ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Δημοτικό συμβούλιο: Συνεδρίαση Δευτέρα 19/3 με 58 θέματα!Δημοτικό συμβούλιο: Συνεδρίαση Δευτέρα 19/3 με 58 θέματα!

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, στις 20.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 58 (!) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 19 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).

3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Γαστουρίου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
4. Συμμετοχή του Δήμου Κέρκυρας σε εταιρικό σχήμα για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης αναφορικά με την υλοποίηση σχεδίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
5. Τροποποίηση της  σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount), μεταξύ του Πράσινου Ταμείου – ΝΠΔΔ, του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – ΝΠΔΔ και του Δήμου Κέρκυρας – ΟΤΑ, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές  Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016»  «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»  για τη χρηματοδότηση  της πράξης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

6. Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί του αιτήματος της Φιλαρμονικής Κορακιάνας «ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» για τη συμμετοχή της στη λιτανεία – Επιτάφιο του Μ. Σαββάτου, μετά και το πόρισμα της ορισθείσας, με την υπ’ αριθμόν 4-53/26-02-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, Διαπαραταξιακής Επιτροπής (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.).
7. Απόρριψη της ενστάσεως κατά του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 256/2017 αποφάσεως ΔΕφ Ιωαννίνων που αφορά στη μελέτη «Κτηματογραφική – Πολεοδομική Μελέτη – Οικισμού Ποταμού Δ. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

8. Απόρριψη της ενστάσεως του αναδόχου κατά της αρ. οικ. 5366/05-02-2018 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δ. Κέρκυρας, κατά της απόφασης διόρθωσης αναλυτικής επιμέτρησης για το έργο «Επισκευή και αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Ασφαλείας Καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
9. Χορήγηση βεβαίωσης για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη στη θέση «Άγιος Ιωάννης» του στάσιμου οικισμού Καββαδάδων της Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου του Δήμου Κέρκυρας ότι α) το γήπεδο βρίσκεται εντός ζώνης 800μ. από το κέντρο του στάσιμου οικισμού Καββαδάδων και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 22-12-1982 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 588Δ) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
10. Χορήγηση βεβαίωσης για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη στην θέση «Γιαννόπουλου» του στάσιμου οικισμού Καββαδάδων, της Τοπικής Κοινότητας Καββαδάδων, της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κέρκυρας ότι α) βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 800μ. και β) προϋφίσταται αυτοτελώς της 15ης Σεπτεμβρίου 1982. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).

11. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευής φθορών από τις πρόσφατες πλημμύρες στο Δημοτικό οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
12. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
13. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
14. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας για το έργο «Έργα εξωραϊσμού Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων – Κορισσίων – Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
16. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε., τακτοποιητικού – μειωτικού, του έργου «Επισκευή Θεάτρου Μον Ρεπό» Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
17. Έγκριση αποχαρακτηρισμού οικογενειακού τάφου στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Κέρκυρας με το καθεστώς της τριετίας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
18. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

19. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Β. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
20. Επιβολή προστίμου στον ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.- SIDARI WATER PARK λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής κ. Β.Α. Μπαλής).
21. Επιβολή προστίμου στον κ. Χρήστο Τσιώλη του Θεοδώρου λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής κ. Β.Α. Μπαλής).
22. Επιβολή προστίμου στον κ. Γεώργιο Αυλωνίτη του Βασιλείου λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
23. Επιβολή προστίμου στον κ. Νικόλαο Νικολογιάννη του Γεωργίου λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
24. Επιβολή προστίμου στην κ. Δήμητρα Μπαλού του Γεωργίου λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
25. Επιβολή προστίμου στην κ. Αλεξάνδρα Σελλά του Ιωάννη λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

26. Επιβολή προστίμου στην κ. Βασιλική Κούφαλη του Θεοφάνη λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
27. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ν. ΑΓΑΘΟΣ Χ. ΜΠΟΖΙΚΗΣ Ε KACHLOVA ΟΕ λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής κ. Β.Α. Μπαλής).
28. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΟΥΛΗΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
29. Επιβολή προστίμου α) στην εταιρεία «ΠΟΥΛΗΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (με εκπρόσωπο τον κ. Αριστείδη Πουλημά του Κωνσταντίνου) και β) στην εταιρεία «ΚΟΛΟΒΡΙ ΙΚΕ Ε.Ε» λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
30. Επιβολή προστίμου στον κ. Σπυρίδωνα Μεσημέρη και στην κ. Σπυριδούλα Σαγιά λόγω διενέργειας παράνομης διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
31. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 3-12/28-02-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί της ετήσιας έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας ζωής έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).

32. Οικονομική Επιχορήγηση Χορωδίας Κέρκυρας για την Ολοκλήρωση της παγκόσμιας πρώτης εκτέλεσης του αυθεντικού ποιήματος «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» σε στίχους Διονύσιου Σολωμού και μουσική Νικολάου Χαλικιόπουλου – Μαντζάρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
33. Οικονομική επιχορήγηση του πολιτιστικού Σωματείου με την επωνυμία «Οργανισμός Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων» για πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
34. Αίτημα Δήμου Κέρκυρας προς την ΠΕΔΙΝ προκειμένου να εγκρίνει ποσό χρηματοδότησης της έκδοσης πρακτικών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716», Οκτώβριος 2016» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
35. Έγκριση α) οικονομικής επιχορήγησης του Μουσικού Ομίλου «Η Κερκυραϊκή Καντάδα & Μαντολινάτα» και β) της διάθεσης πίστωσης – ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

36. Τροποποίηση της με αριθμόν 9753/02-03-2018 εισήγησης του Αυτοτελούς γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων σχέσεων και τμήματος πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, σχετικά με την «Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων και προγράμματος καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών καθώς και προγράμματος δημοσίων σχέσεων και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων, για τη δαπάνη προμηθειών ειδών και παροχής υπηρεσιών αυτών έτους 2018 ως προς το σκέλος της προμήθειας δίπλευρων αναμνηστικών. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
37. Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών για μία διαμονή δύο ατόμων, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – ενημέρωσης με θέμα «Ορθή χρήση των αντιβιοτικών & των εμβολίων στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
39. Έγκριση παραχώρησης χρήσεως δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Τεμπλονίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
40. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-14/17-03-2015 Αποφάσεως της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (υπόθεση κ. Παναγιώτη Κάσσαρη) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
41. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 6-10/2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (υπόθεση κ. Ιωάννη Βλάχου) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
42. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-11/05-03-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί ακύρωσης της 5-6/21-2-2018 Απόφασής της και εκ νέου έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο ποινικής υπόθεσης στην Αθήνα (ENERGA HELLASPOWER) και διάθεσης της σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).

43. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Παραγωγή εντύπων, εκτύπωση & αποστολή λογ/μων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παρελίων» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
44. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο, επ’ ονόματι της «Ο.Ε. Παπαδάτος Α. – Γαλλία Π.» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
45. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι κ. Αναστασίου Ρώσση του Έκτορα (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
46. Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι κ. Στέφανου Κ. Καπερώνη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
47. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Εργασίες εγκατάστασης δυο πλαστικών τεπόζιτων για το θερμοκήπιο στο κτήμα ΒΑΣΙΛΑΚΗ» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).

48. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με α.π. 40630/25-07-2016 «Δαπάνες φύλαξης συνεργείου και σταθμαρχείου Δ/νσης Καθαριότητας» για το μήνα Ιανουάριο 2018 (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
49. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με α.π. 40630/25-07-2016 «Δαπάνες φύλαξης συνεργείου και σταθμαρχείου Δ/νσης Καθαριότητας» για το μήνα Φεβρουάριο 2018 (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
50. Έγκριση έκθεσης παροχής γνώμης για την καταστροφή υλικού (εξοπλισμός πληροφορικής) (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
51. Έγκριση απολογισμών εσόδων – εξόδων οικονομικών ετών 2015 – 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
52. Έγκριση απολογισμών εσόδων – εξόδων οικονομικών ετών 2015 – 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια : κ. Μ. Λάμπουρα).
53. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1/1ης/1-2-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : Στ. Κυπριώτης).
54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της ηχητικής κάλυψης για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
55. Συμπληρωματική έγκριση της υπ’ αριθμόν 4-35/26-02-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετάβαση του κ. Δημάρχου και Αντιπροσωπείας στην Αθήνα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της διάθεσης της σχετικής πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
56. Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 4-110/26-02-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Γ.Η. Παντελιού στην Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, διάθεσης της σχετικής πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
57. Έγκριση α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και β) της διάθεσης πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
58. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό στο Δήμο Κέρκυρας για το έτος 2018.