λειτουργικών αναγκών των Κλινικών.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου αντί να στελεχώσει πλήρως τις Κλινικές στέλνει <<χαρτάκια>> με <<εντέλλεσθε>> στους παθολόγους ιατρούς για υπερβολικά πολλές εφημερίες με αποτέλεσμα την εξουθένωση των παθολόγων που έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων ιατρών, αλλά εγκυμονεί και πιθανούς κινδύνους στους ασθενείς από ενδεχόμενα ιατρικά λάθη ή παραλήψεις λόγω υπερβολικής κόπωσης και εξαντλητικής εργασίας, πολλές φορές πέραν των ανθρωπίνων ορίων.
ΖΗΤΑΜΕ:
1ον. Αυτόνομη λειτουργία Α! και Β! Παθολογικής Κλινικής με πλήρη σύνθεση σε ιατρικό προσωπικό.
2ον. Άμεση προκήρυξη της θέσης του Συντονιστή Διευθυντή της Β΄ Παθολογικής Κλινικής.
3ον. Άμεση αύξηση της στελέχωσης των δύο Παθολογικών Κλινικών σε πέντε (5) ιατρούς ειδικότητας παθολογίας για κάθε μία από τις Παθολογικές Κλινικές.
4ον. Να σταματήσει άμεσα η μη αποδεκτή διαδικασία των <<εντέλλεσθε >>.
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Στατιστικά έτους 2015 - 2016:
Κλίνες : 26
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 1848 (2015) 1591 (2016)
Από τις πλέον μάχιμες Κλινικές του Νοσοκομείου.
Αποτελεί την <<Καρδιά>> του Νοσοκομείου.
Αντιμετώπιση βαρύτατων περιστατικών.
Όμως. Αδυναμία πλήρους αντιμετώπισης και διερεύνησης λόγω έλλειψης κλειστής στεφανιαίας μονάδας.
Αποτέλεσμα: Σχεδόν καθημερινές διακομιδές ασθενών εκτός Νομού με τεράστιο δημόσιο κόστος, τεράστια επιβάρυνση των ασθενών και των οικογενειών τους. Συγχρόνως οι βαρέως πάσχοντες καρδιολογικοί ασθενείς εκτίθενται στον κίνδυνο της διακομιδής.
Επιπλέον. Ενώ η Κλινική έχει λάβει αναγνώριση για χορήγηση ειδικότητας δεν υλοποιείται η έγκριση θέσεων ειδικευομένων, με συνέπεια να μην υπάρχει κανένας ειδικευόμενος.
ΖΗΤΑΜΕ :
1ον. Άμεση δημιουργία:
Κλειστής Στεφανιαίας Μονάδας με ανάπτυξη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και Στεφανιογραφιών και εμφύτευση Μόνιμων Βηματοδοτών.
2ον. Στελέχωση της Καρδιολογικής Κλινικής με 4 επιπλέον Καρδιολόγους.
3ον. Σύσταση των εκκρεμουσών από το 2009 4 θέσεων ειδικευομένων.
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Στατιστικά έτους 2015-2016:
Κλίνες : 31
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 1813 (2015) 1884 (2016)
Από τις πλέον μάχιμες Κλινικές του Νοσοκομείου.
Αντιμετώπιση βαρύτατων περιστατικών.
Αντιμετώπιση και των ασθενών με Καρκίνο Πνεύμονα με Χημειοθεραπείες.
Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά γιατί, εκτός της υπστελέχωσης σε ειδικευμένους πνευμονολόγους, στη Κλινική υπηρετούν μόνο δύο ιατροί σε θέση παράτασης ειδικευόμενου με συνέπεια να καλύπτουν με εφημερίες μόνο 14 ημέρες τον μήνα. Μάλιστα σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε οι συνάδελφοι αυτοί.
Δεδομένου ότι ο ειδικευμένος εφημερεύων της Πνευμονολογικής Κλινικής έχει να αντιμετωπίσει:
Τους νοσηλευόμενους, οι οποίοι σε περιόδους αιχμής υπερβαίνουν και τους 35 με φιλοξενίες σε άλλες κλινικές, πολλοί από τους οποίους ευρίσκονται σε κρίσιμη κλινική κατάσταση απαιτούσα την συνεχή παρακολούθηση από ειδικευμένο πνευμονολόγο,
Σε αρκετές περιπτώσεις ασθενείς υπό μηχανική υποστήριξη,
Τον πολύ μεγάλο αριθμό και βαρέως πασχόντων επειγόντων περιστατικών,
Την καθημερινή και σε μεγάλο αριθμό πνευμονολογική εκτίμηση/αντιμετώπιση ασθενών νοσηλευομένων σε άλλες κλινικές,
είναι αδύνατη η ασφαλής εφημέρευση της Κλινικής με μόνο ένα ειδικευμένο. Η κατάσταση αυτή ενέχει κινδύνους για την έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση των ασθενών, ενώ συγχρόνως ενέχει σοβαρό κίνδυνο για ιατρικό λάθος και είναι εξουθενωτική για τους ιατρούς.
Με τη σημερινή στελέχωση της Κλινικής και βάσει του πλαφόν εφημεριών (άρθρο 43 παρ. 1 εδ. i του του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 118, 15 Μαϊου 2014) ) είναι δύσκολη η κατάρτιση ακόμη και μίας λίστας εφημερευόντων σε ενεργό εφημερία, ειδικά τους μήνες με πολλές αργίες (όπως Χριστούγεννα, Πάσχα). Επιπλέον στη Κλινική λόγω υποστελέχωσης δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες του Υπουργού Υγείας προς όλες τις ΥΠΕ της Χώρας και όλα τα Νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ (Υ10α/Γ.Π.οικ./20-10-2008 θέμα <<Εφημερίες μητέρων ΕΣΥ>> ) << … όπως κατά τον καθορισμό του προγράμματος εφημερίας του ιατρικού προσωπικού εξαντλείτε κάθε δυνατότητα ώστε στις μητέρες γιατρούς του κλάδου ΕΣΥ που έχουν παιδιά ηλικίας έως 4 ετών να παρέχεται η μέγιστη δυνατή διευκόλυνση.>>
Παρά τα υπηρεσιακά έγγραφα από τον Συντονιστή Διευθυντή της Κλινικής και ομόφωνη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου η Διοίκηση του Νοσοκομείου μέχρι σήμερα δεν έχει ζητήσει ούτε μία θέση επικουρικού πνευμονολόγου για ενίσχυση της.
Αντίθετα. Ενώ υπήρχαν τρεις πνευμονολόγοι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί, οι οποίοι σημειωτέον είχαν εκπαιδευθεί στη Πνευμονολογική Κλινική από την οποία έλαβαν και την ειδικότητα και επί σειρά ετών είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στο Νοσοκομείο, η Διοίκηση αντί να ζητήσει την πρόσληψη και των τριών υποψήφιων πνευμονολόγων, τροποποίησε προϋπάρχον αίτημα για επικουρικό παθολόγο στο ΤΕΠ σε αίτημα για παθολόγο ή καρδιολόγο ή πνευμονολόγο, με πλήρη άγνοια του Διευθυντή της Κλινικής και του Παθολογικού Τομέα. Δεδομένου δε ότι δεν πρόκειται για προκήρυξη θέσης αλλά για αίτημα πρόσληψης βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και ότι δεν υπήρχε υποψήφιος παθολόγος ή καρδιολόγος το τροποποιημένο αίτημα ήταν ουσιαστικά για πρόσληψη πνευμονολόγου στο ΤΕΠ.
Μάλιστα το αίτημα για διορισμό του πνευμονολόγου στο ΤΕΠ υλοποιήθηκε με αποτέλεσμα ο διορισθείς στο ΤΕΠ αντί στη Πνευμονολογική Κλινική ιατρός πνευμονολόγος να αναγκασθεί να μην αποδεχθεί τον διορισμό του. Την υποψηφιότητά τους για θέση επικουρικού επιμελητή αναγκάσθηκαν να αποσύρουν και οι άλλοι δύο συνάδελφοι πνευμονολόγοι.
Όταν, δηλαδή, σε άλλες ειδικότητες του Νοσοκομείου δεν υπάρχουν υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί, στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας αναγκάζονται σε παραίτηση τρεις εντελώς απαραίτητοι πνευμονολόγοι. Σημειωτέον ότι το Νοσοκομείο ανήκει στις άγονες και νησιώτικες περιοχές. Οι ευθύνες είναι τεράστιες.
Η ενίσχυση της στελέχωσης της Κλινικής είναι απαραίτητη, εκτός των ανωτέρω, και για την περαιτέρω ανάπτυξή της όπως με:
Οργάνωση των Χημειοθεραπειών για Καρκίνο Πνεύμονα.
Ανάπτυξη Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
Πλήρη ανάπτυξη Μελέτης Αναπνευστικής Λειτουργίας και Διαταραχών της.
Επαναλειτουργία του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος.
Επισημαίνουμε ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου που παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου δεν ανάφερε ούτε μία λέξη για τις ανάγκες της Κλινικής. Αντίθετα ανάφερε ότι θα προσλάβει ένα επικουρικό ιατρό λόγω … συνταξιοδότησης του Διευθυντή της, σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
ΖΗΤΑΜΕ
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΠ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΩΣΤΕ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΕΚΝΕΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ.
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ, ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Στατιστικά έτους 2015:
Κλίνες : 10
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 24
Βασικότατο Ιατρικό Τμήμα.
Όμως. Αντιμετωπίζει τραγικά προβλήματα.
Στελεχώνεται μόνο με δύο Νευρολόγους, ένα μόνιμο και ένα επικουρικό.
Όμως, ο μόνιμος ιατρός ευρίσκεται σε πολυετή απόσπαση με συνέπεια το Νευρολογικό Τμήμα να παραμένει μόνο με ένα επικουρικό ιατρό.
Προτάσεις
Άμεση πρόσληψη δύο Νευρολόγων.
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Στατιστικά έτους 2015-2016:
Κλίνες : 5
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 236 (2015) 257 (2016)
Βασικότατη ειδικότητα και νευραλγική Μονάδα.
Όμως. Στελεχώνεται μόνο με δύο Νεφρολόγους.
Προτάσεις
Στελέχωση με 4 γιατρούς ειδικοτήτων που προβλέπονται για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Στατιστικά έτους 2016:
Κλίνες : 4
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 204 (2016)
Βασικότατη ειδικότητα.
Υπηρετεί μόνο ένας επικουρικός Αιματολόγος.
Προτάσεις
Στελέχωση με 2 Αιματολόγους γιατρούς για την κάλυψη των ασθενών και του Αιματολογικού Εργαστηρίου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
Στατιστικά έτους 2015-2016:
Κλίνες : 7
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 2051 (2015) 1955 (2016)
Αποτελεί τμήμα υψίστης ευαισθησίας.
Προτάσεις
Στελέχωση με ένα επιπλέον γιατρό ειδικότητας Παθολογίας ή Αιματολογίας.
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αποτελεί ιδιαίτερης βαρύτητας τμήμα με τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις που εκτελεί τόσο τακτικές όσο και επείγουσες.
Οι ανγάγκες του όμως δεν μπορούν να καλυφθούν από τους δύο συναδέλφους που το στελεχώνουν.
ΖΗΤΑΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΥ.
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Στατιστικά έτους 2015-2016:
Κλίνες : 8
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 2719 (2015) 2508 (2016)
Αποτελεί Τμήμα υψίστης ευαισθησίας.
Όμως. Η χημειοθεραπεία αποτελεί τη μία από τις δύο θεραπευτικές αντιμετωπίσεις του προχωρημένου Καρκίνου.
Η δεύτερη είναι η Ακτινοθεραπεία.
Ακτινοθεπεραπευτικό Τμήμα δεν υπάρχει στο Νοσοκομείο ούτε στο Νησί. Αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς με καρκίνο που χρειάζονται Ακτινοθεραπεία να <<μεταναστεύουν>> μαζί με τις οικογένειές τους για ημέρες εκτός Νομού για να υποβληθούν στην απαραίτητη ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση που απαιτεί η πάθησή τους, με όλες τις συνέπειες κοινωνικές και οικονομικές για τις οικογένειες αυτές.
ΖΗΤΑΜΕ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ο αριθμός των ασθενών με καρκίνο, ο πληθυσμός του Νομού και ο νησιώτικος χαρακτήρας δικαιολογούν και καθιστούν εντελώς απαραίτητο το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα.
Επιπλέον, το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Νοσοκομείου θα συμβάλει στη ταχύτερη αντιμετώπιση και ασθενών εκτός Νομού.
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Στατιστικά έτους 2015-2016:
Κλίνες : 21
Νοσηλευθέντες ασθενείς: 1169 (2015) 1088 (2016)
Αποτελεί την πλέον <<ευαίσθητη>> Κλινική του Νοσοκομείου.
Υπηρετούν μόνο τέσσερις ιατροί ειδικότητας Παιδιατρικής.
Δεν υπάρχει ιατρός νεογνολόγος ούτε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών.
Αποτέλεσμα:
Νεογνά με σοβαρά προβλήματα να διακομίζονται εκτός Νομού, μετατρέποντας ένα ευτυχισμένο γεγονός για την οικογένεια σε μία τραγική εμπειρία, πέραν των κινδύνων της διακομιδής στους οποίους εκτίθεται το νεογνό.
ΖΗΤΑΜΕ
1ον. Άμεση δημιουργία:
Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών,
στελεχωμένης με 3 Νεογνολόγους ιατρούς και χωριστή νοσηλευτική υπηρεσία.
2ον. Στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής με 8 συνολικά Παιδιάτρους, ώστε να υπάρχει διπλή λίστα ειδικευμένων στις εφημερίες.
ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Στατιστικά έτους 2015:
Επείγοντα Περιστατικά Παθολογικού Τομέα: 13613 ασθενείς.
Αποτελεί το Τμήμα που αφενός κρίνεται η ζωή βαρέως πασχόντων ασθενών μέσα σε λεπτά και αφετέρου τίθεται η βάση της αρχικής διάγνωσης και περαιτέρω αντιμετώπισης των ασθενών.
Ο τεράστιος αριθμός των 13613 επειγόντων περιστατικών του έτους 2015 αντιμετωπίσθηκε από τους ιατρούς των Κλινικών του Παθολογικού Τομέα - Παθολόγους, Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους και Νευρολόγους – οι οποίοι συγχρόνως είχαν και την ευθύνη αντιμετώπισης των ασθενών των Κλινικών τους, ενώ αντιμετώπιζαν και τις ελλείψεις σε υποστελέχωση των Κλινικών που αναφέρθηκαν προηγούμενα.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 με θέμα ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Οργανισμού του Νοσοκομείου η στελέχωση σε ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών καθορίζεται ως εξής:
Τρεις θέσεις με ειδικότητα ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ.
Στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας υπηρετούν ένας παθολόγος, ο οποίος έχει αποσπαθεί στη Β΄ Παθολογική Κλινική, ένας Χειρουργός και δύο Ορθοπεδικοί.
Δηλαδή, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΟΥΤΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΥΤΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΟΥΤΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, αλλά ΟΥΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, ειδικότητες που προβλέπονται από τον Οργανισμό για το Τμήμα Επειγόντων.
Όμως, η Διοίκηση προωθεί πρόσληψη και τρίτου Ορθοπεδικού στο ΤΕΠ, ενώ η θητεία του μοναδικού Γενικού Χειρουργού ιατρού στο ΤΕΠ λήγει σε 4 μήνες και ενώ η βασική ειδικότητα για το ΤΕΠ Χειρουργικού Τομέα είναι η Γενική Χειρουργική και όχι η Ορθοπεδική.
Εντούτοις, η ανωτέρω παρατεθείσα διάταξη του Οργανισμού του Νοσοκομείου προβλέπει στελέχωση του Τμήματος Επειγόντων με εναλλακτικές ειδικότητες για να καλύπτεται ιατρικά το ευρύτερο δυνατόν φάσμα των επειγόντων περιστατικών. Επουδενί δεν προβλέπεται από τον Οργανισμό στελέχωση του ΤΕΠ με δύο ή τρεις ιατρούς της ίδιας ειδικότητας και να μην υπάρχει ιατρός από τις άλλες προβλεπόμενες μάχιμες και νευραλγικές ειδικότητες. Αυτό θα δημιουργούσε σοβαρότατο ιατρικό κενό στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών.
Τονίζουμε ότι η κάλυψη των επειγόντων περιστατικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου αποκλειστικά από τις ειδικότητες που αναφέρθηκαν προηγούμενα.
Καμία άλλη ειδικότητα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις συγκεκριμένες ειδικότητες και μάλιστα να καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά του ΤΕΠ σε εφημερίες.
Η Παθολογία και η Γενική Χειρουργική αποτελούν τις βασικές ειδικότητες και τις μόνες που νομιμοποιούνται να αντιμετωπίσουν αρχικά τα έκτακτα παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.
Η χρησιμοποίηση επιμέρους ειδικοτήτων για να ασχοληθούν με το επείγον παθολογικό ή χειρουργικό περιστατικό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον ασθενή αλλά εκθέτει και τον ιατρό στον κίνδυνο ιατρικού λάθους.
Βάσει αυτού του ιατρικού δεδομένου,
ΖΗΤΑΜΕ
Τη στελέχωση του ΤΕΠ με 4 παθολόγους και 4 χειρουργούς, οι οποίοι θα καλύπτουν σε 24ωρη βάση το ΤΕΠ.
Ενίσχυση της στελέχωσης των Κλινικών με ειδικευμένους γιατρούς, ώστε να καλύπτονται ακόμη καλύτερα τα επείγοντα περιστατικά από ειδικευμένους γιατρούς ανάλογα με το πρόβλημα της υγείας τους.
Τη δημιουργία διαλογής στελεχωμένης με ειδικευμένους ιατρούς.
ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΚΑΒ
Το ΕΚΑΒ οφείλει να έχει στελεχωμένα τα Ασθενοφόρα του με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο Παθολογικός Τομέας στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών αντιμετωπίζει και προβλήματα που σχετίζονται με τα προβλήματα των Εργαστηρίων του Εργαστηριακού Τομέα.
Ακτινολογικό Εργαστήριο
            Δεν εκτελούνται όλες οι απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις λόγω υποστελέχωσης σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.
Παθολογο-ανατομικό Εργαστήριο
            Δεν υπάρχει εξοπλισμένο Εργαστήριο.
            Οι βιοψίες αποστέλλονται στην Αθήνα.
Κυτταρολογικό Εργαστήριο
            Υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο Εργαστήριο, αλλά δεν υπάρχει Κυτταρολόγος ιατρός στο Νοσοκομείο, διότι ο μοναδικός Κυτταρολόγος ιατρός ευρίσκεται σε πολύχρονη απόσπαση.
            Τα κυτταρολογικά υλικά αποστέλλονται στη Πάτρα με έξοδα του Νοσοκομείου.
ΖΗΤΑΜΕ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟ
Ζ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ο ιδρυτικός Νόμος του ΕΣΥ το 1985 προέβλεπε γραμματείς για την υποστήριξη της ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας.
Μετά από 32 έτη δεν υπάρχει καμία απολύτως γραμματειακή υποστήριξη.
Ο ιατρός, όπως και η νοσηλευτική υπηρεσία των Κλινικών, επιφορτίζονται και με γραμματειακή εργασία.
ΖΗΤΑΜΕ
ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΏΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η. ΑΡΧΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Το αρχείο των ιατρικών φακέλων των ασθενών έχει <<παραλύσει>>.
Οι φάκελοι <<στοιβάζονται>> σε κούτες.
Οι ιατροί αναγκάζονται να δημιουργούν δεύτερο, τρίτο ή και τέταρτο/πέμπτο φάκελο σε επανεισαγόμενους ασθενείς.
Από το 1990 είναι πρώτη φορά που το αρχείο των φακέλων των ασθενών δεν λειτουργεί.
ΖΗΤΑΜΕ
ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.
ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΝΕΤΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Θ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
Οι παραδοσιακοί ιατρικοί φάκελοι ασθενών είναι αντικειμενικά δύσχρηστοι.
Σήμερα οι ανάγκες και οι δυνατότητες έχουν αλλάξει δραματικά.
Η ύπαρξη του διαδικτύου και η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας με την ψηφιοποίηση όλων σχεδόν των εξετάσεων αποτελούν τη βάση και δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ.
Η δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών εξασφαλίζει την άμεση ηλεκτρονική <<μεταφορά>> του σε οιοδήποτε νοσηλευτικό σχηματισμό της Χώρας ακόμη και στο εξωτερικό, με τεράστιο όφελος για την καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση του ασθενούς. Συγχρόνως, αποφεύγονται έξοδα και απασχόληση προσωπικού.
Η δημιουργία, η διατήρηση και η ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου απαιτεί τη δημιουργία μέσα στο Νοσοκομείο ειδικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Φακέλου επιφορτισμένης αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Η υπηρεσία αυτή είναι εντελώς απαραίτητο να συνεργάζεται στενά με τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να ενημερώνεται ορθά ο ηλεκτρονικός φάκελος.
Επειδή ο ηλεκτρονικός φάκελος αποτελεί υψίστης ευαισθησίας ιατρικό θέμα απαιτείται η στελέχωση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Φακέλου αποκλειστικά με επιστήμονες Πανεπιστημιακού Επιπέδου με ανάλογη μάλιστα εξειδίκευση - μετεκπαίδευση.
Η δημιουργία και βαθμιαία καθιέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών στα Νοσοκομεία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει θεμελιώδη μεταρρύθμιση στο Χώρο της Υγείας.
Το Νοσοκομείο της Κέρκυρας και ιδιαίτερα ορισμένα κλινικά τμήματα μπορούν να αποτελέσουν την πιλοτική βάση για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών στη Χώρα μας.
Ι. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ο (Παθολογικός) Τομέας και οι (Συντονιστές) Διευθυντές των κλινικών τμημάτων και μονάδων, αποτελούν θεσμικά όργανα του ΕΣΥ, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄).
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου επουδενί δεν μπορεί να αγνοεί θεσμικά όργανα του ΕΣΥ του Νοσοκομείου μας σε σοβαρά ζητήματα, όπως για τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό.
Η Διοίκηση έχει υπηρεσιακό καθήκον να συνεργάζεται θεσμικά με όλα αυτά τα θεσμικά όργανα του ΕΣΥ προς όφελος της λειτουργίας του Νοσοκομείου και των ασθενών.
Ιδιαίτερα, τα αιτήματα για πρόσληψη επικουρικών ιατρών πρέπει να προέρχονται από διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία.
Επισημαίνουμε ότι ο ορισμός- επιλογή Διευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να γίνεται με βάση τα αξιολογικά κριτήρια που θέτει ο Νόμος 2889/2001 στο άρθρο 7 (ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001) και ο ορισμός Διευθυντών Τομέων πρέπει να γίνεται βάσει του άρθρου 46 παρ. 1 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21-2-2016) με θέμα <<Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσοκομείων>>.
Μόνο η θεσμική και διαφανής λειτουργία μπορεί να επαναφέρει το σοβαρά διαταραγμένο δημιουργικό και ενωτικό κλίμα στον ιατρικό κλάδο προς όφελος των ασθενών.
Η Διοίκηση έχει υπηρεσιακό καθήκον να στηρίζει το έργο των ιατρών για να αντεπεξέλθουν στο άγχος και στην ευθύνη των ασθενών τους.
Τονίζουμε:
Το Νοσοκομείο βάσει του Οργανισμού του είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου και ΟΧΙ Ιδιωτικού Δικαίου.
Η λειτουργία του βασίζεται στη φορολογία του Ελληνικού Λαού, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή μέχρι και για το τελευταίο ευρώ.
Γι αυτό και
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Με την υλοποίηση των παραπάνω απόλυτα εκμηριωμένων προτάσεων:
1ον. Θα πολλαπλασιασθούν οι ήδη προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς.
2ον. Θα αναπτυχθούν νέες και εντελώς απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για τους ασθενείς.
3ον. ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΣΘΕΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
4ον. ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ:
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Κέρκυρα 26 Μαϊου 2017
Ο Διευθυντής
Του Παθολογικού Τομέα

Δρ Κυριάκος Δ Χαϊνης