ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Για τις συγωνεύσεις ΤΕΙ με ΑΕΙ - Η περίπτωση του Παν.Ιωαννίνων, Ιονίου Παν/μιου και ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Ιονίων ΝήσωνΓια τις συγωνεύσεις ΤΕΙ με ΑΕΙ - Η περίπτωση του Παν.Ιωαννίνων, Ιονίου Παν/μιου και ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Ανακοίνωση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης

Την περασμένη Τρίτη 26/6/2018 κατατέθηκε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής το σ/ν του ΥΠΕΘ σχετικά με τις συνενώσεις του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Η πολιτική των συγχωνεύσεων των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια, όπως έχει επισημάνει η ΚΙΠΑΝ, προωθείται χωρίς να εντάσσεται σε γενικότερο και μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό,

με ανυπαρξία έγκυρων και αξιόπιστων, κατά τη διεθνή πρακτική, σχετικών μελετών,
με διαβούλευση μόνο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς και κοινοβουλευτικούς άρχοντες,
με παράκαμψη των θεσμικών γνωμοδοτικών οργάνων, και
με σαφείς αντιακαδημαϊκές έως και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις.

Αυτές αναδεικνύονται από τη μελέτη του σ/ν που κατατέθηκε και των σ/ν που είχαν δοθεί σε διαβούλευση, και χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις:Άρθρο 1, παρ.5Σε αντίθεση με το σ/ν της διαβούλευσης ο νυν Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου διορίζεται Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με όλα τα δικαιώματα του Αντιπρύτανη και δικαίωμα ψήφου επί όλων των θεμάτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Επιπρόσθετα καθίσταται μέλος της Συγκλήτου με δικαίωμα λόγου επί όλων των θεμάτων που αφορούν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το σ/ν στη διαβούλευση προέβλεπε συμμετοχή του νυν Πρύτανη του ΤΕΙ στο Πρυτανικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούσαν το ΤΕΙ.Αντίθετα, στο άρθρο 10 που αναφέρεται στην απορρόφηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο εν ενεργεία Πρόεδρος της Διοικούσας του ΤΕΙ συμμετέχει στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου μόνο με δικαίωμα λόγου!

Άρθρο 2