ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Άδεια σε ιδιωτική επιχείρηση για ανασκαφές από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας !


Ανασκαφή από ξενοδοχειακή εταιρεία στη Κέρκυρα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας χορήγησε άδεια ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφής στην εταιρεία Πέρρος Ιωάννης Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της στο Σιδάρι της Κέρκυρας.

Ως προϋπόθεση έθεσε να τηρηθούν οι εξής όροι:

1. Ο ενδιαφερόμενος θα αναλάβει την κάλυψη των εξόδων της ανασκαφής, τα οποία περιλαμβάνουν: αμοιβές έκτακτου αρχαιολόγου και εργατοτεχνιτών καθώς και τη δαπάνη εκσκαφικών μηχανημάτων και φορτηγού για την αποκομιδή των μπάζων της ανασκαφής κ.λ.π.

2. Ο ενδιαφερόμενος δε θα διεκδικήσει την επιστροφή των εξόδων της ανασκαφικής έρευνας, ακόμη και στην περίπτωση που τα αποκαλυφθέντα αρχαία είναι πολύ σημαντικά και προταθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης, ούτε και αξιώσεις χορήγησης αμοιβής για τα ευρήματα που θα έρθουν στο φως από την έρευνα.

ΠΗΓΗ: tornosnews.gr