ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δημοπρατείται με 3 εκ. ευρώ το έργο της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας από την ΠΙΝ


Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Δημοπρατείται με 3 εκ. ευρώ το έργο της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας

Με ομόφωνη απόφαση της κατά τη συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2017 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100», προϋπολογισμού: 3.024.193,55ευρώ (προ Φ.Π.Α.), 5ο υποέργο της Πράξης «ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ» με κωδικό 2010ΕΠ02280006 και κωδικό ΟΠΣ 215537.

Με την προκήρυξη αυτή, μετά από πολύχρονη καθυστέρηση λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, ξεκινά η διαδικασία για την ολοκλήρωση του έργου της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας. Το υποέργο προβλέπει την εκτέλεση εργασιών από τον Κόμβο Πλατυτέρας μέχρι τον Κόμβο Τζάβρου. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Ο διαχωρισμός των ρευμάτων κυκλοφορίας με διαγράμμιση ή νησίδες.
Η κατασκευή διαβάσεων.
Η ολοκλήρωση του αποστραγγιστικού δικτύου για τα όμβρια ύδατα.
Η κατασκευή τριών κόμβων, στη διασταύρωση προς Λόφο Κογεβίνα, στη διασταύρωση προς Σολάρι – Κεφαλομάντουκο και στη διασταύρωση προς Ποταμό.
Η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα σημεία διέλευσης πεζών και στις στάσεις λεωφορείων.
Η ολοκλήρωση του ηλεκτροφωτισμού, η ασφαλτόστρωση και η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες, διαγραμμίσεις, ανακλαστήρες).
Η ανακατασκευή σπασμένων φρεατίων υποδοχής ομβρίων για το τμήμα από Κόμβο Ποταμού μέχρι Κόμβο Τζάβρου.
Το έργο, του οποίου εκκρεμούσε η χρηματοδότηση από το 2009, εντάχθηκε στις 15/3/2017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013». Με ταχύτατες διαδικασίες ακολούθησαν η τροποποίηση-επικαιροποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης (21/7/2017) και, μετά και την χορήγηση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής (26/7/2017), η ΠΙΝ προχωρά στη δημοπράτηση του έργου μέσω Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου προβλέπεται 10 μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης.

Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, αντιπλημμυρικά, καθαρισμός χειμάρρων.

Με ομόφωνες επίσης αποφάσεις της, στην ίδια συνεδρίαση (29/8/2017) η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ προχώρησε στη δημοπράτηση δύο ακόμη σημαντικών έργων που αφορούν την Π.Ε. Κέρκυρας. Συγκεκριμένα δημοπρατούνται τα έργα που αφορούν:

Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων Π.Ε. Κέρκυρας, με προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ και
Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμοί χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας, με προϋπολογισμό 375.400,00 ευρώ.