ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δευτέρα 11/9 Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Δευτέρα 11/9 Κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας αυτή τη Δευτέρα. Θα συζητηθούν: πρόσληψη νέων υπαλλήλων στην καθαριότητα και αντικατάσταση μελών στο ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ.Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η πρόεδρος του Δ.Σ. Κέρκυρας Μαρία Μουζακίτη καλεί το Σώμα σε συνεδρίαση αυτή τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 8μ.μ. για να συζητηθούν τα εξής θέματα:

Διαδικασία σύναψης νέων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την απασχόληση προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, για λόγους δημόσιας υγείας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
Έγκριση α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στα Κύθηρα για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο Θεματικό Συνέδριο με θέμα «Νησιωτική Πολιτική – Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νησιωτικότητα», και β) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).


Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα επειδή :

Για το 1ο θέμα απαιτείται η άμεση λήψη σχετικής απόφασης για την απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία καθαριότητας με νέες συμβάσεις.

Για το 2ο θέμα, απαιτείται η άμεση λήψη σχετικής απόφασης για την ολοκληρωμένη σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κ.Ε.Δ.Κ.


Για το 3ο θέμα απαιτείται η άμεση λήψη σχετικής απόφασης, καθόσον οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται από την Κ.Ε.Δ.Ε. και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι οι 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017.