ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Ηλεκτρονικά η αξιολόγηση Διευθυντών/ντριών και η αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων.Πώς θα αποσοβηθούν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών


Ηλεκτρονικά η αξιολόγηση Διευθυντών/ντριών και η αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων.Πώς θα αποσοβηθούν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών


"Καθήκον των εκπαιδευτικών είναι να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου, που μέρος αυτού θα είναι και η  αξιολόγηση του Διευθυντή κατά τη διάρκεια της θητείας του"

Υλοποιούνται  βήμα-βήμα όσα αναφέρονται  στα επίσημα κείμενα του εκπαιδευτικού προγραμματισμού (Τριετές Σχέδιο για την Παιδεία, Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου) σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης .

Ένα, από αυτά που δεν έχουν γίνει ακόμη, αλλά αναμένεται να θεσμοθετηθεί το Μάρτιο του 2018, είναι και ο νέος νόμος επιλογής των Στελεχών στην Εκπ/ση. 

Σύμφωνα με την πρόταση του ΥΠΠΕΘ για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου,  ο νέος νόμος για την επιλογή στελεχών, εκτός των άλλων, θα προβλέπει  και την αξιολόγηση τους που θα γίνεται και κατά τη διάρκεια της θητείας τους, και όχι μόνο κατά  την επιλογή τους.  Επιπλέον για το έργο των στελεχών θα λαμβάνεται υπόψη και η κρίση  των υφισταμένων και των προϊσταμένων. Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση των υφισταμένων

Η αξιολόγηση λοιπόν, των Διευθυντών σχολικών μονάδων, θα είναι μια συνεχής  διαδικασία, θα λαμβάνει χώρα  κατά τη διάρκεια της θητείας τους και δε μπορεί παρά να γίνει μέσα από τη διαδικασία προγραμματισμού και αποτίμησης του έργου  τους (κομμάτι της αυτοαξιολόγησης)  και τα σχετικά θεματικά πεδία σύμφωνα με τα ειδικά και συγκεκριμένα κριτήρια που θα περιλαμβάνει.

 Όλα αυτά, τα σχετικά κριτήρια με τις "επιδόσεις" των Διευθυντών, θα διαμορφώνονται/διαπιστώνονται και από τους εκπαιδευτικούς του εκάστοτε σχολείου, αλλά και θα συνεκτιμούνται και από όσους προΐστανται και  τους έχει δοθεί η σχετική αρμοδιότητα. Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει και στο κατά πόσο ο ίδιος αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπει ο νόμος καθώς και  για την ορθότητα και την "αποτελεσματικότητα" των ενεργειών του σε σχέση με αυτά.

Επιπλέον ήδη γνωρίζουμε ότι ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου
( αυτοαξιολόγηση), θα είναι ένα από τα νέα καθήκοντα των εκπαιδευτικών που θα «ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επίμαχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Ν. 1566/1985. (Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα νέα καθήκοντα των εκπαιδευτικών. 

Άρα ως τώρα έχουμε:

 1.Καθήκον των εκπαιδευτικών είναι να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου, που μέρος αυτού θα είναι και η  αξιολόγηση του Διευθυντή κατά τη διάρκεια της θητείας του. (Εδώ φαίνεται και με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αυτοαξιολόγηση,  δηλαδή ως ένα εργαλείο που δίνει στοιχεία για ατομικές αξιολογήσεις)

2. Υποχρέωση του Διευθυντή  είναι να αναθέτει το συγκεκριμένο καθήκον(αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου-αυτοαξιολόγηση)  στους εκπαιδευτικούς, μέρος του οποίου είναι και η δική του διαμορφωτική   αξιολόγηση, που σίγουρα θα παίζει και ρόλο στην επιλογή του, για την τελευταία δεύτερή του θητεία.

Επειδή όμως δεν είναι σίγουρο  ότι οι εκπαιδευτικοί θα συμμορφωθούν με τα νέα τους καθήκοντα. θα πρέπει να αποσοβηθούν τυχόν αντιδράσεις (πρακτικά αποχής από την αυτοαξιολόγηση, παρεμπόδιση σχετικών σεμιναρίων), η ηλεκτρονική καταχώριση των αξιολογικών κρίσεων φαίνεται να είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Βέβαια ηλεκτρονική καταχώριση αξιολογικών κρίσεων έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν για υποψήφιους Διευθυντές, αλλά και στις αυτοαξιολογήσεις σχολικών μονάδων. Όσοι όλα αυτά  τα θεωρούν παρατραβηγμένα,  ας δουν τι συμβαίνει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα με τις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις και τι προβλέπεται για όσους δε συμμετέχουν στην αξιολόγηση.

Το νέο χαρακτηριστικό των αξιολογήσεων  όμως  είναι ότι αποκτούν μια υποχρεωτική διάσταση, όχι  την υποχρεωτικότητα όπως την ξέραμε, με τη μορφή μιας εγκυκλίου, αλλά κάτι που πρέπει να γίνει, διαφορετικά δε γίνεται κάποιος διευθυντής ή δεν εξελίσσεται μισθολογικά ή μπορεί να έχει και πειθαρχικές ποινές.

Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα μέρη, που συμμετέχουν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, να είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου και της θέσεώς του  να κινήσει τις διαδικασίες για να ενημερώσει με τα αποτελέσματα αυτών τα πληροφοριακά συστήματα της υπηρεσίας του, για να μπορούν να ελεγχθούν  από όσους προΐστανται και έχουν τη σχετική αρμοδιότητα. (Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια «σημαντική» εγκύκλιο που  αναφέρει ως απαρέγκλιτο κανόνα και βέβαια υποχρέωση του/της Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας να ενημερώνει το my school άμεσα και μεακρίβεια )

Ως γνωστό στο χώρο της εκπαίδευσης μία τέτοια πλατφόρμα ενημέρωσης είναι το myschool και μία άλλη είναι  η ΑΕΕ (αυτοαξιολόγηση). Για την είσοδο και στις δύο απαιτούνται κωδικοί myschool. Τώρα, ποια θα είναι αυτή που θα προτιμηθεί, δεν είναι το ζητούμενο. Το σίγουρο είναι ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι   και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων θα έχουν τους κωδικούς   Οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το τελικό κλικ στην πλατφόρμα για να καταχωρίσουν τα σχετικά στοιχεία που κάποια από αυτά θα αφορούν και στη δική τους αξιολόγηση.

Στα στοιχεία όμως αυτά, θα περιλαμβάνονται και όλα τα άλλα στοιχεία (δείκτες) της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας,  από τα οποία κάποια θα έχουν σχέση  και με τη διδασκαλία, αφού ως γνωστό η αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας εξετάζει και αυτά.

Η δημιουργία του παζλ  της αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης κοντεύει να τελειώσει.
Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν παρουσιαστεί τα περισσότερα κομμάτια. Το τοπίο έχει αρχίσει να διαμορφώνεται και σε αυτό βοηθά και  η εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Τα παραπάνω κομμάτια του παζλ παρουσιάστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο, σταδιακά ,και χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες υποψίες σε τι μπορεί να οδηγήσει η σύνθεσή τους .

Η δημιουργία του παζλ  της αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης σύντομα θα  τελειώσει και όλοι θα δούμε τι τελικά είναι αυτό που έχει σχεδιαστεί.

Fresh-education.gr