ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 26/2 με 88 θέματα!


Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 262 με 88 θέματα!

Ούτε 5 ούτε 10 ούτε 20 …, αλλά 88 είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Μον Ρεπό τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 6.30μ.μ.

Η ημερήσια διάταξη

 

1. Ανακοινώσεις.

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε οδούς – οδοστρώματα από πλημμύρες στη Δ.Ε. Παρελίων» (Εισηγητής κ. Α. Γουλής).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δημοτικού Θεάτρου και λοιπών Δ. Ενοτήτων» (Εισηγητής κ. Α. Γουλής).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών πόλης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

6. Προέγκριση για χορήγηση οριακής προθεσμίας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 3669/08 του υποέργου 1 «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο «Επείγουσες εργασίες επισκευής φθορών από τις πρόσφατες πλημμύρες στο δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

8. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου και ολοκλήρωση διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης οικισμού Άμμου Οθωνών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

9. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου – Θιναλίων – Εσπερίων – Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

10. Έγκριση χορηγήσεως 6ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

11. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

12. Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και λοιπών περιοχών και δημοτικών κτιρίων Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

13. Απόρριψη της ένστασης κατά του 2ου Συγκριτικού Πίνακα που αφορά στη μελέτη «Κτηματογραφική – Πολεοδομική Μελέτη – Οικισμού Ποταμού Δ. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Νταβέγια του πρώην Δήμου Εσπερίων – Δ.Δ. Αγραφών» του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

15. Μεταφορά και παρουσίαση στην Κέρκυρα της έκθεσης της Βουλής των Ελλήνων : «Ιωάννης Καποδίστριας : Η πορεία στο χρόνο» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

16. Επέκταση αστικής περιοχής με συμπερίληψη της Δ.Κ. Βιρού και των Τ.Κ. Καλαφατιώνων και Βαρυπατάδων προκειμένου να συνδεθούν με το Αστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).

17. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-3/12-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί α) τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 7-132/07-04-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας που αφορά στον προσδιορισμό και τη διάθεση κοινοχρήστων χώρων και β) συμπλήρωσης της αριθμόν 6-324/30-05-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με την υπ’ αριθμόν 01-03/11-01-2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σφακερών της Δ.Ε. Θιναλίων. (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

18. Επιβολή προστίμου α) στην εταιρεία «ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (με εκπρόσωπο τον κ. Αριστείδη Πουλημά του Κωνσταντίνου) και β) στην εταιρεία «ΚΟΛΟΒΡΙ ΙΚΕ Ε.Ε» λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

19. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη θέση Κάμπος Σολάρι της Δημοτικής Κοινότητας Αλεπούς στη Δ.Ε. Κερκυραίων για τη δημιουργία εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπό δημιουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την εταιρεία ΜΑΡΒΕΝΙ Α.Ε., κατόπιν της υπ’ αριθμόν 2-2/12-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Φιλαρμονικής “ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ” για συμμετοχή της στη δημοτική τελετή του Επιταφίου – Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος το Μεγάλο Σάββατο», κατόπιν της υπ’ αριθμόν 15-5/27-11-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

21. Τακτοποιητική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 για αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους και αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή νέων πιστώσεων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

22. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 45-5/29-12-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί άσκησης ενδίκων βοηθημάτων για απόδοση στο Δήμο Κέρκυρας καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός)

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας» για το διάστημα από 01.04.2017 έως 30.09.2017 Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

24. Επιστροφή αδιάθετου ποσού του έργου TPNM στον τραπεζικό λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

25. Διαγραφή προστίμων από χρηματικούς καταλόγους σε εφαρμογή του Ν. 4257/2014 (Εισηγητής κ. Γ.Η. Παντελιός).

26. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-10/09-02-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με τον κ. Ανδρέα Βλάση (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

27. Έγκριση δαπάνης για ανάθεση σε δικηγόρο ποινικής υπόθεση στην Αθήνα (ENERGA HELLAS POWER) και διάθεσης της σχετικής πίστωσης, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 5-6/21-02-2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

28. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους προστίμων ΠΟΣΩΝ για την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).

29. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Ιωάννη Αρβανιτάκη του Κωνσταντίνου και χρέωσή της εις τον αντίστοιχο παραβάτη – χρεώστη λόγω πώλησης (Εισηγητής κ. Γ.Η. Παντελιός).

30. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Βίκτωρα Μπότση (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

31. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι της εταιρείας «Βασιλακόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

32. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι κ. Βασιλείου Μάζη του Νικολάου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

33. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

34. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μεταβίβασης και χρέωση στους αντίστοιχους χρεώστες (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

35. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι της Εταιρείας Corfu Genesis Α.Ε. και χρέωση της οφειλής σε νέους χρεώστες (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

36. Διαγραφή ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ’ ονόματι κ. Χρήστου Αγρέβη του Κωνσταντίνου και χρέωση της οφειλής στην κ. Διονύσια Αγρέβη του Κωνσταντίνου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

37. Επιστροφή ποσού στην εταιρεία «Αγάθου Μ. Κυριακοπούλου Α. Ο.Ε.» ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

38. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-1/14-11-2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό επ’ ονόματι της κ. Χρυσούλας Παγιατάκη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

39. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-2/14-11-2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό επ’ ονόματι της κ. Χρυσούλας Παγιατάκη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

40. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-14/14-11-2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό επ’ ονόματι κ. Βασιλείου Ρέτσα (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

41. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-5/14-11-2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό της ΕΤΕΡΝΙΤΥ ΙΚΕ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

42. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 6-18/14-11-2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό επ’ ονόματι του κ. Μηνά Γαλανάκη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

43. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-27/12-05-2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό επ’ ονόματι κ. Μιχαήλ Καλούδη του Γεωργίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

44. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 1-28/12-05-2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό επ’ ονόματι κ. Μιχαήλ Καλούδη του Γεωργίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

45. Έγκριση πρακτικού οριστικής Παραλαβής της σύμβασης με ΑΠ. 56659/07-11-2017 (ΑΔΑΜ 17SYMV002202362) με θέμα «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ. Κέρκυρας του έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

46. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-13/21-02-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τελών διαφήμισης στο Δήμο Κέρκυρας από το έτος 2018 και μέχρις τροποποιήσεώς τους (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

47. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών, καθώς και δημοσίων σχέσεων και διάθεσης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη δαπάνη προμηθειών ειδών και παροχής υπηρεσιών αυτών έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

48. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας και του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου για την υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

49. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Συλλόγου «Φίλων του Μουσείου Καποδίστρια» για την υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής για το Δίκτυο Καποδιστριακών Πόλεων και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

50. Παράταση της με Α.Π. 59232/22-11-2017 σύμβασης (ΑΔΑΜ 17SYMV002282903) που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση & επισκευή ηλεκτρονικών συγκροτημάτων ΤΠΕ και λοιπών μηχ/των (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

51. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με α.π 43187/29-8-2017 «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών από 30 Σεπτεμβρίου έως 29 Οκτωβρίου 2017» (Εισηγητής κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

52. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με α.π. 43187/29-8-2017 «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών από 30 Οκτωβρίου έως 29 Νοεμβρίου 2017» (Εισηγητής κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

53. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με α.π 43189/29-8-2017 «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας από 30 Οκτωβρίου έως 29 Νοεμβρίου 2017» (Εισηγητής κ. Ε.Σ. Ασπιώτης)

54. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με α.π. 43192/29-8-2017 «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου μηνός Νοεμβρίου 2017» (Εισηγητής κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

55. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

56. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους εργασιών συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

57. Εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών, καθώς και επιβολή της νόμιμης εισφοράς σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).

58. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-5/24-1-2018 απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Π. περί του οικονομικού απολογισμού του έτους 2016 (Εισηγητής κ. N. Κορακιανίτης).

59. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΟΠΑΠ και καθορισμός αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και στα Μέλη του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ (Εισηγητής : κ. N. Κορακιανίτης).

60. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του ΔΟΠΑΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 4-1/21-02-2018 Αποφάσεώς του (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).

61. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 03-01/12-02-2018 Αποφάσεώς του (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).

62. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας επ’ ονόματι κ. Βενετίας Πουλή, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 02-02/30-01-2018 Αποφάσεώς του (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).

63. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 (Χρήση 1/1/17-31/12/17) της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).

64. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).

65. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 της Αμιγούς Διακοινοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη Δ.Ε.Ι.Λ.Α (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).

66. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης με επωνυμία «ΛΕΝΑ ΜΑΡΕ» ως εποχικώς λειτουργούσης (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).

67. Έγκριση α) της οικονομικής επιχορήγησης του Σωματείου «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ΘΥΕΛΛΑ» και β) της διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

68. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ανεμομύλου, της διάθεσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

69. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

70. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις στην αδελφοποιημένη πόλη Νόβισαντ της Σερβίας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

71. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στην Αίγινα και το Ναύπλιο για τη συμμετοχή τους στις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις καθώς και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Α. Καποδίστριας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

72. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα όπου συμμετείχε σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)

73. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τουρισμού, στην Αθήνα για συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «ιατρικός τουρισμός και τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο Money show» (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).

74. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Β. Καββαδία στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).

75. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Κέρκυρας στη Μόσχα για τη συμμετοχή του στη διήμερη διαπεριφεριφερειακή συνάντηση (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

76. Έγκριση α) της μετάβασης στη Αθήνα της ορισθείσας από το Δημοτικό Συμβούλιο αντιπροσωπείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3-31/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων β) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

77. Έγκριση α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση International Fair of Tourism (ITF) του Βελιγραδίου στις 22-25/2/2018, β) της μετάβασης του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Β. Καββαδία για τον ανωτέρω σκοπό και γ) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής :κ. Β. Καββαδίας).

78. Έγκριση α) της συμμετοχής του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στην εκδήλωση με θέμα τη «Διεθνή ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος και β) της μετάβασής του στην Αθήνα για το σκοπό αυτό και γ) της ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

79. Έγκριση α) της μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Γ.Η. Παντελιού στην Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη για υπηρεσιακούς λόγους, της διάθεσης της σχετικής πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

80. Έγκριση α) της μετακίνησης του Δημάρχου Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνου Νικολούζου στο Βερολίνο Γερμανίας στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB, β) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

81. Έγκριση α) της μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τουρισμού του Δήμου Κέρκυρας κ. Β. Καββαδία στο Βερολίνο Γερμανίας στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB και στη Μόσχα στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης MITT, β) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στις παραπάνω εκθέσεις και γ) της διάθεσης των σχετικών πιστώσεων και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

82. Έγκριση α) της μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ερείκουσας, Τεχνικών Υπηρεσιών – ΥΔΟΜ – ΧΩΠΕ στην πόλη Sibenik της Κροατίας για συμμετοχή στη 2η συνάντηση εργασίας με τίτλο «Οχυρωμένες πόλεις, ανοικτές κοινωνίες – Περιφερειακό Δίκτυο Διαχείρισης ιστορικών τειχών και Οχυρώσεων παγκόσμιας Αστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη, β) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης και της ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

83. Έγκριση α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

84. Έγκριση α) της μετάβασης της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Μαθρακίου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διάθεσης της σχετικής πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγήτρια : κ. Θ.Α. Μάστορα).

85. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίου – Κασσωπαίων».

86. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 21-853/21-12-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας ως προς τον ορισμό δύο υπηρεσιακών παραγόντων για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λευκιμμαίων».

87. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συγκρότηση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση, Αποκατάσταση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αχιλλείων – Παλαιοκαστριτών και Κερκυραίων».

88. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τη διαδικασία της κληρώσεως για τη συγκρότηση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαιάκων – Κερκυραίων».