ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Ποιο είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο επιλογής Συντονιστών και Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ και ΚΕΑ


Ποιο είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο επιλογής Συντονιστών και Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ και ΚΕΑ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει στη δημοσιότητα τη συγκρότηση των 13 Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.​

Αναλυτικά η απόφαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο επιλογής Συντονιστών και Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ και ΚΕΑ

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων
επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των
Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων, ως εξής:

Α. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70), αποτελείται από:
1. Γκούση Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Άνθη Χρήστο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κέρκυρας
2. Φλώρο Ανδρέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου, ως μέλος με αναπληρωτή του
τον Οικονόμου Κωνσταντίνο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου
3. Λέτσιο Βασίλειο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου, ως μέλος με αναπληρωτή του
τον Βαϊόπουλο Βάιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου
4. Τοτόλου Αγγελική, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας ως μέλος με
αναπληρωτή της τον Σάντα Φώτιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
5. Μπογδάνη Ελένη, Διευθύντρια του Δ.Σ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, ως μέλος με
αναπληρωτή της τον Παπασταύρου Ευάγγελο, Διευθυντή του Δ.Σ. Αγίου Μάρκου
Κέρκυρας
6. Τασούλα Λάμπρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σταθάτο Θεόδωρο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
7. Μαλαχά Ελένη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως
μέλος με αναπληρωτή της τον Βαρδαλαμάτο Βαγγέλη, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.


Β. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και
των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Μουσουλμανικής Θρησκείας, αποτελείται από:
1. Γκούση Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Άνθη Χρήστο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
2. Φλώρο Ανδρέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου, ως μέλος με αναπληρωτή του
τον Οικονόμου Κωνσταντίνο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου,
3. Λέτσιο Βασίλειο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου, ως μέλος με αναπληρωτή του
τον Βαϊόπουλο Βάιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου
4. Γκαμπρέλα Μιλτιάδη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Αθηναίο Θεόδωρο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κέρκυρας
5. Κουτάγιαρ Αικατερίνη, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Ρακοπούλου Ιφιγένεια, Διευθύντρια του 3
ου ΓΕΛ Κέρκυρας
6. Μήτσουρα Εμμανουήλ - Αθανάσιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών
Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κρητικό Ιωάννη, εκπαιδευτικό,
αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
7. Μπορμπότη Ιωάννη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Γεωργόπουλο Διονύσιο, εκπαιδευτικό,
αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.


Γ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91), των
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων
Κ.Ε.Α., αποτελείται από:
1. Γκούση Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Άνθη Χρήστο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
2. Φλώρο Ανδρέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου, ως μέλος με αναπληρωτή του
τον Οικονόμου Κωνσταντίνο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου,
3. Λέτσιο Βασίλειο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου, ως μέλος με αναπληρωτή του
τον Βαϊόπουλο Βάιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου,
4. Τοτόλου Αγγελική, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας ως μέλος με
αναπληρωτή της τον Σάντα Φώτιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
5. Γκαμπρέλα Μιλτιάδη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Αθηναίο Θεόδωρο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κέρκυρας
6. Μπογδάνη Ελένη, Διευθύντρια του Δ.Σ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, ως μέλος με
αναπληρωτή της τον Παπασταύρου Ευάγγελο, Διευθυντή του Δ.Σ. Αγίου Μάρκου
Κέρκυρας
7. Κουτάγιαρ Αικατερίνη, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Ρακοπούλου Ιφιγένεια, Διευθύντρια του 3
ου ΓΕΛ Κέρκυρας
8. Τασούλα Λάμπρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σταθάτο Θεόδωρο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
9. Μαλαχά Ελένη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως
μέλος με αναπληρωτή της τον Βαρδαλαμάτο Βαγγέλη, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
10. Μήτσουρα Εμμανουήλ - Αθανάσιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών
Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κρητικό Ιωάννη, εκπαιδευτικό,
αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
11. Μπορμπότη Ιωάννη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Γεωργόπουλο Διονύσιο, εκπαιδευτικό,
αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.


Δ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των
Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., αποτελείται από:
1. Γκούση Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Άνθη Χρήστο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
2. Φλώρο Ανδρέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου, ως μέλος με αναπληρωτή του
τον Οικονόμου Κωνσταντίνο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου,
3. Λέτσιο Βασίλειο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου, ως μέλος με αναπληρωτή του
τον Βαϊόπουλο Βάιο, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Ιονίου,
4. Τοτόλου Αικατερίνη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας ως μέλος με
αναπληρωτή της τον Σάντα Φώτιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
5. Γκαμπρέλα Μιλτιάδη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Αθηναίο Θεόδωρο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κέρκυρας
6. Μπογδάνη Ελένη, Διευθύντρια του Δ.Σ. Κάτω Κορακιάνας Κέρκυρας, ως μέλος με
αναπληρωτή της τον Παπασταύρου Ευάγγελο, Διευθυντή του Δ.Σ. Αγίου Μάρκου
Κέρκυρας
7. Κουτάγιαρ Αικατερίνη, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας, ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Ρακοπούλου Ιφιγένεια, Διευθύντρια του 3
ου ΓΕΛ Κέρκυρας
8. Τασούλα Λάμπρο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σταθάτο Θεόδωρο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
9. Μαλαχά Ελένη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως
μέλος με αναπληρωτή της τον Βαρδαλαμάτο Βαγγέλη, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
10. Μήτσουρα Εμμανουήλ - Αθανάσιο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών
Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κρητικό Ιωάννη, εκπαιδευτικό,
αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
11. Μπορμπότη Ιωάννη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας
Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Γεωργόπουλο Διονύσιο, εκπαιδευτικό,
αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
12. Δεσύλλα Κασσιανή, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Κατσαρού Θεοδώρα, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π.
13. Παγκράτη Αλεξάνδρα, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του Ε.Ε.Π., ως μέλος με
αναπληρώτριά της την Μανωλάκου Σταματίνα, αιρετή εκπρόσωπο των μελών του
Ε.Ε.Π.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την Τζημοράγκα Αρχοντία, αποσπασμένη
εκπαιδευτικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με
αναπληρωτή της τον Βασιλειάδη Όθωνα, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.