ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

19 Εποχικές προσλήψεις στο δήμο Κέρκυρας19 Εποχικές προσλήψεις στο δήμο Κέρκυρας

Θέσεις εργασίας για εποχικούς υπαλλήλους

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο για την λειτουργία του θερινού προγράμματος «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2018» που θα πραγματοποιηθεί στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ειδικότητας και αριθμού ατόμων:

Ένας (01) Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος & ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),

Δυο (02) Νοσηλευτές/τριες (ΤΕ Νοσηλευτών),

Τρείς (03) Γυμναστές/στριες (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού),

Δύο (02) Ναυαγοσώστες/στριες (ΔΕ)

Ένας / μία (01) Εικαστικός (ΠΕ ή ΤΕ)

Ένας/μία (01) Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ ή ΤΕ),

Ένας/μία (01) ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ ή ΤΕ)

Τέσσερις (04) Φύλακες (ΔΕ Φυλάκων και έλλειψη ΥΕ Φυλάκων),

Δύο (02) Καθαρίστριες (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)

Δύο (02) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας, Σαμάρα 13 (ισόγειο κτιρίου πρώην Νομαρχίας), Κέρκυρα Τ.Κ. 49100, εντός προθεσμίας τεσσάρων (04) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Παρασκευή 13/7/2018 έως και Τετάρτη 18/7/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2661 3 62147.