ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Κέρκυρα: ΚΕΥΔ στα Ιόνια ζητά η ΟΕΒΕΚ


Κέρκυρα: ΚΕΥΔ στα Ιόνια ζητά η ΟΕΒΕΚ

 
Επιστολή με την οποία ζητά τη λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών στα Ιόνια Νησιά, απέστειλε στον Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτο, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΚ Κώστας Κιτσάκης.
Ο κ. Κιτσάκης επισημαίνει ότι στο τέλος Αυγούστου θα λειτουργήσουν 30 αντίστοιχα Κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα αλλά όχι στα Ιόνια, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα πληροφόρησης των επαγγελματιών για την έγκαιρη και εξειδικευμένη υποστήριξη που μπορούν να έχουν, προκειμένου οι μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν θεσμοθετημένα εργαλεία και διατάξεις και να διευθετήσουν ή να βελτιώσουν την θέση τους έναντι πιστωτών όπως το δημόσιο, οι ασφαλιστικοί φορείς και οι τράπεζες.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:
Κύριε Περιφερειάρχη ,
όπως γνωρίζετε δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι δύο αποφάσεις με τις οποίες ορίζονται οι έδρες των Κ.Ε.Υ.Δ. (Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών) καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων αυτών στις 16 κ 27 /08/2017 . Με την απόφαση 88830/2017 ορίζονται οι έδρες των τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ως περιφερειακών υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), ορίζονται ως εξής:
Έκτος Αττικής και Θεσσαλονίκης προβλέπεται η δημιουργία ΚΕΥΔ στις παρακάτω ΠΕ :

θ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου:
15. Δήμος Αλεξανδρούπολης

ι) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας:
16. Δήμος Καβάλας
ια) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας:
17. Δήμος Βέροιας
ιβ)Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών:
18. Δήμος Σερρών
ιγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης:
19. Δήμος Κοζάνης
ιδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων:
20. Δήμος Ιωαννιτών
ιε) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:
21. Δήμος Λάρισας
ιστ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας:
22. Δήμος Βόλου
ιζ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας:
23. Δήμος Χαλκιδέων
ιη) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας:
24. Δήμος Πατρέων
ιθ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας:
25. Δήμος Αγρινίου
κ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας:
26. Δήμος Κορινθίων
κα) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας:
27. Δήμος Καλαμάτας
κβ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου:
28. Δήμος Ρόδου
κγ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου:
29. Δήμος Ηρακλείου
κδ) Ένα Κ.Ε.Υ.Δ. στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων:
30. Δήμος Χανίων
Εκτιμούμε ότι η απουσία ΚΕΥΔ από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και από την Κέρκυρα ειδικότερα που δραστηριοποιούνται 16.000 μικρές επιχειρήσεις , στερεί έγκαιρης και έγκυρης εξειδικευμένης υποστήριξης , προκειμένου οι μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν θεσμοθετημένα εργαλεία και διατάξεις , προκείμενου να διευθετήσουν η και να βελτιώσουν την θέση τους έναντι πιστωτών ( δημοσίου / ασφαλιστικών φορέων /τραπεζών κα ) ειδικά σε αυτή την οικονομική συγκυρία
Δεν γνωρίζουμε με ποια κριτήρια η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έλαβε τη απόφαση να ΜΗΝ δημιουργηθεί ΚΕΥΔ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , σας καλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου σύντομα να διορθωθεί η ‘ παράλειψη΄ αυτή της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να αποκατασταθεί η αδικία αυτή για τις μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας …

ΠΗΓΗ: ert.gr, Λυκούργος Σκιαδόπουλος