ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Κάθε πότε θα αξιολογούνται οι διευθυντές από εκπαιδευτικούς. Πως θα γίνονται και ποιες θα είναι οι βαθμολογίες


Κάθε πότε θα αξιολογούνται οι διευθυντές από εκπαιδευτικούς. Πως θα γίνονται και ποιες θα είναι οι βαθμολογίες


Κάθε χρόνο θα γίνεται η αξιολόγηση   Διευθυντών  σχολείων από τους υφισταμένους τους. Κάτι τέτοιο   θα ισχύσει  γενικά  για τα στελέχη της εκπαίδευσης .

Οι ετήσιες  αξιολογήσεις από τους υφισταμένους για την αξιολόγηση  Διευθυντών  σχολείων και άλλων στελεχών  θα μπαίνουν στον ατομικό φάκελο του στελέχους και   θα μελετώνται   κατά την αξιολόγησή του από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής.

Οι ετήσιες αυτές αξιολογήσεις των υφισταμένων θα γίνονται με ανώνυμο ερωτηματολόγιο  κάθε χρόνο,  με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων,
δ) ανάληψη ευθύνης και
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.

Οι υφιστάμενοι θα βαθμολογούν ως εξής:

90-100: άριστο,
75-89: πολύ επαρκές,
60-74: επαρκές,
50-59: μερικώς επαρκές,
40-49: μέτριο,
25-39: ανεπαρκές,
0-24: ακατάλληλο.

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογείται ξεχωριστά.

Πηγη: fresh-education.gr