ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Διαχείριση μιζέριας το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας για το 2018Διαχείριση μιζέριας το  Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας για το 2018

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας για το 2018 στη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας του Δημοτικού συμβουλίου. 
Το πρόγραμμα εμφανίζεται να είναι ύψους 5 εκ περίπου, αλλά στην πραγματικότητα μόνο το 1,4 εκ αποτελεί βέβαιη χρηματοδότηση αφού προέρχεται από τη ΣΑΤΑ (1,05 εκ), την τακτική επιχορήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τη ΣΑΤΑ σχολείων(400.000). 
Τα υπόλοιπα είναι: 125 χιλιάδες από ίδιους πόρους του Δήμου, 175 χιλιάδες από το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας και 3 εκ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Το μεγάλο πρόβλημα που καταγράφεται σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα είναι ότι δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες μιας και ο Δήμος πλέον είναι υποχρεωμένος να κάνει μόνο μια εργολαβία για όμοια έργα, όπως πχ τα έργα δημοτικής οδοποιίας. Αυτό οδηγεί σε εργολαβίες μεγάλου προϋπολογισμού και κατά συνέπεια σε διεθνείς διαγωνισμούς οι οποίοι απαιτούν πολύ μεγαλύτερη γραφειοκρατία και επομένως είναι χρονοβόροι.

Τα έργα οδοποιίας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Η δημοτική και αγροτική οδοποιία χωρισμένη σε 9 υποέργα έχει προϋπολογισμό 1.059.000 εκ , η συντήρηση του οδικού δικτύου 2 εκ, για τη συντήρηση δημοτικών κτηρίων 70.000, για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων δύο έργα από 200.000 το καθένα περίπου, αναπλάσεις υπαίθριων χώρων – πεζοδρομήσεις στην πόλη της Κέρκυρας το ποσόν των 170.000 και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του τουριστικού καταφυγίου Μπενιτσών 250.000 περίπου.
Το σύνολο του τεχνικού προγράμματος αναλύεται ως εξής:
ΣΑΤΑ  1.415.850,00
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ     425.900,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 125.000,00
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΥΠΕΣ 175.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΔΕ    3.043.928,63
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  (€)        5.185.678,63 

Μπαλώματα για τις λακούβες

Στη συντήρηση του οδικού δικτύου,  ένα από τα βασικότερα προβλήματα του νησιού, αναλογούν τα εξής ποσά ανά έργο και δημοτική ενότητα:
1 .          ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
          Α/Α  Υποέργων       Τίτλος Υποέργων     Πρ/σμός Υποέργων
          Υποέργο 1:   "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων" (χρημ/ση ΣΑΤΑ), Τεχν. Πρ. 2018      180.000,00
          Υποέργο 2:   "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών"  (χρημ/ση ΣΑΤΑ), Τεχν Πρ. 2018.       156.500,00
          Υποέργο 3:   "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων & Φαιάκων" (χρημ/ση ΣΑΤΑ), Τεχν Πρ. 2018.          156.500,00
          Υποέργο 4:   "Δημοτική οδοποιϊα ΔΕ Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων"  (χρημ/ση ΣΑΤΑ), Τεχν Πρ. 2018.     128.000,00
          Υποέργο 5:   "Αγροτική οδοποιϊα Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων" (χρημ/ση ΣΑΤΑ), Τεχν. Πρ. 2018      70.000,00
          Υποέργο 6:   "Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών"  (χρημ/ση ΣΑΤΑ), Τεχν Πρ. 2018.       105.000,00
          Υποέργο 7:   "Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων & Φαιάκων" (χρημ/ση ΣΑΤΑ), Τεχν Πρ. 2018.          71.400,00
          Υποέργο 8:   "Αγροτική οδοποιϊα ΔΕ Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων" (χρημ/ση ΣΑΤΑ), Τεχν Πρ. 2018.     112.200,00
          Υποέργο 9:   "Οδοποιϊα Διαποντίων Νήσων" (χρημ/ση ΣΑΤΑ) Τεχν Πρ. 2018.      80.000,00
                    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ   ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   ΣΑΤΑ       1.059.600,00
          Υποέργο 10: "Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Κερκυραίων & Φαιάκων" (χρημ/ση ΠΔΕ) Τεχν Πρ. 2018.       900.000,00
          Υποέργο 11: "Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ  Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων" (χρημ/ση ΠΔΕ) Τεχν Πρ. 2018.   325.000,00
          Υποέργο 12: "Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ  Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών" (χρημ/ση ΠΔΕ) Τεχν Πρ. 2018.    325.000,00
          Υποέργο 13: "Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων"  (χρημ/ση ΠΔΕ) Τεχν Πρ. 2018.    300.000,00
          Υποέργο 14: "Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Διαποντίων Νήσων" (χρημ/ση ΠΔΕ) Τεχν Πρ. 2018. 150.000,00
                    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ   ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΠΔΕ 2.000.000,00
          Υποέργο 15: "Συντηρήση και βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου που εξηπηρετεί την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων" (χρημ/ση ΠΠ- ΥΠΕΣ) Τεχν. Πρ. 2018 50.000,00
          Υποέργο 16: "Συντηρήση και βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου που εξηπηρετεί την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων ΔΕ Κερκυραίων,  Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών" (χρημ/ση ΠΠ- ΥΠΕΣ), Τεχν. Πρ. 2018      45.000,00
          Υποέργο 17: "Συντηρήση και βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου που εξηπηρετεί την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων ΔΕ Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων"  (χρημ/ση ΠΠ- ΥΠΕΣ), Τεχν. Πρ. 2018  30.000,00
          Υποέργο 18: "Συντηρήση και βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου που εξηπηρετεί την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων ΔΕ Οθωνών, Μαθρακίου, και Ερείκουσας" (χρημ/ση ΠΠ- ΥΠΕΣ), Τεχν. Πρ. 2018  30.000,00
                    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΠ-ΥΠΕΣ  (€)        155.000,00 

Πόσα από αυτά γίνονται;

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το ποσοστό απορρόφησης αυτών των κονδυλίων, δηλαδή το πόσα από αυτά τα χρήματα που αξιοποιήθηκαν. Η αστοχία στην απορρόφηση των, πενιχρών έτσι κι αλλιώς, κονδυλίων οφείλεται συνήθως σε ένα συνδυασμό παραγόντων που χαρακτηρίζουν τη Δημόσια Διοίκηση, όπως η ατέλειωτη γραφειοκρατία, η καθυστέρηση ανταπόκρισης των μηχανισμών της αυτοδιοίκησης κ.λπ.

Το 2017

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2017 ήταν περίπου 1,9 εκ., δημοπρατήθηκαν τα 1,6 εκ., δηλαδή ποσοστό 73,5%
Αναλυτικότερα δημοπρατήθηκε το 100% της αγροτικής οδοποιίας, το 100% της δημοτικής οδοποιίας, το 13,6% της συντήρησης δημοτικών κτηρίων, 100% από τα πεζοδρόμια και τις πεζοδρομήσεις, 0% στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και 0% από τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού. Επίσης από το κονδύλι της ΣΑΤΑ 2016  για τα σχολικά κτήρια που ήταν 216χιλ δημοπρατήθηκε και αποπερατώθηκε το 100%. Η ΣΑΤΑ σχολικών κτηρίων 2017 δεν δημοπρατήθηκε και το ποσό της συμπεριελήφθη στο έτος 2018, το οποίο διαμορφώνεται στι 426χιλ

Το 2016

Όσον στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016 που ήταν 1,4 και δημοπρατήθηκε το 1.04 εκ ποσοστό 75,5%. Ειδικότερα δημοπρατήθηκε το 100% της αγροτικής οδοποιίας, το 86% της δημοτικής οδοποιίας πλην της οδοποιίας Αγ. Γεωργίου Εσπεριων, Θιναλίου και Κασσωπαίων, το 80% των συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων, το 32% των κονδυλίων για την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού, το 55% από εξωραϊσμούς και 0% για έργα  αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ δεν προχώρησαν οι 110. 000 που αφορούσαν στους οικισμούς Τεμπλονιου και Δ. Ε. Κερκυραίων


Η κριτική που ασκήθηκε από την αντιπολίτευση ήταν σφοδρή. Η κυρία Φανή Τσιμπούλη από την παράταξη της Μερόπης Υδραίου το χαρακτήρισε ως τεχνικό πρόγραμμα μιζέριας, παρατήρησε ότι δεν υπάρχουν συνεχιζόμενα έργα, δεν υπάρχουν έργα ΕΣΠΑ, δεν φαίνεται η κατανομή ανά δημοτική ενότητα ενώ κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι είναι πρωταθλητές στις αναθέσεις.

Ο Γιάννης Τρεπεκλής το χαρακτήρισε φτωχό και υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι οι διεθνείς διαγωνισμοί θα οδηγήσουν το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 να υλοποιείται μετά το 2019 ίσως και το 2020.

Ο Γιάννης Πιέρης από τη Λαϊκή συσπείρωση τόνισε ότι το πρόγραμμα δεν απαντά στα προβλήματα καμιάς περιοχής. Κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι αναπαράγει τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στα ντόπια και ξένα αφεντικά. Τέλος παρατήρησε ότι το τεχνικό πρόγραμμα δεν έχει καθόλου αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα.

Σε όλα αυτά ο Δήμαρχος κλείνοντας τη συζήτηση απάντησε ότι πράγματι πρόκειται για διαχείριση της μιζέριας, στην οποία προσέθεσε την αδυναμία του δημοτικού μηχανισμού να παράγει περισσότερες μελέτες και να αντλεί περισσότερα χρήματα από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά, τόνισε, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτήν οφείλουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο.

ΠΗΓΗ: ert.gr και enimerosi.com