ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Οι περιοχές της Κέρκυρας που εντάχθηκαν στο δίκτυο NaturaΚι επισήμως το ελληνικό δίκτυο Natura με τη δημοσίευση του ΦΕΚ: Στις 9 οι περιοχές της Κέρκυρας

Διευρύνθηκαν  οι ζώνες της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη και  Διαποντίων νήσων με τη θαλάσσια περιοχή τους

Εγκρίθηκε ο νέος εθνικός κατάλογος περιοχών του δικτύου Natura 2000 με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  και με ΦΕΚ B 4432/15.12.2017των περιοχών που περιλαμβάνονται, καθώς και των νέων που αποφασίστηκαν πρόσφατα.

Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Κερκυραϊκή Άποψη», με την συγκεκριμένη  απόφαση  κλείνει ένα μεγάλο μέρος εκκρεμοτήτων της χώρας μας, καθώς η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε, τον Σεπτέμβριο 2015, επιστολή EU PILOT), που αφορά, αφενός στην ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, χερσαίων περιοχών που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με είδη συγκεκριμένων ομάδων οικοτόπων και ειδών και αφετέρου, στην ένταξη θαλάσσιων περιοχών που αφορούν τόσο σε τύπους οικοτόπων, όσο και σε είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας.

Στη νέα απόφαση επιλέχθηκαν, βάσει επιστημονικών κριτηρίων και μετά από διαβούλευση, 95 συνολικά περιοχές, οι οποίες καλύπτουν, κατ΄ αρχάς, τις βασικές υποχρεώσεις της χώρας, σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000.

Στην Κέρκυρα περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές: λιμνοθάλασσα Αντινιώτη,  λιμνοθάλασσα Κορισσίων, Αλυκή Λευκίμης, νήσοι Παξοί και Αντίπαξοι και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή , παράκτια θαλάσσια  ζώνη από Κανόνι έως Μεσογγή,  λιμνοθάλασσα Κορισσίων  και νήσος Λαγούδια , Διαπόντια νησιά , δηλαδή Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι και βραχονησίδες, λιμνοθάλασσα  Αντινιώτη και ποταμός Φόνισσας  καθώς και η θαλάσσια περιοχή Διαποντίων νήσων .

Να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις περιοχές της Κέρκυρας ως νέες λογίζονται οι εντάξεις της διεύρυνσης της  λιμνοθάλασσας Αντινιώτη  με τον ποταμό Φόνισσα καθώς και η θαλάσσια περιοχή των  Διαποντίων Νήσων.

Στη διεύρυνση των ζωνών οδηγήθηκε το Υπουργείο, καθώς έγιναν αποδεκτές προτάσεις επέκτασης χερσαίων περιοχών, ως ΤΚΣ,  όπου τεκμηριώνεται η παρουσία ειδών ή τύπων οικοτόπων προτεραιότητας ή εξασφαλίζεται καλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000.

Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη επιπλέον θαλάσσιων ή και χερσαίων ΖΕΠ και ΤΚΣ, μπορεί να εξεταστεί μελλοντικά, στο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης του δικτύου Natura 2000, σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

Ορισμένες περιοχές αποτελούν επεκτάσεις υφιστάμενων, ορισμένες είναι νέες περιοχές και κάποιες συγχωνεύονται. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.

ΠΗΓΗ: corfupost.gr