ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Αντίθετη η ΕΛΜΕ Κέρκυρας:με τα σεμινάρια ...μιας μέρας!


Αντίθετη η ΕΛΜΕ Κέρκυρας:με τα σεμινάρια "μιας μέρας"

Την αντίθεσή της εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με την επιμόρφωση _ Fast food

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ έχει ως εξής:


Το Υπ. Παιδείας με το 137552/Δ2/17-8-2017 ,ύστερα από έκθεση του ΙΕΠ σχετικά με τις δημιουργικές εργασίες διοργανώνει σε πανελλαδικό επίπεδο επιμορφωτικά σεμινάρια «μιας ημέρας» από τις 4έως τις 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του.

Για άλλη μια φορά καλούμαστε να επιμορφωθούμε με διαδικασίες ταχύρρυθμες για ζητήματα που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των μαθητών μας, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου για το Λύκειο και την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπαίδευση.Η επιμόρφωση βέβαια αποτέλεσε για κάθε κυβέρνηση από το 1999 και ύστερα( συνθήκη Μπολόνιας και Λισαβόνας) τον ιμάντα μεταβίβασης των αλλαγών στην εκπαίδευση με στόχο ένα σχολείο ,το οποίο πανευρωπαϊκά θα μετατρεπόταν σε σχολείο της αγοράς, με τους πιο «χυδαίους όρους»  και θα οδηγούσε τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές στην αφομοίωση της κυρίαρχης ιδέας της «δια βίου μάθησης», προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου και σε βάρος των τωρινών μαθητών μας και μελλοντικών εργαζόμενων.

Με επιμορφώσεις που εστίαζαν κυρίως στον τρόπο μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από το «τι» στο «πώς», από το περιεχόμενο, δηλαδή, στον τρόπο σε συνδυασμό με αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια επικεντρωνόταν στη βασική αρχή του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», να χειρίζονται, δηλαδή, οι μαθητές  την πληροφορία και όχι να κατακτούν τη γνώση, άρα να αποκτούν και να εκφράζουν  άποψη για τον κόσμο και για τη θέση τους μέσα σε αυτόν.Στο πλαίσιο αυτής της ¨Μεγάλης Ευρωπαϊκής Ιδέας» αυτοί που θα λειτουργούσαν ως εργαλείο, για να περάσουν αυτά, είναι οι εκπαιδευτικοί  μέσα από τις διαδικασίες της επιμόρφωσης. Γι αυτό και κρίθηκε απαραίτητη  η επιμόρφωση αυτής της μορφής  και όχι   το πάγιο αίτημά μας για ετήσια και απαλλαγμένη από τα διδακτικά μας καθήκοντα.Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

Ζητά

η πραγματοποίηση των σεμιναρίων και των επιμορφωτικών συναντήσεων  όλων των συμβούλων να γίνονται έγκαιρα και όχι εκ των υστέρων, μέσα στο εργασιακό μας ωράριο και όχι σε απογευματινές ώρες ή στα Σαββατοκυριακα.

Καλούμε τους συναδέλφους σε περίπτωση που τους ζητηθεί, είτε για αυτά τα σεμινάρια είτε για οποιοδήποτε άλλο, να τα παρακολουθήσουν εκτός του εργασιακού τους ωραρίου , να απέχουν από τη διαδικασία αυτή.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η συζήτηση για το περιεχόμενο και τη διδασκαλία των μαθημάτων είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο δεν είναι διαδικαστικό και γραφειοκρατικό αλλά αφορά το πώς και το τι μαθαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία και το ρόλο του εκπαιδευτικού.