ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Μας θέλουν αγράμματους!


Μας θέλουν αγράμματους!

ΙΟΒΕ

Η κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά (και) την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Μείωση χρηματοδότησης, συρρίκνωση διδακτικού προσωπικού, δυσλειτουργίες, απαξίωση πτυχίου με ραγδαία μείωση της απασχόλησης αποφοίτων ΑΕΙ.

Λίγο πριν συζητηθεί στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρουσιάζει έρευνα με την οποία επιβεβαιώνει τις επιπτώσεις και παρουσιάζει προτάσεις για «την αξιοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην έξοδο από την κρίση».


Το σχέδιο... ανάκαμψης του ΙΟΒΕ συνοψίζεται στο εξής τρίπτυχο: συρρίκνωση της ανώτατης εκπαίδευσης μέσα από τη μείωση εισακτέων και εκτεταμένες συγχωνεύσεις, ενίσχυση της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και στενότερη συνεργασία των ΑΕΙ με τις επιχειρήσεις μέσω της αυτονομίας τους από το κράτος και της αλλαγής προσανατολισμού τους (εκπαιδευτικά και οργανωτικά) από την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και στελεχών δημόσιας διοίκησης στην εκπαίδευση στελεχών σε ανταγωνιστικούς τομείς παραγωγής και υπηρεσιών.Το 57% των εργαζομένων που απέκτησαν πτυχίο μετά το 2011 λαμβάνουν μισθό 400-800 ευρώ
Ενταγμένες στο πλαίσιο του γνωστού αλλά πλέον αμφισβητούμενου ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης -όπως ορίζεται από τη διαδικασία της Μπολόνια- οι προτάσεις του ΙΟΒΕ περιλαμβάνουν:

►Μείωση των εισακτέων –με συμμετοχή των ιδρυμάτων– στην ανώτατη εκπαίδευση (από το 60% και πλέον της ηλικιακής ομάδας περίπου που εκτιμάται σήμερα) σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών με ανάλογο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι «σε χώρες όπως Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία η συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 40-50% της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας».

►Επιλογή γνωστικών πεδίων για την κατά προτεραιότητα μείωση εισακτέων, λαμβάνοντας υπόψη ότι α) τα Πανεπιστήμια είναι περισσότερο προσανατολισμένα από τα ΤΕΙ στην απασχόληση των αποφοίτων τους στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης, β) τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγαλύτερα στα πεδία των Τεχνών-Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Κοινωνικών Επιστημών, γ) οι δημογραφικές τάσεις θα έχουν μελλοντικά μεγαλύτερες επιπτώσεις στο αντικείμενο των επιστημών εκπαίδευσης, δ) τα ποσοστά ανεργίας επηρεάζονται και από τις διαφορές ως προς τη δυνατότητα εξωτερικής μετανάστευσης μεταξύ των αποφοίτων διαφορετικών αντικειμένων (…)

Το υπάρχον απόθεμα του συνόλου των 270.000 άνεργων πτυχιούχων από πεδία όπως των ανθρωπιστικών σπουδών, των επιστημών υγείας και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και οι προοπτικές στην αγορά εργασίας για συγκεκριμένες ειδικότητες υποδεικνύουν ότι η προοπτική ένταξής τους στην απασχόληση δεν θα είναι εύκολη τα προσεχή χρόνια.

►Ενίσχυση της ελκυστικότητας της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και βελτίωση της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και την απασχόληση ώστε να συμβάλει στην αλλαγή των μαθητικών ροών και της ζήτησης για ανώτατη εκπαίδευση.

►Περιορισμός της ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και αποσύνδεσή τους από το πτυχίο.

►Εναρμόνιση της δομής των κύκλων σπουδών αλλά και γενικότερα της λειτουργίας των ΑΕΙ με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όπως ορίζεται από τη διαδικασία της Μπολόνια.

►Αυστηροποίηση των όρων φοίτησης σε περίπτωση παράτασης των σπουδών: διοικητικό τέλος εγγραφής και εξετάσεων για το πρόσθετο κόστος της παράτασης, θεσμοθέτηση ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης ανά πρόγραμμα σπουδών, υποχρέωση εγγραφής κατ’ έτος και εξάμηνο (με ηλεκτρονική διαδικασία) και διαγραφή σε περίπτωση συνεχόμενης μη εγγραφής.

►Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ, λ.χ. με θεσμοθέτηση δύο γύρων επιλογής ΑΕΙ/σχολής/τμήματος, με μικρότερο αριθμό επιλογών σε κάθε γύρο, ή εισαγωγή σε ενιαία σχολή -ή/και σε ίδρυμα- και επιλογή και ένταξη σε πρόγραμμα σπουδών επιστημονικής εξειδίκευσης μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους

►Εκτεταμένο πρόγραμμα συγχωνεύσεων ΑΕΙ (ιδρυμάτων, σχολών, τμημάτων).

►Εκπαιδευτική και οργανωτική αυτονομία των ΑΕΙ από το κράτος, ώστε να μπορούν ευκολότερα και αποτελεσματικά να αλληλεπιδρούν με τη μεταβαλλόμενη οικονομία, την εξέλιξη της απασχόλησης και την αγορά εργασίας και να συνεργάζονται πιο εύκολα και αποτελεσματικά με τις επιχειρήσεις.

►Διαφάνεια και σύνδεση της κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης στα ΑΕΙ με τα αποτελέσματα της λειτουργίας στο πλαίσιο των συμφωνημένων και διαφορετικών για κάθε ίδρυμα στόχων.

►Κρατική στήριξη (χρηματοδότηση, ρυθμίσεις) για τη συνεργασία ΑΕΙ και επιχειρήσεων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη στήριξη και την προβολή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

►Ανάπτυξη και κρατική στήριξη διεθνών προγραμμάτων (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών κ.λπ.) για την προσέλκυση φοιτητών (με δίδακτρα) στα ελληνικά ΑΕΙ, ιδιαίτερα από χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία κ.λπ.

►Ανάθεση της αρμοδιότητας αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων στα ΑΕΙ και μετατροπή του ΔΟΑΤΑΠ σε συμβουλευτική υπηρεσία.

►Αμεση σύσταση σε κάθε ΑΕΙ ενός ΝΠΙΔ για τη διαχείριση των πόρων του, με επαγγελματική διοίκηση και ισχυρή λογοδοσία.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις προτάσεις διαχείρισης, είναι σοβαρά και ενδεικτικά τα φαινόμενα που προκαλούν προβληματισμό, έστω κι αν αυτός ενίοτε εξαντλείται στην ανακύκλωση πολιτικών.Το 57% των εργαζομένων που απέκτησαν πτυχίο μετά το 2011 λαμβάνουν μισθό 400-800 ευρώ
Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ:

►Το ποσοστό ολοκλήρωσης σπουδών πέφτει καθώς εισερχόμαστε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης (από το 64% το 2004 στο 21% το 2011), κυρίως σε περιφερειακά ιδρύματα.

►Μετά τη μεγάλη αύξηση 2001-2009 (+150%), η συνολική χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει μειωθεί σημαντικά την περίοδο 2010-2014 (-24%).

►Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης καταγράφεται στα άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό.

►Το ποσοστό απασχόλησης στα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο στην Ε.Ε.-28.

►Στους αποφοίτους ΤΕΙ παρατηρείται η μεγαλύτερη άνοδος της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

►Το 57% των εργαζομένων που απέκτησαν πτυχίο μετά το 2011 λαμβάνουν μισθό 400-800 ευρώ.

►Σε σύγκριση με τις χώρες της Ε.Ε.-28, η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πάνω από τη μέση της κατάταξης που αφορά το ποσοστό του πληθυσμού της (0,5%) που λαμβάνει πτυχίο από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πηγή: Άννα Ανδριτσάκη - Εφημερίδα των Συντακτών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου