ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Νέοι αντιδήμαρχοι στη Νότια Κέρκυρα


Νέοι αντιδήμαρχοι στη Νότια Κέρκυρα

Ο Δήμαρχος Κ. Νικολούζος όρισε τον Αλέξανδρο Ασπιώτη ως αντιδήμαρχο για τις ΔΕ Κορισσίων και Μελιτειέων και τον Αρσένη Κουλούρη ως αντιδήμαρχο της ΔΕ Λευκιμμαίων.
Αναλυτικά:
Με απόφασή του, τη Δευτέρα, ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος, τροποποιεί την προηγούμενη απόφασή του (29.3.17) περί ορισμού Αντιδημάρχων και ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κέρκυρας, μέχρι τη λήξη της θητείας και τους μεταβιβάζει σχετικές αρμοδιότητες:
1. Τον Αλέξανδρο Ασπιώτη, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων και Μελιτειέων
2.Τον Αρσένιο Κουλούρη, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων

Κατά τα λοιπά, ισχύει η προηγούμενη σχετική με τον ορισμό Αντιδημάρχων απόφαση.