ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Έκθεση-βόμβα μείωση έως και 2,5 εκατομμύρια του πληθυσμού της Ελλάδας που γερνάει


Έκθεση-βόμβα μείωση έως και 2,5 εκατομμύρια του πληθυσμού της Ελλάδας που γερνάει

Με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφει η έκθεση της ειδικής επιτροπής την αρνητική προοπτική στο δημογραφικό πρόβλημα. Η έκθεση προβλέπει μεταξύ άλλων συρρίκνωση του πληθυσμού της Ελλάδας έως 1,4 εκατ. το 2035 και εως 2,5 εκατ. το 2050 .

Μεταξύ άλλων η έκθεση επισημαίνει :

-Το 2017 οι γεννήσεις αναμένεται να ανέλθουν στις 88.500 ενώ οι θάνατοι θα εγγίζουν τις 124.500, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο -αρνητικό- να ανέλθει στις 36.000 έναντι μόλις 4,7 χιλ. το 2011.

-Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στην ηλικιακή δομή του πληθυσμού. Ειδικότερα, η μέση ηλικία από 43,45 έτη το 2015 αναμένεται να αυξηθεί το 2050, αναλόγως των σεναρίων, από 3,7 έως και 5,5 έτη, η δε διάμεση, από 43,95 έτη το 2015 κατά 3,7 έως και 5,7 έτη.

• Η γήρανση, επομένως, στην χώρα μας όχι μόνον δεν ανακόπτεται, αλλά οι ρυθμοί της αναμένεται να επιταχυνθούν μέχρι το 2050.

- Με τη φορά των πραγμάτων τα σενάρια της επιστημονικής επιτροπής δίδουν το 2050 σε σχέση με το 2015 μειώσεις πληθυσμού που κυμαίνονται από 10,0 έως 8,3 εκατ. έναντι 10,9 εκατομ. το 2015, ήτοι μειώσεις σε απόλυτες τιμές από 0,8 έως και 2,5 εκατ. (7,3 έως 23,4 % σε σχέση πάντα με το 2015 ).

-Αποτελεί τέλος κοινή παραδοχή πλέον ότι η δημογραφική γήρανση είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία.

Έχοντας αυτό ως δεδομένο, η αλλαγή παγιωμένων αντιλήψεων και θέσεων αποτελεί τη μόνη επιλογή για τη διατήρηση του κοινωνικού κράτους και για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου είναι ο μετριασμός των συνεπειών του και η εφαρμογή μέτρων, ώστε να σταθεροποιηθεί ο λόγος εργαζομένων προς συνταξιούχους και να τονωθεί η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.