ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Σήμερα στις 15:00 συνεχίζεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας


Σήμερα στις 15:00 συνεχίζεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.

Σήμερα στις 15:00 θα συνεχιστεί η διακοπείσα από χθες, συνεδρίαση του δημοτικού συμβολίου Κερκύρας με τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Ανάθεσης σε Εξωτερικούς Αναδόχους της αποκομιδής σωρών απορριμμάτων με παράλληλη συντήρηση του δικτύου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016″.