ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Από τη δημόσια παρέμβαση του ΤΕΕ Κέρκυρας για τα σκουπίδια


Από τη δημόσια παρέμβαση του ΤΕΕ Κέρκυρας για τα σκουπίδια

Έχουν περάσει ήδη 12 χρόνια από τον πρώτο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) του 2006. Είναι γνωστό ότι όλα αυτά τα χρόνια η διαχείριση ήταν κακή. Οι λύσεις, ενώ υπάρχουν δεν εφαρμόζονται, με απόλυτη ευθύνη των τοπικών πολιτικών αρχών.
Επίσης, έχει περάσει ένας χρόνος από την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2016) και συνεχίζουμε να μην εφαρμόζουμε ούτε αυτόν. Στην απραξία αυτή προστέθηκε και η απόφαση της 30/1/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία καταργεί στην ουσία του τον ισχύοντα σχεδιασμό, οδηγώντας την Κέρκυρα σε αδιέξοδο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και για την αποφυγή μιας πιθανής τεράστιας ζημιάς για τον τόπο, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΚ/ΤΕΕ σε κοινή συνεδρίαση με τους εκπροσώπους της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Τμήματος, αποφάσισε τη δημόσια τοποθέτηση του φορέα μας σχετικά με τη διαχείριση
των απορριμμάτων, με σκοπό την ενημέρωση των συνδημοτών μας.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Τι είναι ο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων).Είναι η Στρατηγική της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων που αφορά :α) στην υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και β) στην υλοποίηση συμπληρωματικών δράσεων για την ενίσχυση της πρόληψης και
της ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις αρχές της ευρωπαϊκής και της εθνικής πολιτικής .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΣΔΑ 2006 – (2010) – 2016
Μεγαλύτερη ανάλυση και περιγραφή στον σύνδεσμο του ΤΚ/ΤΕΕ:
https://drive.google.com/drive/folders/1oWAzZ2fFSSTeO8wmMOY4bx3-XnGJ70N2?usp=sharing

 Το 2006 εγκρίθηκε ο αρχικός ΠΕΣΔΑ

 Το 2010 συντάχθηκε μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ αλλά δεν εγκρίθηκε
ποτέ

 Το 2015 συντάχθηκε ΤΣΑΔΑ (Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης
Απορριμμάτων) το οποίο εγκρίθηκε από το Δήμο Κέρκυρας.
 Το 2016 εγκρίθηκε η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και της ΣΜΠΕ (Στρατηγική

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και είναι οι μελέτες που ισχύουν σήμερα. Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ, έχει ενσωματώσει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) και περιλαμβάνει τις δράσεις και τα έργα της ολοκληρωμένης διαχείρισης για
την οριστική λύση του προβλήματος.

startmedia.gr