ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δήμος & Περιφέρεια βάζουν μπρος στον ΧΥΤΑ Λευκίμμης - Κ. Νικολούζος: «Η αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν» - Θ. Γαλιατσάτος: πρώτα οι υποχρεώσεις και μετά η λειτουργία


Δήμος & Περιφέρεια βάζουν μπρος στον ΧΥΤΑ Λευκίμμης - Κ. Νικολούζος: «Η αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν» - Θ. Γαλιατσάτος: πρώτα οι υποχρεώσεις και μετά η λειτουργία

Δήμος και Περιφέρεια, έστω και με διαφορετικές ταχύτητες ετοιμάζουν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Λευκίμμης αλλάζοντα το Α σε Υ, δηλαδή από ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ παρακάμπτοντας εκθέσεις και μελέτες για την ακαταλληλότητά του και ξεχνώντας τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος επείγεται να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ. Χαρκτηριστικές είναι οι παρακάτω δηλώσεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουcorfutvnews:  Ο κ. Νικολούζος υποστήριξε: ” Είναι περιττό να μπούμε σε μια κόντρα που στρέφεται στους ιδίους τους εαυτούς μας και εμείς δεσμευόμαστε να τρέξουμε όλα όσα απαιτούνται για να προχωρήσει αυτή η εγκατάσταση. Η Κέρκυρα είναι ιδιαίτερη περίπτωση . Αντιμετωπίζουμε πάντα την έλλειψη γης εμείς ψάχνουμε και άλλη εναλλακτική λύση γι αυτο και είμαστε ςε συνεχή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχω σειρά επαφών στα αρμόδια υπουργεία για να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων”.
”Δεν στηρίζονται πουθενά τα περί παράνομου ΧΥΤΑ”.  Αναφερόμενος στις ήδη αντιδράσεις κατοίκων στην Λευκίμμη υποστήριξε ότι ” Τώρα τα όσα ακούγονται περί παράνομου ΧΥΤΑ για να είμαστε και σοβαροί δεν στηρίζονται πουθενά. Όλες οι προσφυγές στο ΣτΕ έχουν απορριφτεί όλη αυτή η ιστορία περί υδροφόρου ορίζοντα και μετά τις καινούργιες γεωτρήσεις που πραγματοποίησε η περιφέρεια ιονίων νήσων έχει αποδειχτεί ότι δεν ευσταθεί. Νομίζω ότι είναι περιττό να πηγαίνουμε σε μια κόντρα επιχειρημάτων που δεν εξυπηρετούν τίποτε. Η αδειοδότηση του ΧΥΤΥ πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν. Θα πρέπει να λειτουργήσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους με απολυτή αυστηρότητα και έλεγχο των υπηρεσιών και των κοινωνικών φορέων. Δεν νομίζω ότι η κοινωνία της Λευκιμμης μπορεί να μπει σε τέτοια κατάσταση εγώ κάνω έκκληση στην λογική”.
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θ. Γαλιατσάτος δήλωσε στην «Κέρκυρα Σήμερα» πως ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς οι υποχρεώσεις του καθενός, θα πρέπει να προηγηθούν μιας άδειας λειτουργίας.
Κατά τον ίδιο, η πρώτη και η βασικότερη, είναι η οργάνωση – εκ μέρους της περιφέρειας – της εκδήλωσης στο πλαίσιο της οποίας η Περιφέρεια θα παρουσιάσει στους πολίτες (σ.σ. προφανώς στην Λευκίμμη που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι), το πόρισμα της έρευνας που παραγγέλθηκε και εκτελέστηκε με ευθύνη της Περιφέρειας και που αφορά στα νερά, στον υδροφόρο ορίζοντα κλπ. Αυτό είναι στο πρόγραμμα να γίνει σύντομα, καθώς ο ίδιος διαθέτει τα αποτελέσματα.
Το δεύτερο βήμα είναι η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που είναι ευθύνη του ΣΥΔΙΣΑ και που άλλωστε περιγράφονται και στην απόφαση των περιβαλλοντικών όρων (βλ. παρακάτω).
Το τρίτο βήμα και εξίσου σημαντικό, είναι η πλήρης λειτουργία του δεματοποιητή στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και φυσικά η αποκατάσταση του Χώρου, καθώς θα πρέπει να παραχθούν δέματα τα οποία θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις στη Λευκίμμη. «Ακόμη λοιπόν και αν εκδώσω άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΥ αύριο το πρωί, στην πράξη θα είναι ανενεργή», σημειώνει ο κ. Γαλιατσάτος βασιζόμενος στα όσα πρέπει να προηγηθούν.
Τα βασικά σημεία της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Κέρκυρας  Σήμερα»
Η λειτουργία της Α’ Φάσης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας συνδέεται άμεσα με τη μεταβατική διαχείριση των αποβλήτων και την εφαρμογή των μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, όπως αυτές προβλέπονται στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υποδομών διαχείρισης (ΜΕΑ και νέος ΧΥΤΥ Κέρκυρας) θα σταματήσει η διάθεση υπολειμμάτων στον ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, όπως αυτές περιγράφονται στον φάκελο τροποποίησης και στην ισχύουσα ΑΕΠΟ.
Ο ΧΥΤΥ θα δέχεται αποκλειστικά και μόνο τα υπολείμματα από τη μεταβατική διαχείριση των ΑΣΑ της διαχειριστικής ενότητας Κέρκυρας, όπως αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας και την μελέτη που την συνοδεύει
Τι θα πρέπει να γίνει πριν την άδεια λειτουργίας
Πριν την έκδοση Άδειας Λειτουργίας να έχουν ολοκληρωθεί, μεταξύ άλλων:
τα απαιτούμενα διορθωτικά έργα λειτουργικής αποκατάστασης προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ως ΧΥΤΥ, δεδομένου ότι δεν θα εισέρχονται πλέον αστικά σύμμεικτα απορρίμματα αλλά υπόλειμμα
να διασφαλισθεί άμεσα η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ.
Να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των υποδομών που είχαν συμβεί προ της έναρξης λειτουργίας.
Πριν την έναρξη της εναπόθεσης να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη λειτουργία των τεχνητών υγροτόπων.
Οι υποχρεώσεις του φορέα λειτουργίας
Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στην επιφάνεια του εδάφους ή σε υπόγειο αποδέκτη, από τη λειτουργία του μεταβατικού σταδίου διαχείρισης. Εφόσον το επεισόδιο ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου γνωστοποιεί στις υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει, καθώς και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους.
Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το σύνολο των παραμέτρων (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, είσοδος – έξοδος στραγγιδίων από τη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγιδίων, καθιζήσεις, βιοαέριο, κλιματολογικά δεδομένα, καταγραφή εισερχομένων φορτίων), τη συχνότητα δειγματοληψίας και τη μεθοδολογία που αναφέρεται στον Οδηγό Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας και Ασφάλειας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΕΠΠΕΡΑΑ 2014).

Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΥ

Η μέθοδος διάθεσης που θα εφαρμοστεί είναι αυτή της Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και να γίνεται παράλληλα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά την φάση της οριστικής μελέτης του ΧΥΤΥ απαιτείται η πρόγνωση ευστάθειας του ΧΥΤA με βάση εκτιμήσεις, υπολογισμούς και μετρήσεις και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, σύμφωνα με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, των εδαφομηχανικών παραμέτρων (αντοχή, παραμόρφωση κλπ) και του τρόπου λειτουργίας με αποκλειστική ευθύνη και έλεγχο του φορέα του έργου.
Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του ΧΥΤΥ να ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης (προσωρινής και τελικής) που να συνδυάζονται απαραίτητα με πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Η πρόσβαση στο χώρο να είναι δυνατή σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Εντός των ορίων του να κατασκευαστεί δίκτυο δρόμων που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ΧΥΤΥ και των βοηθητικών του εγκαταστάσεων.
Να εξασφαλισθεί η ευστάθεια και αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων, ιδιαίτερα των υψηλών.

Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης - αιωρούμενων σωματιδίων θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: · Περιοδική διαβροχή του εσωτερικού δρομολογίου και των χωματισμών επικάλυψης, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, · Μεταφορά των απορριμμάτων με καλυμμένα οχήματα, · Συμπίεση και καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων που μεταφέρονται στον ΧΥΤΥ

Τι απαγορεύεται
η καύση αποβλήτων
η κατασκευή υπόγειων χώρων, εκτός κι αν αερίζονται επαρκώς.
η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων, προκειμένου να τηρηθούν τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων.
η διάθεση με υπόγεια αποθήκευση αποβλήτων, τα οποία σε συνθήκες ταφής λόγω αντιδράσεων μεταξύ τους, ή με υδατοδιαλυτά διαλύματα επιφέρουν (i) αύξηση του όγκου, (ii) δημιουργία λίαν εύφλεκτων επικίνδυνων ή εκρηκτικών ουσιών ή αερίων επικίνδυνων αντιδράσεων, εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης.
Κατά τη διάρκεια κάθε προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ΧΥΤΥ για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από ένα μήνα, για την προστασία του περιβάλλοντος, να πραγματοποιείται ενδιάμεση στρώση επικάλυψης των απορριμμάτων από εδαφικό υλικό, πάχους τουλάχιστον 50 cm
Να εξασφαλίζεται επαρκής αντιπλημμυρική προστασία των βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ
Ο τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων να γίνεται κατά διαμερίσματα απορριμμάτων ενδεικτικών διαστάσεων 5 m x 5 m x 2,5 m, ξεκινώντας από τα χαμηλότερα υψόμετρα με σταδιακή πλήρωση του ωφέλιμου όγκου.
Η κλίση του μετώπου εργασίας (πρανούς) να είναι τουλάχιστον της τάξης του 1:2,5 (υ:β) ή και ηπιότερη.
Η αρχική διάστρωση των απορριμμάτων εντός του ΧΥΤΥ να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα σε σχέση με αιχμηρά υλικά που μπορεί να επιφέρουν βλάβη στο σύστημα στεγάνωσης.
Το απορριμματικό ανάγλυφο πρέπει να είναι επισκέψιμο σε όλα τα σημεία στα οποία προβλέπονται εργασίες διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων και για αυτό η διαμόρφωση αναβαθμών είναι απαραίτητη. Η επιφάνεια του τελευταίου (επιφανειακού) κυττάρου να έχει κλίση της τάξης του 5%.
O χώρος δε θα δέχεται αδρανή υλικά (μπάζα) πέραν αυτών που απαιτούνται ως υλικό επικάλυψης.

Η Απόφαση μας και την μελέτη που την συνοδεύει που εγκρίνεται με την παρούσα ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας του έργου του θέματος.