ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την Κέρκυρα
Kέρκυρα: Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση

 
Την περασμένη Παρασκευή 17/11/2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η πρόταση του Δήμου της Κέρκυρας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυσης (Ο.Χ.Ε)

Η «περιοχή παρέμβασης» της ΟΧΕ προσδιορίζεται από την «ενιαία λειτουργική Αστική Περιοχή» η οποία διαρθρώνεται από το ιστορικό κέντρο της πόλης, τη ζώνη επιρροής του, καθώς και τον πυρήνα της σύγχρονης πόλης της Κέρκυρας.
Στόχοι του Σχεδίου είναι η ανάδειξη ιστορικών στοιχείων της πόλης, η ανάπτυξη της πολιτιστικής – δημιουργικής οικονομίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η αστική αναζωογόνηση και η ανάπτυξη αστικού-πολιτιστικού τουρισμού.

Το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ)» αφορά στην ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προϊοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού».
Θα συμβάλει στην ανάπτυξη «Οικοσυστήματος Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας και Διαχείριση Ροών Επισκεψιμότητας για την Αστική Αναζωογόνηση και Βελτίωση της Ποιότητας Διαβίωσης της ευρύτερης Περιοχής Παρέμβασης» με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης .
Ο σχεδιασμός της Στρατηγικής προέκυψε μετά από τη σύσταση (3) θεματικών ομάδων, στις οποίες συμμετείχαν (27) φορείς με άνω των (40) συμμετεχόντων, ενώ η διάρκεια της διαβούλευσης ήταν από τον περασμένο Φεβρουάριο 2017 έως τον Μάιο. Συμπληρωματικά αναπτύχθηκε και δράση διαβούλευσης στον τομέα της Πολιτιστικής – Δημιουργικής Οικονομίας (5ος έως 6ος 2017). Το τελικό κείμενο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το μήνα Ιούλιο 2017.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/11/2017, εγκρίθηκε η Τοπική Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της πόλης της Κέρκυρας και η υποβολή της στην πρόκληση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο προϋπολογισμός του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ)», ανέρχεται σε 65,95 εκ. €, με το αίτημα χρηματοδότησης να αφορά σε 33,8 εκ. € από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 – 2020.

Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν: α) Έργα ανάδειξη ιστορικών μνημείων και στοιχείων της πόλης, β) Έργα ανάπλασης και ανάδειξης περιοχών, γ) Ενίσχυση επιχειρήσεων σε ΤΠΕ και στον τομέα της πολιτιστικής οικονομίας, δ) Εξοπλισμός εκδηλώσεων, οργάνωση εκδηλώσεων, ε) Αξιοποίηση ΤΠΕ για smart city, λειτουργία E-Destination Corfu Management System, Corfu City e-Governance, κλπ και ε) λοιπές παρεμβάσεις (εκκολαπτήριο επιχειρήσεων, «εικονικό» μουσείο, κλπ).

ΠΗΓΗ: ert.gr, Λυκούργος Σκιαδόπουλος