ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαίρεση του ΔήμουΣυνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαίρεση του Δήμου

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της συνεχιζόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τη διαίρεση του Δήμου Κέρκυρας.

Η πρόσκληση

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας Μαρία Μουζακίτη,  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, σας καλεί να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ στο χώρο τηςΠαλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, στις 22 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00,για τη συζήτηση επί του κατωτέρω θέματος: «Διοικητική διάρθρωση (ενδεχόμενη διαίρεση) του Δήμου Κέρκυρας».