ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Πλεονάσματα εξαθλίωσης χωρίς ημερομηνία λήξης ζητούν οι δανειστές - δυνάστες - Η ανακοίνωση του Eurogroup για την Ελλάδα


Πλεονάσματα εξαθλίωσης χωρίς ημερομηνία λήξης ζητούν οι δανειστές - δυνάστες - Η ανακοίνωση του Eurogroup για την Ελλάδα

Η ανακοίνωση του Eurogroup για την Ελλάδα - Media


Πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και στο 2% του ΑΕΠ από το 2023 και εντεύθεν, χρηματοδοτικές ανάγκες κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω του 20% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα, και νέα μέτρα για το χρέος, αν αυτά χρειαστούν.

Σε αδρές γραμμές αυτές είναι οι αποφάσεις του Eurogroup σχετικά με το δημόσιο χρέος της Ελλάδας με την προσθήκη ότι αν χρειαστεί, μετά το τέλος του προγράμματος, εξετάζεται και το ενδεχόμενο μετάθεσης της αποπληρωμής των δανείων του EFSF προς την Ελλάδα για διάστημα από 0 ως 15 έτη.

Παράλληλα, όσον αφορά στα μεσοπρόθεσμα μέτρα, το Eurogroup ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει και την καθιέρωση μηχανισμού προσαρμογής με βάση της ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για τα έτη μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις σχετικά με το ύψος των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων της Ελλάδας.

Κατά τα λοιπά, το Eurogroup υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω κινητοποίησης για επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι υποστηρίζει την δημιουργία Eθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας από την κυβέρνηση και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη.

Χαιρέτησε, δε, τα μέτρα που η Βουλή πέρασε πρόσφατα και για μετά το τέλος του προγράμματος.

Το κείμενο του Eurogroup έχει ως εξής:


The Eurogroup welcomes that agreement has been reached between Greece and the institutions on a policy package of structural measures, which aims at shoring up growth and addressing the underlying structural imbalances in public finances and paves the way for a successful completion of the second review of the ESM programme.

The Eurogroup also welcomes the adoption by the Greek parliament of the agreed prior actions for the second review, notably the ambitious post-programme fiscal package, which is composed of an income tax reform broadening the tax base and a pension reform. Together they deliver net savings of 2% of GDP which will underpin the fiscal targets post-2018. It also contains a contingent expansionary package to enhance the growth potential of the Greek economy and to improve the Greek social safety net that will be implemented provided that the agreed medium-term targets are met. We also welcome the adoption of a package of decisive measures to effectively address non-performing loans (NPL), such as establishing an active secondary market, an Out-of-Court Debt Workout framework, as well as all actions to make the Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP) fully operational.

Moreover, the policy package includes a large number of structural measures aimed at enhancing the growth potential of the Greek economy. With regard to labour market reforms, the Eurogroup welcomes the adopted legislation safeguarding previous reforms on collective bargaining and bringing collective dismissals in line with best EU practices. The Eurogroup also commends the Greek authorities for adopting legislation to implement OECD recommendations to strengthen competition, to facilitate investment licensing and to further open-up regulated professions. We welcome the commitment by Greece to continue on its reform path.

The Eurogroup also commends Greece and the European Commission for the exceptional mobilisation of EU Funds to boost investment in support of jobs and growth since July 2015, for a total amount of nearly EUR 11 bn. The Eurogroup calls upon the Greek authorities to work closely with the European Commission to ensure that additional EUR 970 million made available following the review of the national cohesion policy funding envelopes for the period from 2017 - 2020 are fully absorbed. Furthermore, we commit to continue to provide high-level experts to support the design and implementation of reforms through technical assistance projects.

In parallel the Eurogroup invites Greece together with the institutions as well as relevant third parties by the end of this year to develop and support a holistic growth enhancing strategy including improvements of the investment climate. Further options for mobilizing additional funds from national development banks and other international financial institutions (such as the EIB and EBRD) should be explored.

The Eurogroup supports the efforts of the Greek authorities to work with the European institutions on the creation of a National Development Bank that would coordinate the implementation of development and promotional activities. The Eurogroup calls upon Greece, the European Commission and IFIs to work together to strengthen the pipelines of viable investment projects. Efforts should be made to step up the technical assistance from the European Investment Advisory Hub with a view to facilitating the preparation of investable projects and the establishment of investment platforms.

Today the Eurogroup discussed again the sustainability of Greek public debt with the objective that Greece regains market access at sustainable rates. The Eurogroup reconfirmed the commitments and principles contained in the statements of May 2016. We noted that the implementation of the agreed short term debt measures already contributes to a substantial lowering of the gross financing needs (GFN) of Greece over the medium and long term and significantly improves the profile of Greek public debt.

The Eurogroup welcomes the commitment of Greece to maintain a primary surplus of 3.5% of GDP until 2022 and thereafter a fiscal trajectory that is consistent with its commitments under the European fiscal framework, which would be achieved according to the analysis of the European Commission with a primary surplus of equal to or above but close to 2% of GDP in the period from 2023 to 2060.

The Eurogroup concluded that debt sustainability should be attained within the framework of the debt measures envisaged by the Eurogroup in May 2016. In this regard, the Eurogroup recalled the assessment of debt sustainability with reference to the agreed benchmarks for gross financing needs: GFN should remain below 15% of GDP in the medium term and below 20% of GDP thereafter so as to ensure that debt remains on a sustained downward path.

The Eurogroup recalls that it stands ready to implement a second set of debt measures to the extent needed to meet the aforementioned GFN objectives, in line with the Eurogroup statement of 25 May 2016. This includes abolishing the step-up interest rate margin related to the debt buy-back tranche of the 2nd Greek programme, the use of 2014 SMP profits from the ESM segregated account, the restoration of the transfer of the equivalent of ANFA and SMP profits to Greece (as of budget year 2017), liability management operations within the current ESM programme envelope taking due account of the exceptionally high burden of some Member States, and EFSF reprofiling within the maximum Programme Authorised Amount.

The Eurogroup stands ready to implement, without prejudice to the final DSA, extensions of the weighted average maturities (WAM) and a further deferral of EFSF interest and amortization by between 0 and 15 years. As agreed in May 2016, these measures shall not lead to additional costs for other beneficiary Member States.

In order to take into account possible differences between growth assumptions in the DSA and actual growth developments over the post-programme period, the EFSF reprofiling would be recalibrated according to an operational growth-adjustment mechanism to be agreed. This mechanism will be fully specified as part of the medium-term debt relief measures, following the successful implementation of the ESM programme to make sure the GFN benchmarks defined above are respected and to ensure that the ceiling established by the EFSF Programme Authorised Amount is respected. The Eurogroup mandates the EWG to work further on this as of 2018.

At the end of the programme, conditional upon its successful implementation and to the extent necessary, this second set of measures will be implemented. The exact calibration of these measures will be confirmed at the end of the programme by the Eurogroup on the basis of an updated DSA in cooperation with the European institutions, so as to ensure debt sustainability and compliance with the European fiscal policy framework. This DSA, while based on cautious assumptions, will also take into account the impact of growth enhancing reforms and investment initiatives.

For the long term, the Eurogroup recalls the May 2016 agreement that in the case of an unexpectedly more adverse scenario a contingency mechanism on debt could be activated. The activation of this mechanism would be considered subject to a decision by the Eurogroup and could entail measures such as a further EFSF re-profiling and capping and deferral of interest payments.

Acknowledging the staff level agreement reached with Greece on policies, IMF management will shortly recommend to the IMF's Executive Board the approval in principle of Greece's request for a 14-month  Standby Arrangement.  The IMF welcomes the further specification of the debt measures given today by Member States, and agrees that it represents a major step towards Greek debt sustainability. The IMF arrangement will become effective with resources made available in accordance with its terms, provided that the programme stays on track, when IMF staff can assure to the IMF's Executive Board that there is an agreement on debt relief measures, that, appropriately calibrated at the end of the programme, would secure debt sustainability.

In view of the full implementation of all prior actions and subject to the completion of national procedures, the ESM governing bodies are expected to approve the supplemental MoU and the disbursement of the third tranche of the ESM programme amounting to EUR 8.5 bn to cover current financing needs, arrears clearing, and possibly room to start building up a cash buffer.

In view of the ending of the current programme in August 2018, the Eurogroup commits to provide support for Greece's return to the market: the Eurogroup agrees that future disbursements should cater not only for the need to clear arrears but also to further build up cash buffers to support investor's confidence and facilitate market access.