ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 8/9 το Δημοτικό Συμβούλιο με 69 θέματα!


Συνεδριάζει την Τετάρτη 8/9 το Δημοτικό Συμβούλιο με 69 θέματα!

Ούτε ένα ούτε δύο, ούτε δέκα ... αλά με 69 - άραγε συμβολκό - θέματα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 8/8 στο Μον Ρεπό. Ένα από τα θέματα αφορά την αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Κέρκυρας με εισηγητή τον Δήμαρχο Κ. Νικολούζο.

Η πρόσκληση της Προέδρου του σώματος, αναφέρει:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 08 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων :

1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Έγκριση επιχορήγησης των πληγέντων Δήμων Ραφήνας, Μαραθώνος, Πικερμίου και Μεγάρων από τις πυρκαγιές 23 – 24 Ιουλίου 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
4. Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
5. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
6. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Κέρκυρας» από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
7. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
8. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κατασκευή και εξοπλισμός πράσινου σημείου Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
9. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κέρκυρας, ΔΟΠΑΠ, ΔΗΠΕΘΕ – ΚΕΔΚ, Δημοτικής Πινακοθήκης Κέρκυρας, Ιονίου Πανεπιστημίου, Τεχνικού Επιμελητηρίου και Επιμελητηρίου Κέρκυρας για τη συγκρότηση Αστικής Αρχής της Στρατηγικής ΟΧΕ/Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης πόλης Κέρκυρας. Τον ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
10. Έγκριση υπογραφής «μνημονίου συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, για τη συνεργασία στην «από κοινού παρουσία» στην Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου, World Travel Market 2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
11. Έγκριση α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market (WTM) του Λονδίνου έτους 2018 με μισθωμένο περίπτερο, β) της εξειδίκευσης πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και γ) της μετάβασης αντιπροσωπείας για τον ανωτέρω σκοπό (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την «επανεκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού του Δήμου Κέρκυρας για τουριστική προβολή», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
13. Έγκριση του από 27 Ιουνίου 2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017» αναδόχου SINGULARLOGIC A.E. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
14. Έγκριση του από 04 Ιουλίου 2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μετεγκατάσταση φορέα Σύζευξις Δ.Ε. Εσπερίων – ΥΠ6 ΚΕΡΚΥ 0437 Δήμου Κέρκυρας, αναδόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
15. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-15/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
16. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-14/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
17. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «I – ALARMS – Ionian – Adriatic early warning monitoring system, Ιόνιο – Αδριατική Σύστημα Ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II «Ελλάδα – Αλβανία (INTERREG IPA II Greece – Albania) 2014 – 2020 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
18. Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και λοιπών περιοχών και δημοτικών κτιρίων Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση του 14ου Δ.Σ. και του Δ.Σ. Γουβιών» αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΘΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΣ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 για την ένταξη του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων & Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
21. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 για την ένταξη του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση Άγιος Γεώργιος της τοπικής κοινότητας Στρογγυλής της Δ.Ε. Μελιτειέων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
22. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018 για την αύξηση της πίστωσης του έργου «Αποκατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης και διαμόρφωση νέας εισόδου οχημάτων και πεζών στο κτήμα Βασιλάκη (οδός Αναλήψεως) Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
23. Απόρριψη της ένστασης της αναδόχου εταιρείας «Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την κήρυξή της ως έκπτωτης από το έργο «Επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Μπενιτσών (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
24. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 16-399/25-06-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας και λήψη νέας περί ανάθεσης εργασιών α) κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. Κερκυραίων, β) κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Μελιτειέων, Κορισσίων και Λευκιμμαίων, γ) κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στις Δ.Ε. Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίων, Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Παλαιοκαστριτών και δ) κλαδέματος και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων στο Α’ Νεκροταφείο με χρήση καλαθοφόρου οχήματος (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
25. Έγκριση του από 17/06/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών α1) κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. Κερκυραίων και β) κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων στο Α’ Νεκροταφείο με χρήση καλαθοφόρου οχήματος, αναδόχου Π. ΣΑΜΟΫΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. CORFU CLEANING (Εισηγητής: Ε.Σ. Ασπιώτης).
26. Έγκριση του από 11/07/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Συντήρηση μηχανημάτων κηποτεχνίας χλοοκοπτικών μηχανών γκαζόν, χορτοκοπτικών, αλυσοπρίονων, μπορντουροψάλιδων, φυσητήρων κ.λ.π.), αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
27. Υποβολή αιτήματος για ταχεία διευθέτηση του ζητήματος της διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων της Κέρκυρας, λόγω τοπικής ιδιομορφίας (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
28. Μεταστέγαση νηπιαγωγείου Καστελλάνων Μέσης στο κτίριο του π. Δημοτικού Σχολείου Καμάρας, Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
29. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 16-341/25-06-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας περί παραχωρήσεως ασθενοφόρου δωρεάς Δήμου Πάρμας Ιταλίας και της Μεραρχίας ACQUI στο ΕΚΑΒ 7Η Περιφέρεια/Τομέας Κέρκυρας και λήψη νέας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
30. Διάθεση ποσοστού έως 50% των εισπραττόμενων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2018 για την κάλυψη αυξημένων δαπανών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
31. Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 26-20/02-07-2018, β) 28-20/16-07-2018 και γ) 30-18/31-07-2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (από την 28-20/2018 Απόφαση εξαιρείται η αναμόρφωση για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
32. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 26-31/02-07-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων στη Τ.Κ. Σφακερών της Δ.Ε. Θιναλίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 12-292/07-05-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
33. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 26-18/02-07-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Κέρκυρας με τον κ. Μιχαήλ Μίαρη του Αρσενίου για το έργο «Διάνοιξη ενωτικών δρόμων από Εθνική Παλαιοκαστρίτσας προς επαρχιακή Πέλεκα (από Σολάρι προς κτίριο ΔΕΗ) (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
34. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 28-26/16-07-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την έκθεση βιβλίου στην Άνω Πλατεία (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
35. Έγκριση παραχώρησης στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα ΕΟΔ) Κέρκυρας της χρήσεως ενός δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λακώνων της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
36. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας της χρήσεως ενός δημοτικού ακινήτου στη θέση ΠΟΡΤΟ της Δ.Ε. Ερείκουσας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
37. Ορισμός υπόλογου εκπροσώπου για τις διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
38. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-12/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση σύγχρονων μέσων διαφημιστικών μηνυμάτων στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
39. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-13/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Οριοθέτηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος χρηματαποστολών της Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Κων. Ζαβιτσιάνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/25/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
40. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-11/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «σήμανση εισόδου ιδιωτικού πάρκινγκ της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/27/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
41. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-8/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «άδεια τοποθέτησης σήμανσης στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης του κ. Αριστείδη Κάντα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 04/13/07-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
42. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-10/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «χώρος στάθμευσης ασθενοφόρων μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζονται η Μαγνητική Τομογραφία Κέρκυρας και η κλινική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/26/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
43. Έγκριση του από 28-12-2017 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για την «παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας για το χρονικό διάστημα από 01.04.2017 έως 30.09.2017, αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ – Ιατρικές εργασίες (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
44. Έγκριση του από 05-06-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για την «παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας για το χρονικό διάστημα από 01.10.2017 έως 05.01.2018, αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ – Ιατρικές εργασίες (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
45. Έγκριση του από 22-05-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για διανυκτερεύσεις φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών αδελφοποιημένων πόλεων, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου 2018, αναδόχου GRECOTEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
46. Έγκριση του από 06-07-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για το έργο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας» από 30/11/2017 έως 29/01/2018, αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
47. Έγκριση του από 31-05-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για το έργο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας» από 01/04/2018 έως 30/04/2018, αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
48. Έγκριση του από 22-06-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για το έργο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας» από 01/05/2018 έως 31/05/2018, αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
49. Έγκριση του από 18-06-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για το έργο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών» από 01/03/2018 έως 31/03/2018, αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
50. Έγκριση του από 02-07-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για το έργο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών» από 01/04/2018 έως 34/04/2018, αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
51. Έγκριση του από 03-07-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για το έργο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 01/03/2018 έως 31/03/2018, αναδόχου ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
52. Έγκριση του από 03-07-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για το έργο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 01/04/2018 έως 30/04/2018, αναδόχου AGORA T. LEONORA, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
53. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (3ο δρομολόγιο πλοίου) των εργασιών «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας», αναδόχου ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (5ο δρομολόγιο πλοίου) των εργασιών «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» αναδόχου ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
55. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών για τις κατεπείγουσες εργασίες συλλογής σωρών απορριμμάτων στις Δ.Ε. Θιναλίου, Κασσωπαίων, Εσπερίων & Αγ. Γεωργίου, λόγω μη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, αναδόχου ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
56. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών για τις κατεπείγουσες εργασίες συλλογής σωρών απορριμμάτων στις Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων & Κερκυραίων, λόγω μη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, αναδόχου ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
57. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως διάρκειας της σύμβασης για τη «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια Νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» στον ανάδοχο ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Σ. Ασπιώτης).
58. Καθορισμός αποζημίωσης Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του (σύμφωνα με το ν. 4483/2017) (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
59. Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
60. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-1/23-07-2018 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) περί της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
61. Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου (Γ’ Δεξιό Γραμμή 4 Νο 29) με το καθεστώς της τριετίας, στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
62. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής Δήμου Κέρκυρας, περιόδου 2019 – 2022 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
63. Συζήτηση επί αιτήματος κ. Νικόλα Λειβαδίτη για παραχώρηση χρήσεως του χώρου της πλατείας Δημαρχείου για την πραγματοποίηση ακουστικού LIVE (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
64. Συζήτηση επί αιτήματος αδελφών Μπακαλάκου για παραχώρηση χρήσεως χώρου στην π. Πλατεία, έναντι του πάρκου Μουσικής, στα σκαλιά, για παρουσίαση μουσικών κομματιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
65. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
66. Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 «οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» για τη μετάβαση του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα (συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας) για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
67. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις αναβάθμισης περιοχών Πεντοφάναρο και Ιόνιος Ακαδημία παλιάς πόλης Κέρκυρας».
68. Έγκριση αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑ ΖΕΙΣ κ. Σπυρίδωνος Μουζακίτη, από την Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα συμπλήρωσης αποχετευτικών δικτύων Λευκίμμης», κατόπιν αιτήματός του. Ορισμός νέου μέλους – Δημοτικού Συμβούλου – με τη διαδικασία της κληρώσεως.
69. Έγκριση αντικατάστασης του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ κ. Νικολάου Καλόγερου, από την Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων, κατόπιν αιτήματός του. Ορισμός νέου μέλους – Δημοτικού Συμβούλου – με τη διαδικασία της κληρώσεως.