ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Επιτροπή Πολιτών Κατά του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας: «Έργο παράνομο, προϊόν διαχρονικής διαπλοκής και βάρβαρου ρατσισμού»


Επιτροπή Πολιτών Κατά του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας:  «Έργο παράνομο, προϊόν διαχρονικής διαπλοκής και βάρβαρου ρατσισμού»

Με τίτλο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας εξέδωσε μια αναλυτική (14 σελίδες) και τεκμηριωμένη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ η Επιτροπή Πολιτών Κατά του ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας

Αποσπασματικά αναφέρονται:

Το έργο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας έχει τελεσίδικα καταχωρηθεί στη συνείδηση της Κερκυραϊκής κοινωνίας ως έργο πολλαπλά παράνομο και αμαρτωλό, προϊόν διαχρονικής διαπλοκής και βάρβαρου ρατσισμού. Στις μέρες μας, τα επίφθονα αυτά χαρακτηριστικά κορυφώνονται, σαν θλιβερό επιστέγασμα ενός ολέθριου χρονικού τριάντα και πλέον ετών, στον τομέα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), στη Διαχειριστική Ενότητα Κέρκυρας.

Η σημερινή πρωτοβάθμια Αυτοδιοικητική Αρχή, ενώ κυριολεκτικά μηδένισε, εφ’ όλης της ύλης, τα πενιχρά κεκτημένα που κληρονόμησε, οδηγώντας το φλέγον ζήτημα σε ένα εφιαλτικό αδιέξοδο, ταυτόχρονα επιδιώκει, με σπουδή, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, να παρουσιάσει το αναχρονιστικό υποέργο του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας ως πανάκεια και μάλιστα με ανοιχτό χρονικό ορίζοντα λειτουργίας. Για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Κέρκυρας με τρόπο αυθαίρετο και εξωθεσμικό, ακύρωσε το δρομολογημένο μέσω ΣΔΙΤ έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας, στο κρίσιμο μάλιστα στάδιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, χωρίς ισοδύναμη εναλλακτική λύση, επικαλούμενος ιδεολογικούς λόγους.

Μπροστά στο αδιέξοδο που ο ίδιος ο Δήμαρχος δημιούργησε, επιδιώκει την άνευ όρων καταχρηστική λειτουργία του ανεπαρκέστατου, ακατάλληλου και προκλητικά έκκεντρου έργου του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας. Με τις ενέργειές του αυτές ο Δήμαρχος διαπράττει θεσμική εκτροπή. Τέλος, ο τελευταίος μύθος του προβαλλόμενου Οδικού Χάρτη περί «Ενδιάμεσης Εναλλακτικής Διαχείρισης» κατέρρευσε εκ του αποτελέσματος.

Καμία απολύτως από τις 37 Δράσεις του ΠΕΣΔΑ δεν έχει υλοποιηθεί με εξαίρεση την αποτυχημένη Συστοιχία του Μεσοδιαστήματος, ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν καν δρομολογηθεί. Ειδικότερα:

· Η Διαλογή στην Πηγή, σύμφωνα με έγκυρες ανακοινώσεις κύριου μετόχου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, από 13% που παρέλαβε η παρούσα Αυτοδιοίκηση, μειώθηκε σε 3% αντί να οδηγηθεί στο 50%.

· Οι διαδικασίες δημιουργίας ΜΕΑ και νέου ΧΥΤΥ Κεντρικής Κέρκυρας βρίσκονται σε εμβρυακό στάδιο, αφού αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση ικανής έκτασης, όμορης προς την υφιστάμενη ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας. Οι δύο σχετικές Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. και Δήμου Κέρκυρας για το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής και του κομποστοποιητή δύο ρευμάτων, αποτελούν τυπικές γραφειοκρατικές πράξεις χωρίς αντίκρισμα.

· Η προμήθεια από το ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. της Συστοιχίας του Μεσοδιαστήματος, αγνώστων προδιαγραφών, δυναμικότητας και πιστοποίησης και η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, απέτυχε παταγωδώς, όπως ήταν αναμενόμενο.

· Τέλος, κανένα έργο του Προγράμματος δεν κρίνεται ώριμο για χρηματοδότηση.
Εξ άλλου το υποέργο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας:

· Είναι πολλαπλά και σωρευτικά παράνομο (έχει ακυρωθεί με απόφαση του ΣτΕ/1999, έχει επιγενόμενα ακυρωθεί μετά την 30 Σεπτεμβρίου 2007 (ΚΥΑ 11014/2013) και βασίζεται σε ανυπόστατη Ανανέωση/ Τροποποίηση ΑΕΠΟ/2010 και σε παράνομη ΑΕΠΟ/1999).

· Έχει σχεδιαστεί και κατασκευασθεί με παρωχημένες τεχνολογίες της δεκαετίας του ΄90, ενώ, ως έργο ιδιαίτερα επιβλαβές για το περιβάλλον (αέρα, νερά, έδαφος κλπ) και υπαγόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, οφείλει να εξοπλιστεί με τις επιβεβλημένες από το νόμο Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

· Είναι έργο που σχεδιάστηκε χωρίς ορθή εφαρμογή των προδιαγραφών, ημιτελές και κακότεχνο, το οποίο χρήζει ριζικού επανασχεδιασμού και ολικής ανακατασκευής.

Δυστυχώς το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ και τα αρμόδια όργανα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ανέχτηκαν και επικύρωσαν όλες τις μεθοδευμένες στρεβλώσεις και τις αυθαιρεσίες του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

· Ο ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας είναι έργο σωρευτικά παράνομο.

· Ο ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας δεν μπορεί με τις παρούσες συνθήκες να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ και καμία ρεαλιστική προσέγγιση δεν επιτρέπει την παραδοχή ότι αυτό θα είναι εφικτό κατά την αυστηρά προσδιορισμένη και περιοριστική περίοδο του Μεσοδιαστήματος.

Με τις συνολικές ενέργειές τους οι θεσμικά εμπλεκόμενοι αυτοδιοικητικοί και πολιτικοί φορείς επιχειρούν:

α) Να συγκαλύψουν προσωρινά το αδιέξοδο που, πρωτίστως, η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση προκάλεσε, ώστε να ολοκληρώσουν αλώβητοι τη θητεία τους.

β) Να θυσιάσουν με ειδεχθή τρόπο, μάταια και καταστροφικά, την ανθρωπογεωγραφία της Λευκίμμης. Μάταια, γιατί η διαθέσιμη χωρητικότητα του αβαθούς απορριμματικού ανάγλυφου του κυττάρου του ΧΥΤΑ Νότ. Κέρκυρας ανερχόμενη σε 150.000 κυβικά μέτρα, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, θα κορεστεί σε χρονικό διάστημα λιγότερο από ένα έτος.

Το συμπέρασμα είναι ασφαλές, αν λάβουμε υπ’ όψη την πραγματική ποσότητα παραγομένων Αποβλήτων, το συντελεστή μετατροπής του βάρους σε όγκο μετά τη συμπίεση, το συντελεστή προσαύξησης του όγκου λόγω χωματοκάλυψης και την απουσία ουσιαστικής πρωτογενούς και δευτερογενούς διαλογής και επεξεργασίας. Καταστροφικά γιατί ύστερα από ένα χρόνο το πρόβλημα θα επανέλθει δυσμενέστερο και μη αντιστρέψιμο. γ) Να μετατοπίσουν το βάρος της διαχείρισης των αποβλήτων στη Νότια Κέρκυρα, παγώνοντας όλα τα προγράμματα στη Κεντρική Κέρκυρα, αναγορεύοντας το έλασσον σε μείζον αντιστρέφοντας την λογική των πραγμάτων και καταστρατηγώντας έτσι την ουσία και το γράμμα του συνολικού σχεδιασμού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ

· Την ακύρωση του δρομολογημένου προγράμματος δημιουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην ΟΕΔΑ Κεντρ. Κέρκυρας
· Την διγλωσσία της Δημοτικής Αρχής και την συλλογική απραξία των αρμοδίων και υπόχρεων φορέων για την χρονοδιαγραμματική υλοποίηση των δράσεων του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ.
 · Την κακόβουλη και ρατσιστική χρησιμοποίηση του υποέργου ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας ως σανίδα σωτηρίας για την προσωρινή συγκάλυψη του αδιεξόδου που οι ίδιοι οι φορείς δημιούργησαν.
· Την συγκάλυψη και συστράτευση, όλων των αρμοδίων Αυτοδιοικητικών και Δημόσιων φορέων και υπηρεσιών στο κρίσιμο ζήτημα της Ολοκληρωμένης 13 Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στον τόπο μας η οποία, έχει εξελιχθεί σε απροκάλυπτη σκευωρία κατά της Νότιας Κέρκυρας.

ΖΗΤΑΜΕ

Επειδή:

- Άμεσα διακυβεύεται η ανθρώπινη υγεία, το φυσικό περιβάλλον και σε τελευταία ανάλυση η οικονομία της Κέρκυρας
- Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Νότια Κέρκυρα αλλά συνολικά την κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
- Η παράνομη λειτουργία του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας δεν λύνει το πρόβλημα αλλά το μεγεθύνει.
- Τα επιδιωκόμενα και επιχειρούμενα δεν προβλέπονται από τον συνολικό σχεδιασμό και καταστρατηγούν το θεσμικό πλαίσιο - Υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος, στη δύσκολη εποχή που ζούμε, να διχαστεί η κοινωνία της Κέρκυρας και να οδηγηθεί σε απρόβλεπτες και ακραίες καταστάσεις.

Ζητάμε:

 - Την άμεση αποκατάσταση της έννομης τάξης στον τομέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών αποβλήτων.
- Την άμεση και συντονισμένη δρομολόγηση όλων των Δράσεων (37) του ΠΕΣΔΑ, με έμφαση στα προγράμματα απόλυτης προτεραιότητας.
- Την άμεση ανάκληση της ανυπόστατης και παράνομης Ανανέωσης /Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Νοτ. Κέρκυρας/2017.
- Την απόρριψη του αιτήματος άδειας λειτουργίας του παράνομου ΧΥΤΑ.
- Την άμεση δρομολόγηση συμπληρωματικών προσωρινών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της κρίσης, στην κατεύθυνση:

α) της εξαγωγής των σύμμικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε νόμιμο αποδέκτη άλλης Διαχειριστικής Ενότητας, ύστερα από συναινετική διαδικασία και σύμφωνα με το αρθρ. 16 του Ν. 4042/2012, μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και διαδικασιών στον τόπο μας. Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων δεν μπορεί να συγκριθεί, με κανένα οικονομικό και πολύ περισσότερο ηθικό και αξιακό κριτήριο, με το κόστος καταστροφής ενός σημαντικού κοινωνικού υποσυνόλου της Κέρκυρας.

β) της δημιουργίας του προβλεπόμενου προστατευτικού αναχώματος, σε κατάλληλα επιλεγμένο κύτταρο του ΧΥΤΑ Κεντρ. Κέρκυρας, 14 απολύτως αναγκαίου για την μελλοντική αποκατάσταση του, προκειμένου άμεσα και προσωρινά να τοποθετηθούν τα παραγόμενα δέματα.

- Την άμεση αποκατάσταση όλων των παράνομων ΧΑΔΑ και κορεσμένων ΧΥΤΑ.
 - Την άμεση και διεξοδική ενημέρωση και ευαισθητοπόιηση της κοινωνίας και την ενεργοποίησή της, ως αντίπαλου δέους, μέσω των φορέων και συλλογικοτήτων της και ιδιαίτερα του πολίτη ως υπέρτατου πολιτειακού θεσμού, με σκοπό την επιτάχυνση της εξόδου από την επαπειλούμενη καταστροφή.
- Τέλος, θεωρούμε ότι η έξοδος από την κρίση μπορεί οριακά να επιτευχθεί μόνο με την άμεση και κατά προτεραιότητα δρομολόγηση των αναγκαίων Δράσεων του Σχεδιασμού, καθώς και των προτεινόμενων συμπληρωματικών προσωρινών προγραμμάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών είναι η άσκηση του εποπτικού ρόλου της Περιφερειακής Αρχής και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ. Εσωτερικών.
Προϋπόθεση επίσης αποτελεί η πλήρη κάλυψη των αναγκαίων χρηματοδοτικών σχημάτων από την κυβέρνηση.

Για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Γραμματέας Αριστοτ. Κοτινάς