ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου


 
Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, στις 18.30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα αφορούν κυρίως εκκρεμότητες υπηρεσιακού χαρακτήρα που πρέπει να ρυθμιστούν πριν το τέλος του έτους. Επίσης θα συζητηθεί η έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2018 καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Π.

Τέλος τίθεται προς συζήτηση η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:
1. Ανακοινώσεις.
2.  Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.  Λήψη Αποφάσεως περί ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
4.  Έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 (Εισηγητής: κ. Μ. Πρεντουλής).
5.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 20-3/19-12-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής: κ. Ν. Κορακιανίτης).
6.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 19-1/19-12-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Π. Κέρκυρας περί ψήφισης του προϋπολογισμού του εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής: κ. Ν. Κορακιανίτης).
7.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
8.  Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ - ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
9.  Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή - συντήρηση Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
10.  Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
11.  Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Έργα εξωραϊσμού Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
12.  Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Πεζοδρόμια και Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
13.  Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Νήσου Μαθρακίου» (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
14.  Λήψη Αποφάσεως περί αποχαρακτηρισμού οικογενειακών τάφων με το καθεστώς της τριετίας στο Α΄ Δημ. Κοιμητήριο Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
15.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής 1) Εργασίες Αντικατάστασης λαμπτήρων και Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μαθρακίου, 2) Εργασίες Αντικατάστασης λαμπτήρων και Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Ερείκουσας, 3) Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Οθωνών (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
16.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 για την καλή εκτέλεση της σύμβασης «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Παρελίων (παραλία ΓΛΥΦΑΔΑ) για το έτος 2017», που αφορά το χρονικό διάστημα από 28-08-2017 έως και 27-09-2017. (Εισηγητής: κ. Α. Γουλής).
17.  Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν. 4483/2017 επ΄ ονόματι α) εταιρείας ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΞΤΕ Α.Ε. και β) κ. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (Εισηγητής: κ. Γ.Η. Παντελιός).
18.  Έγκριση σχεδίου 4ης επικαιροποιημένης έκδοσης Χάρτας του Δημότη. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
19.  Έγκριση  α) οικονομικής επιχορήγησης του Σωματείου «Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου» και β) διάθεσης πίστωσης - ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
20.  Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 8-360/27-06-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, ως προς τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου Κέρκυρας με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας» (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
21.  Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της σύμβασης με 62052/18-11-2016 (ΑΔΑΜ 16SYMV005448895) με θέμα «Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης & Υποστήριξης της ηλεκτρονικής Πύλης CORFU HOLIDAYS» και ανάδοχο την εταιρεία ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
22.  Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της σύμβασης με 62051/18-11-2016 (ΑΔΑΜ 16SYMV005420982) με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Πύλης Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κέρκυρας» και ανάδοχο την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους και θα αφορά αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018.