ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δημοπρασία αυτοκινήτων στο τελωνείο Κέρκυρας από 150€


Δημοπρασία αυτοκινήτων στο τελωνείο Κέρκυρας από 150€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Την 12 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ., στο κατάστημα του Τελωνείου Κέρκυρας, οδός Εθν. Αντιστάσεως 1, δημοπρατούνται, οχτώ (8) αυτοκίνητα για κυκλοφορία, ένα (1) φορτηγό Ο.Τ.Κ.Ζ., ένα (1) μοτ/το για κυκλοφορία, τρία (3) δίκυκλα για διάλυση, δέκα (10) Ο.Τ.Κ.Ζ. κοινοτικής προέλευσης, δύο (2) Ο.Τ.Κ.Ζ. μη κοινοτικής προέλευσης, μία (1) ρυμούλκα και ένα (1) τρέιλερ.

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία είναι απαραίτητο οι αγοραστές να δηλώνουν το Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ., Δ/νση, τηλέφωνο και ιδιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Τελωνείο Κέρκυρας, τηλ.26613-63710, 26613-63703 και στην υπηρεσία Δ.Δ.Δ.Υ. στην Αθήνα τηλ.210-3210987,210-3242148, καθώς και στις ιστοσελίδες της Γεν. Γραμ. Πληροφοριακών Συστημάτων(www.gsis.gr- δημοπρασίες).

Τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους φύλαξης των οχημάτων το χρονικό διάστημα από 02/10/2017 έως 02/11/2017 καθημερινά από 12:00-14:00.

Όλα τα αυτοκίνητα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και διατίθενται στα γραφεία του Τελωνείου Κέρκυρας.

Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.