ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Φωτιά το πόρισμα της διεύθυνσης περιβάλλοντος της ΠΙΝ για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου


Κέρκυρα: Φωτιά το πόρισμα της διεύθυνσης περιβάλλοντος της ΠΙΝ για το ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

 
Για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εν ισχύ περιβαλλοντικών όρων κάνει λόγο το πόρισμα της υπηρεσίας περιβάλλοντος της ΠΙΝ που διενήργησε αυτοψία στο ΧΥΤΑ μετά από αίτημα του συλλόγου Τεμπλονίου. Σύμφωνα με το πόρισμα, από την αυτοψία διαπιστώθηκαν μεγάλος όγκος νεοεισερχόμενων απορριμμάτων επί του απορριμματικού ανάγλυφου του ανενεργού κυττάρου Γ, γεγονός που συνιστά παράβαση σχετικής απόφασης του ΥΠΕΚΑ  καθώς και παράβαση των διατάξεων περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων και προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Παράλληλα επισημαίνεται ότι  στα κύτταρα  Β και Γ τα απορρίμματα μένουν ακάλυπτα ενώ δεν λειτουργεί η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων. Τέλος η υπηρεσία περιβάλλοντος καλεί το σύνδεσμο διαχείρισης στερεών αποβλήτων να διατυπώσει τις απόψεις του επί της συγκεκριμένης έκθεσης εντός 5 ημερών, να καταθέσει σχετική απολογία και να προβεί άμεσα το αργότερο εντός 10 ημερών στην κάλυψη των πρανών στο Β και Γ κύτταρο.

ΠΗΓΗ: ert.gr, Μαρίνα Μοσχάτ