ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Μήνυση κατά Νικολούζου - Ασπιώτη για τον ΧΥΤΥ Λευκίμμης από οκτώ Κερκυραίους


Οκτώ Κερκυραίοι κατέθεσαν μήνυση κατά Νικολούζου-Ασπιώτη για τον ΧΥΤΥ Λευκίμμης

Στις 4 Οκτωβρίου, οκτώ Κερκυραίοι πολίτες κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (για να διαβιβασθεί στην Εισαγγελία Κέρκυρας) Μηνυτήρια Αναφορά κατά του Δημάρχου Κέρκυρας, του Αντιδημάρχου καθαριότητας και Προέδρου του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ, κατά των μελών του Δ.Σ του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ, κατά των νομίμων εκπροσώπων των ανάδοχων ιδιωτικών εταιρειών που έχουν αναλάβει την εναπόθεση υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, αλλά και την ανακύκλωση-επεξεργασία-δενατοποίηση των σκουπιδιών στον ΟΕΔΑ Τεμπλονίου, κατά του Δ/ντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατά του Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδος-Ιονίου και κατά παντός άλλου υπευθύνου, αναφορικά με «τις ποινικές ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν για πράξεις και παραλείψεις ενός εκάστου εξ’ αυτών, κατά την διαδικασία εναπόθεσης υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης και των παραβάσεων των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που διαπιστώθηκαν με την Έκθεση Αυτοψίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.»

Όπως αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δικηγόρος Δημήτρης Κάντας

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι για το ίδιο θέμα, από 28-8-2018. έχει κατατεθεί Καταγγελία με πλήρη φάκελο στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Μεσογείων 119-Αθήνα), η οποία έχει ήδη χρεωθεί στον Επιθεωρητή κ. Μέρκο, ενώ εκκρεμεί ήδη συνάντησή μας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ.Δερματά.

Επίσης, στις 4/9/2018 κατατέθηκε σχετική Καταγγελία με πλήρη φάκελο, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ως εκ του νόμου επιβάλλεται.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ογδόντα τρεις (83) Κερκυραίοι, Ιατροί και Φαρμακοποιοί, έχουν καταγγείλει ενυπόγραφα τις απαράδεκτες συνθήκες εναπόθεσης υπολειμμάτων στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, και έχουν προειδοποιήσει τους υπεύθυνους για τις σοβαρές επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία.

Για το ίδιο θέμα, από ότι γνωρίζουμε, έχει κάνει καταγγελία και ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων κατέθεσε σχετική Μηνυτήρια Αναφορά, για τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες παραμονής των Αστυνομικών στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
{Δια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών}
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Δημητρίου Κάντα του Θεοδώρου, Δικηγόρου Αθηνών (Α.Μ Δ.Σ.Α 11550), κατοίκου Αθηνών, οδός Μπουκουβάλα-8 {Λυκαβηττός), Αθήνα, με Α.Φ.Μ 029867623, {email. loKantas@gmail.com, τηλ. 6979005845).
2. Αλεξάνδρας Κάντα του Ιωάννη, Ιατρού, κατοίκου Αθηνών οδός Αντήνωρος , αριθ. 16-18 με Α.Φ.Μ 034614024
3. Ευθυμίας Κάντα του Ιωάννη, Ιατρού, κατοίκου Μελικίων Λευκίμης, Α.Φ.Μ 034613920.
4. Σπυρίδωνα Κάντα του Γεωργίου, Καθηγητή, κατοίκου Μελικίων Λευκίμμης, με Α.Φ.Μ 016205478.
5. Αντωνίου Κάντα του Ηρακλή, Γεωπόνου, κατοίκου Μελικίων Λευκίμμης, με Α.Φ.Μ 014475920.
6. Σπυρίδωνα Βερονίκη του Δημητρίου, Δημοσίου Υπαλλήλου, κατοίκου Μελικίων Λευκίμμης, με Α.Φ.Μ 028427693.
7. Κάντα Φίλιππου του Παναγιώτη, Συνταξιούχου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, με Α.Φ.Μ 037319495.
8. Πανδή Στυλιανής του Ιπποκράτη, Συνταξιούχου Εκπαιδευτικού, κατοίκου Κέρκυρας, Πανόραμα Αλεπούς, με Α.Φ.Μ 043138603.

ΚΑΤΑ
1.-Κωνσταντίνου Νικολούζου, Δημάρχου Κέρκυρας, με την ιδιότητα του αυτή και ως νομίμου εκπροσώπου του μοναδικού μετόχου (Δήμος Κέρκυρας) του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ).
2.-Ευγένιου – Σπυρίδωνα Ασπιώτη, Αντιδημάρχου Κέρκυρας, με τη ιδιότητά του αυτή και ως Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ).
3.-Κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ).
4.- Κατά των νομίμων εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει την μεταφορά και εναπόθεση υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης και κατά των νομίμων εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει την ανακύκλωση-επεξεργασία-δεματοποίηση των ΑΣΑ Κέρκυρας στον ΟΕΔΑ Τεμπλονίου.
5.-Κατά του Διευθυντή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
6.-Κατά του κ. Δ. Παναγιωτόπουλου, Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου.
7.-Κατά παντός άλλου υπευθύνου για τις παραβάσεις και παραλείψεις που καταγγέλουμε παρακάτω.
—————————————————–

ΘΕΜΑ: Παραβάσεις του Ν. 1650/1986 και άλλων συναφών νόμων ή Διαταγμάτων με πράξεις ή παραλείψεις παντός υπευθύνου κατά το στάδιο προσωρινής λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, παραβάσεις Υγειονομικών Κανονισμών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, παραλείψεις για την λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ποινική αξιολόγηση ευθυνών Δημοσίων Λειτουργών και νομίμων εκπροσώπων Δημοσίων Φορέων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των νομίμων εκπροσώπων ιδιωτικών εταιρειών.
———————————————

Κύριε Εισαγγελεύ,
Οι μηνυτές -καταγγέλοντες είμαστε όλοι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Λευκίμμη Κέρκυρας, μερικοί μόνιμοι κάτοικοι και άλλοι προσωρινοί κάτοικοι κατά τους θερινούς μήνες. Οι ιδιοκτησίες των περισσοτέρων από εμάς βρίσκονται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Όπως γνωρίζετε στην περιοχή “ΜΙΣΟΡΑΧΙΑ” της Λευκίμμης Κέρκυρας, λειτούργησε από τις αρχές Ιουνίου 2018 μέχρι τον Αύγουστο, χώρος ΧΥΤΥ για την εναπόθεση δεμάτων υπολείμματος που προέρχονταν από μονάδα μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας, η οποία μονάδα βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου , σε απόσταση τουλάχιστον 45 χιλιομέτρων από τον ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Στον συγκεκριμένο χώρο, στην Λευκίμμη, παρά τις αντιδράσεις και τις καταγγελίες όλων των κατοίκων, των συλλόγων και φορέων της περιοχής με την υπ’ αριθ. 7293/9-8-1999 ΑΕΠΟ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την “κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας” και εν συνεχεία, αφού το έργο ματαιώθηκε από τις έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των πολιτών της Λευκίμμης η παραπάνω αρχική ΑΕΠΟ τροποποιήθηκε – ανανεώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ ΓΠΙΝ”, για να ανανεωθεί και πάλι με την με αριθ. πρωτ. 18097/14-9-2017 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε Ιονίου και τέλος με την με αριθ. πρωτ. 112608/6-6-2018 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιονίου, εγκρίθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, η τροποποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ ως αυτή είχε συμπληρωθεί και ανανεωθεί, με σκοπό να επιτραπεί η εναπόθεση δεμάτων υπολλείματος στο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, εντός των κυτάρρων της Α’ φάσης του ΧΥΤΥ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επίσπευση και η προχειρότητα της όλης διαδικασίας, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Λευκίμμης, οι κάτοικοι αντέδρασαν με καθημερινές κινητοποιήσεις και καταγγελίες και τελικά η εναπόθεση των δεμάτων υπολλείματος πραγματοποιήθηκε με την περιφρούρηση του χώρου από ισχυρές Αστυνομικές Δυνάμεις….

Δυστυχώς οι καταγγελίες και η ανησυχία όλων των κατοίκων της περιοχής, επαληθεύθηκαν με τον πλέον ηχηρό και επίσημο τρόπο, αφού στις αρχές του Αυγούστου του τρέχοντος έτους, υπό την πίεση των καταγγελιών, των μηνύσεων, των Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων και των Προσφυγών στο ΣΤΕ από κατοίκους της περιοχής, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης και διαπίστωσε πλήθος παραβάσεων των περιβαλλοντικών όρων που είχαν τεθεί ως αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας (έστω και προσωρινά) του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ με την παρούσα μας την με αριθ. πρωτ. 69686/28121/3-8-2018 Έκθεση Αυτοψίας του Κ.Ε.Π.Π.Ε Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κέρκυρας, καθώς και δημοσιεύματα του corfu tv news.gr για το θέμα αυτό, η οποία Έκθεση Αυτοψίας, από ότι γνωρίζουμε Σας έχει ήδη κοινοποιηθεί αρμοδίως.

Επίσης ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ την με αριθ. πρωτ. 112608/6-6-2018 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Ιονίου για την ΑΕΠΟ (περιβαλλοντικοί όροι), που όφειλε ο φορέας Διοίκησης του ΧΥΤΥ Λευκίμμης και ο ανάδοχος του έργου, να τηρήσει σε όλη την διάρκεια της εναπόθεσης δεμάτων υπολλείμματος στον ΧΥΤΥ.

Προς διευκόλυνση της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των καταγγελομένων, Σας γνωστοποιούμε και τα παρακάτω :

Α) Καταγγελία ογδόντα τριών (83) Ιατρών Κέρκυρας, όλων των ειδικοτήτων και φαρμακοποιών, οι οποίοι επισημαίνουν και “κρούουν κώδωνα κινδύνου” για διάδοση μολυσματικών ή επιδημικών ασθενειών για τον πληθυσμό της περιοχής, εξ αιτίας της ανεξέλεγτης, επιπόλαιας και επικίνδυνης λειτουργίας του ΧΥΤΥ, σε χώρο πλησίον κατοικημένων περιοχών με έντονο αγροτοδασικό χαρακτήρα με ενεργό υδροφόρο ορίζοντα που αρδρεύει και εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή μέσω γεωτρήσεων. Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω ενυπόγραφη καταγγελία προηγήθηκε χρονικά της αυτοψίας και των πορισμάτων αυτής από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις ανησυχίες και τις προειδοποιήσεις των καταγγελόντων Ιατρών Και Φαρμακοποιών για τις επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία.

Β) Καταγγελία -Αναφορά του χημικού κ. Νίκου Σαμοϊλη και της φιλολόγου Νικολέτας Σαμοϊλη, σύμφωνα με την οποία ο ΧΥΤΥ Λευκίμμης λειτουργεί σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το ποτάμι “ΣΩΤΗΡΑ” και μόλις 350 μέτρα από παραπόταμο του ποταμού Λευκίμμης, λειτουργεί εντός ζώνης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, εντός δασικής έκτασης περίπου 6,5 στρεμμάτων στον χώρο χωροθέτησης του ΧΥΤΑ.

Γ) Άρθρο- καταγγελία του κ. Αντώνη Κάντα, γεωπόνου, μέλους του ΓΕΩΤΕΕ, (πέμπτου των καταγγελόντων), δημοσιευμένο στο corfu tv news.gr πρόσφατα, σύμφωνα με το οποίο η υδρογεωλογική κατάσταση του χώρου πέριξ του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αφού είναι διαπιστωμένο ακόμη και με τις μελέτες του Ι.Γ.Μ.Ε (ερευνητής Γ. Ζαχαριουδάκης), ότι υπάρχει υδροφορία που είναι σημαντική για τις τοπικές αρδευτικές ανάγκες των κατοίκων και “δεδομένης της υδραυλικής επικοινωνίας του χώρου εκσκαφής του ΧΥΤΑ, με τα πηγάδια περιμετρικά του χώρου, οποιαδήποτε ποιοτική επιβάρυνση των υπογείων υδάτων στο χώρο, θα επιβαρύνει και την ποιότητα των υπογείων υδάτων στα πηγάδια….”.

Άλλωστε, τον άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των υπογείων υδάτων προβλέπει και συνομολογεί η ίδια απόφαση του Γενικού Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιονίου και ειδικότερα στην σελίδα 4 αυτής επιβάλλει στους όρους πρόληψης για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος “……. ο φορέας είναι υποχρεωμένος να προβαίνει ανά τρίμηνο σε δειγματοληψίες των υπογείων υδάτων ……..”. Ως προκύπτει από την προαναφερόμενη Έκθεση Αυτοψίας ο φορέας διαχείρισης του ΧΥΤΥ, δηλαδή ο ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ, δεν πραγματοποίησε καμία δειγματοληψία των υπογείων υδάτων, ούτε υποχρεώθηκε από άλλη εποπτεύουσα Αρχή να πράξει τούτο. Αντίθετα, μέχρι και σήμερα και παρά το γεγονός ότι στον χώρο του ΧΥΤΥ, εκτελούνται εργασίες διαμόρφωσης και επιχωμάτωσης, ο ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ δεν έχει προβεί από ότι γνωρίζουμε στην παραπάνω οφειλόμενη ενέργεια, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία και σε απειλή την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η τροποποίηση της αρχικής με αριθ. 7293/1999 έγκρισης για κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας (που ουδέποτε υλοποιήθηκε), μεταμορφώθηκε με συνοπτικές και πρόχειρες ενέργειες σε χώρο προσωρινής λειτουργίας ΧΥΤΥ, για να εξυπηρετηθούν οι “ανάγκες αποκομιδής των σκουπιδιών από τους δρόμους του νησιού”, γεγονός που πρακτικά οδήγησε στην εξακολουθητική παραβίαση και αυτών των ελαχίστων περιβαλλοντικών όρων που είχαν τεθεί με την ΑΕΠΟ, με οδυνηρή συνέπεια την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την διακινδύνευση της Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων, από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, κάτω από δρακόντεια μέτρα περιφρούρησης από Αστυνομικές Δυνάμεις Ειδικών Αποστολών παρουσιάστηκαν φαινόμενα έντονης δυσοσμίας και πολλαπλασιασμού των εντόμων και τρωκτικών στην περιοχή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στην από 3-8-2018 Έκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που από μόνο του αποδεικνύει την προβληματική και ανεξέλεγκτη λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, με ευθύνη όλων των παραπάνω καταγγελομένων, Δημοσίων Λειτουργών και φυσικών προσώπων, οι οποίοι αν και όφειλαν, δεν έλαβαν τα απαραίτητα και υποδεικνυόμενα από την ΑΕΠΟ αναγκαία μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας, με συνέπεια την διακινδύνευση της Δημόσιας Υγείας από τον υπερπληθυσμό και πολλαπλασιασμό των εντόμων και τρωκτικών.

Περαιτέρω, κατά την προαναφερόμενη Έκθεση Αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι “1.500 δέματα ήταν πάνω στον περιμετρικό δρόμο του κύτταρου, ο οποίος δεν καλύπτεται από μεμβράνη και ότι το 20% των δεμάτων ήταν σχισμένα και ότι υπήρχαν ποσότητες απορριμμάτων χύμα ριγμένες εντός του κυττάρου. Επίσης, κατά την αυτοψία αυτή διαπιστώθηκε ότι τα σχισμένα δέματα περιείχαν ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικές σακούλες, μπουκάλια, ρούχα). Και τέλος διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διάσπαρτα απορρίμματα στο χώρο και εκτός της λεκάνης απόθεσης προερχόμενα από τα σχισμένα δέματα και όχι από αυτούσια εναπόθεση”.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανεξάρτητα από τις παραβάσεις των Περιβαλλοντικών Όρων που είχαν τεθεί για το συγκεκριμένο έργο, στοιχειοθετούν και οριοθετούν τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων στον τομέα διαχείριση-επεξεργασία-ανακύκλωση στερεών αποβλήτων-εναπόθεση υπολείμματος στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Συγκεκριμένα :
α)Η ανεύρεση σχισμένων δεμάτων με περιεχόμενο από σύμμεικτα απορρίμματα και μάλιστα μη ανακυκλωθέντα οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι στην μονάδα μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ Κέρκυρας, που βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου , ο εργολάβος του έργου της ανακύκλωσης και δεματοποίησης του υπολείμματος των ΑΣΑ με την ανοχή, άλλως, λόγω της αδιαφορίας του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ και των Ελεγκτικών Οργάνων της Περιφέρειας, δεν πραγματοποίησε, ως όφειλε, πλήρη μηχανική επεξεργασία των απορριμμάτων, δηλαδή τεμαχισμό με ταυτόχρονη απομάκρυνση των μετάλλων, έτσι ώστε από την διαλογή αυτή να έχουν ανακτηθεί μέχρι 11 κατηγορίες υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, ξύλο, ρούχα, αδρανή κλπ., και στην συνέχεια τα διαχωρισθέντα υπολείμματα να προωθούνται για δεματοποίηση με την μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση και τελικά το υπόλειμμα που θα έπρεπε να οδηγηθεί προς δεματοποίηση να αποτελούσε το 25% της συνολικής ποσότητας των σύμμεικτων απορριμμάτων.

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 9453/4377/2-6-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και συγκεκριμένα στις σελίδες 59 έως 66 της ΜΠΕ που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση και αφορά την έγκριση και τους περιβαλλοντικούς όρους για την σύννομη και ασφαλή λειτουργία της μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου.

Αντί τούτων είναι σαφές ότι στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων υπήρξε ελλειπέστατη και προφανώς ανεξέλεγκτη, με συνέπεια το υπόλειμμα που δεματοποιήθηκε για να μετατεθεί και εναποτεθεί στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης να αποτελείται κατά κύριο λόγο από σύμμεικτα σκουπίδια, τα οποία λόγω της σύνθεσης τους ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν αλλοιώσεις στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής και προκαλούν συνθήκες βλάβης της υγείας κάθε ζωντανού οργανισμού.

Είναι προφανές, ότι πέραν των διαπιστωθέντων από την αυτοψία σχισμένων δεμάτων με ανακυκλώσιμα υλικά, όλη η ποσότητα των 10.000 δεμάτων ή 7.300 τόνων που εναποτέθηκε στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης, περιείχαν σύμμεικτα σκουπίδια τα οποία “θάφτηκαν” εντός του κυττάρου του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, για να μην αποκαλφθεί η σύνθεσή τους, όπως έγινε με την ποσότητα των δεμάτων που δεν πρόλαβαν να “θάψουν” και αποκαλύφηκαν κατά την αυτοψία της Περιφέρειας.

Η παράνομη αυτή ενέργεια του ιδιώτη εργολάβου -αναδόχου με την ανοχή, άλλως, την εγκληματική αδιαφορία των Οργάνων Διαχείρισης του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ, την έλλειψη εποπτείας των αρμόδιων Ελεγκτικών Οργάνων του Δήμου Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έχουν συντελέσει στην σοβαρή και ανεπανόρθωτη ρύπανση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Λευκίμμης και μάλιστα στον αέρα, στο έδαφος , στο υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα, η δε περιοχή απειλείται ήδη με οικολογική καταστροφή, εάν δεν ληφθούν άμεσα αυστηρά μέτρα προστασίας του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.

ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ την με αριθ. πρωτ. Οικ. 74526/30153 από 23-8-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την οποία, απορρίφθηκαν αιτιολογημένα όλοι οι ισχυρισμοί και αιτιάσεις του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ Κέρκυρας, για τις σωρρευτικές παραβάσεις των όρων της ΑΕΠΟ και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για τις παραβάσεις αυτές.

Κύριε Εισαγγελεύ,
Ως υπεύθυνοι πολίτες πράττουμε το καθήκον μας υπερασπιζόμενοι τα Συνταγματικά μας δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα για την προστασία της υγείας μας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ήδη, πριν προβούμε στην παρούσα Μηνυτήρια Αναφορά μας, οι τρεις πρώτοι από εμάς με την από 4-9-2018 Αναφορά-Καταγγελία μας προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κέρκυρας (αριθ. πρωτ.. 31404/4-9-2018 σε συνδυασμό με αριθ. πρωτ. 78459/31848/6-9-2018), ζητήσαμε, επικαλούμενοι στο Σύνταγμα και τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΚΥΑ 50910/2727/03, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1650/86, να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα ζητούσαμε την απαγόρευση εισόδου οιουδήποτε στον χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, μέχρι να αρχίσουν και περαιωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες απορρύπανσης του εδάφους και υπεδάφους στον χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, και μέχρι να εξαχθούν ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα για την ενδεχόμενη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, δεν έλαβε, από ότι γνωρίζουμε, κανένα προληπτικό μέτρο, δεν προέβη σε απορρύπανση του εδάφους και υπέδάφους του χώρου που έχει ρυπανθεί, δεν υποχρέωσε να προβούν στην απορρύπανση του χώρου οι Υπηρεσίες του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ, ή του αναδόχου εργολάβου, δεν απαγόρευσε την είσοδο και παραμονή στον χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης αλλά και πέριξ αυτού, των εργαζομένων , επισκεπτών, φυλάκων και Αστυνομικών, μέχρι να περαιωθούν οι διαδικασίες απορρύπανσης εδάφους και υπεδάφους και εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το μέγεθος και τη έκταση της ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου και ως εκ τούτου, λόγω της αδράνειας αυτής, έχουν θέσει και θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο την υγεία όλων των παραπάνω και όλων των κατοίκων και επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκίμμης.

Ακόμη, εξαντλώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μας, οι τρεις πρώτοι από εμάς, καταθέσαμε Καταγγελία με πλήρη φάκελο στους αρμόδιους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος – Μεσογείων 119-Αθήνα, με αριθ. πρωτ. 55871/5094/28-8-2018 και η Καταγγελία μας αυτή έχει χρεωθεί στον Επιθεωρητή Περιβάλλοντος κ. Μέρκο και αναμένουμε τις ενέργειές του.

Τέλος, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι και άλλοι συμπολίτες μας έχουν καταθέσει μηνυτήριες αναφορές αναφορικά με τα παραπάνω, ενώ όπως δημοσιεύθηκε στον τοπικό ημερήσιο τύπο σχετική μηνυτήρια αναφορά έχει καταθέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων δια του Προέδρου της Γρηγορίου Γερακαράκου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την υγεία των Αστυνομικών που περιφρουρούν τον χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, μερικές δεκάδες μέτρα από τις εστίες μόλυνσης και ρύπανσης που αναφέρουμε παραπάνω.

Κύριε Εισαγγελεύ,
Είναι γνωστό ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος κατοχυρώνει την προστασία του περιβάλλοντος, ως υποχρέωση του Κράτους και μετά την αναθεώρηση του 2001, ως δικαίωμα του κάθε πολίτη.

Περαιτέρω, ο νόμος – πλαίσιο 1650/1986 αποτελεί το βασικό νομοθετικό εργαλείο, με το οποίο μεταφράζονται σε πράξη οι Αρχές του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Ειδικότερα, θεσπίζονται οι Κανόνες και τίθονται οι προϋποθέσεις για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και ορίζονται οι προδιαγραφές για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ν.4014/2011 και Ν.3010/2002).

Πλέον τούτων θεσπίζονται Κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση, Κανόνες για την προστασία της Φύσης και του Τοπίου, θεσμοθετούνται οι Υπηρεσίες Περιβάλοντος και τέθηκαν οι βάσεις για την λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών και τέλος θεσμοθετήθηκαν αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για να αποτρέπονται οι παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 1650/1986 σε συνδυασμό με Ν. 4042/2012).

Είναι πρόδηλον, ότι εξαιτίας της πλημμελούς συμπεριφοράς, της αδράνειας και της αδιαφορίας των αρμόδιων Κρατικών Φορέων που είχαν και έχουν την ευθύνη διαχείρισης του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, του ΟΕΔΑ Τεμπλονίου, κινδυνεύει άμεσα η δημόσια υγεία από τους ρύπους του ΧΥΤΥ Λευκίμμης και το περιβάλλον από την εξακολουθητική παραβίαση των όρων της ΑΕΠΟ.

Επειδή, οι παραπάνω μηνυόμενοι με πράξεις και παραλείψεις τους έχουν παραβιάσει εξακολουθητικά μεταξύ των άλλων τις διατάξεις των άρθρων 2, 6, 28,29 και 30 του Ν. 1650/86, την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 2336/1995, τα άρθρα 2, 4 , 10 και 15 της ΚΥΑ 50910/2727/03 και πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Ειδικότερα, ο πρώτος των μηνυόμενων, ως Δήμαρχος που συντονίζει και εποπτεύει τις Υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας, όφειλε να ελέχει με τις Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε όλη την διαδικασία επεξεργασίας -ανακύκλωσης-δεματοποίησης και εναπόθεσης του υπολείμματος των αποβλήτων στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης, όμως παράλειψε να πράξει τούτο με συνέπεια την εξακολουθητική παραβίαση των όρων της ΑΕΠΟ από τον ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ και τους ιδιώτες αναδόχους του έργου, ως διαπιστώθηκε από την Έκθεση Αυτοψίας. Περαιτέρω, ο ίδιος, ως νόμιμος εκπρόσωπος του μοναδικού μετόχου του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ (δηλαδή του Δήμου Κέρκυρας) παρέλειψε να ζητήσει και ελέγξει την αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης νομοθεσίας από την Διοίκηση του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ με συνέπεια την εξακολουθητική παραβίαση των όρων της ΑΕΠΟ από τον ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ και τους ιδιώτες αναδόχους του έργου, ως διαπιστώθηκε από την Έκθεση Αυτοψίας.

Ο δεύτερος των καταγγελομένων, ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρόεδρος τυ ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης του ΧΥΤΥ Λευκίμμης και του ΟΕΔΑ Τεμπλονίου και με τις πράξεις και παραλείψεις του έθεσε σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον με ανεξέλεγκτη και παράνομη διαδικασία επεξεργασίας -ανακύκλωσης -δεματοποίησης-εναπόθεσης υπολείμματος στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης, όπως διαπιστώνεται από την Έκθεση Ελέγχου της Περιφέρειας.

Οι τρίτοι εκ των μηνυομένων, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ παρότι γνώριζαν, ως εκ της ιδιότητάς τους, ότι η ανακύκλωση-επεξεργασία-δεματοποίηση των σκουπιδιών στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου είναι ελλειπής και επικίνδυνη για την Δημόσια Υγεία, συναίνεσαν και επέτρεψαν την εναπόθεση του υπολείμματος των (σύμμεικτων) σκουπιδιών στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, θέτοντας εν γνώσει τους σε κίνδυνο το περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία.

Οι τέταρτοι των μηνυομένων, ως νόμιμοι εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών, δεν τήρησαν τς διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ως είχαν υποχρέωση, και παραβίασαν τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας τόσο στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, όσο και στον ΟΕΔΑ Τεμπλονίου, με συνέπεια σύμμεικτα υπολείμματα να “θαφτούν” παράνομα στον χώρο εναπόθεσης τους και άλλα να διασκορπίζονται παράνομα σε χώρο εκτός του κυττάρου εναπόθεσης, αλλοιώνοντας το περιβάλλον με επικίνδυνους ρύπους για την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, αλλά και για την Δημόσια Υγεία.

Ο πέμπτος των μηνυομένων, ως εκ της ιδιότητας του, όφειλε να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα από τις κείμενες διατάξεις προληπτικά μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, να πραγματοποιήσει ελέγχους για την διαπίστωση ή μη της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και παρέπλειψε να το πράξει θέτοντας σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία από τος ρύπους και τις οσμές που προκλήθηκαν λόγω της παράνομης και ανεξέλεγκτης λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Περαιτέρω, μετά τις διαπιστώσεις της Έκθεσης Ελέγχου, που του έχει κοινοποιηθεί νόμιμα, όφειλε αλλά παρέλειψε να απαγορεύσει την είσοδο εντός του ΧΥΤΥ Λευκίμμης στους πάντες, αλλά και να απαγορεύσει την διέλευση και παραμονή ανθρώπων σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων περιμετρικά του χώρου λειτουργίας του ΧΥΤΥ για να προστατευθούν οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι Αστυνομικοί από βλάβες της υγείας τους, λόγω της εκτεταμένης και σοβαρής ρύπανσης του εδάφους και υπέδαφους του ΧΥΤΥ από τα σύμμεικτα σκουπίδια που είχαν παρανόμως διασκορπιστεί στο χώρο αυτό.

Τέλος, αν και όφειλε, παρέλειψε να ενεργοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και άλλων συναρμόδιων φορέων για την άμεση, αποτελεσματική και επιστημονικά ενδεδειγμένη απορρύπανση του εδάφους και υπεδάφους του ΧΥΤΥ Λευκίμμης, επέτρεψε δε δια παραλείψεως την συνέχιση παράνομων και επικίνδυνων για την Δημόσια Υγεία χωματουργικών εργασιών εντός του χώρου του ΧΥΤΥ με συνέπεια την επιδείνωση της επικινδυνότητας των ρύπων και την διασπορά τους σε μεγαλύτερη έκταση και σε βάθος (υπέδαφος) και σε μήκος (έδαφος).

Ο έκτος των μηνυομένων, αν και γνώριζε, λόγω της ιδιότητάς του, ότι έχουν παραβιασθεί σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Έκθεσης Αυτοψίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η πλειονότητα των περιβαλλοντικών όρων , που είχαν τεθεί από τον ίδιο με την από 6-6-2018 Απόφασή του, παρέλειψε, αν και όφειλε, να επιβάλει Πρόσθετους Περιβαλλοντικούς όρους, ή άλλως να ζητήσει την αλλαγή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου έτσι ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και η Δημόσια Υγεία, όπως τούτο προβλέπεται στο κεφάλαιο Γ “άρση ισχύος της παρούσης απόφασης” που ο ίδιος έχει εκδόσει.

Κύριε Εισαγγελεύ,
Είναι βέβαιο ότι θα πράξετε τα δέοντα προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι καταγγελλόμενες παραβάσεις στον τομέα διαχείριση-επεξεργασία-ανακύκλωση στερεών αποβλήτων-εναπόθεση υπολείμματος στον ΧΥΤΥ Λευκίμμης, να εξετομικευθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων και εν τέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη με την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου ως ο νόμος ορίζει. –
————————————————–

Προσαγόμενα έγγραφα:
1. Επτά (7) πληρεξούσια-Εξουσιοδοτήσεις των καταγγελόντων προς τον πληρεξούσιο Δικηγόρο τους.
2. Την με αριθ. πρωτ. 69686/28121/3-8-2018 Έκθεση Αυτοψίας του Κ.Ε.Π.Π.Ε Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κέρκυρας, καθώς και δημοσιεύματα του corfu tv news.gr για το θέμα αυτό, η οποία Έκθεση Αυτοψίας, από ότι γνωρίζουμε Σας έχει ήδη κοινοποιηθεί αρμοδίως.
3. Την με αριθ. πρωτ. 112608/6-6-2018 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Ιονίου για την ΑΕΠΟ (περιβαλλοντικοί όροι).
4. Την με αριθ. πρωτ. Οικ. 74526/30153/23-8-2018 Απόφαση Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε βάρος του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ Κέρκυρας, από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
5. Την από 10-7-2018 Καταγγελία 83 Ιατρών και Φαρμακοποιών.
6. Την από 23-7-2018 Καταγγελία του Χημικού Νίκου Σαμοϊλη και της Φιλολόγου Νικολέττας Σαμοϊλη.
7. Άρθρο-Καταγγελία του Γεωπόνου Αντώνη Κάντα, δημοσιευμένη στο corfu tv news.
8. Την με αριθ. πρωτ. 78459/31848/6-9-2018 Αναφορά – Καταγγελία προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
9. Την με αριθ. πρωτ. 55871/5094/28-8-2018 Αναφορά – Καταγγελία προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

ΠΗΓΗ: corfupress.ψομ