ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη της Κέρκυρας


Λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη της Κέρκυρας

Ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη της Κέρκυρας Ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

"Λήγει στις 7/9/2017 η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τον αναρτημένο δασικό χάρτη των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Η καταληκτική ημερομηνία αφορά τόσο τους κατοικούντες στην Ελλάδα, όσο και τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του συγκεκριμένου δασικού χάρτη να το πραγματοποιήσουν έως την συγκεκριμένη ημερομηνία".