ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Ο 4ος κύκλος ψεκασμών δακοκτονίας


Ο 4ος κύκλος ψεκασμών δακοκτονίας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από τις 20/10/2018 ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί ο 4ος δολωματικός από εδάφους ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές:

1. Δημ. Ενότητα Παρελίων υπεύθυνος εργολάβος εκπροσ. Βασιλάκης Παναγιώτης .
2. Δημ. Ενότητα Λευκιμμαίων ( πλην Τ.Κ. Βιταλάδων ) υπεύθυνος εργολάβος κος Βλάσσης
Ανδρέας – Βασίλειος .
3. Δημ. Ενότητα Κορισσίων ( Δ.Κ. Περιβολίου , Αργυράδων ) υπεύθυνος εργολάβος κος Καλούδης
Κων/νος .
4. Δημ. Ενότητα Αγ. Γεωργίου ( Δ.Κ. Αγρού , ΤΚ. Αρκαδάδων , Τ.Κ. Αρμενάδων ) υπεύθυνος
εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .
5. Δημ. Ενότητα Φαιάκων ( ΤΚ. Σπαρτύλα) υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .
6. Δημ. Ενότητα Θιναλίων ( ΤΚ. Περίθειας ) υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .
7. Δημ. Ενότητα Εσπερίων ( Δ.Κ. Αυλιωτών , Τ.Κ. Περουλάδων , Τ.Κ. Σιδαρίου Τ.Κ. Αντιπερνών ,
Τ.Κ. Καβαλλουρίου ,Τ.Κ. Αγραφών ) υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος .
8. Δημ. Κοινότητα Ερείκουσας υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .
9. Δημ. Κοινότητα Μαθρακίου υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .
10. Δημ. Κοινότητα Οθωνών υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους ψεκάζονται να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα ελαιοκτήματα τους , για την παρακολούθηση και υποβοήθηση των συνεργείων , επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφ΄όσον επιθυμούν να ψεκαστούν .

Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών . Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο .

Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 8 ημέρες .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2661-0-37000 , 2661364711 της υπηρεσίας μας .