ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

33 εκ. θα κοστίσει το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, αλλά σε πόσα τέρμινα η προκήρυξη;


33 εκ. θα κοστίσει το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, αλλά σε πόσα τέρμινα η προκήρυξη;

Παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο Κέρκυρας, Κώστα Νικολούζο και από  τον Πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ, Σπύρο Ασπιώτη, η επικαιροποιημένη μελέτη του εργοστασίου Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), αλλά κανείς δεν ξέρει σε πόσα τέρμινα θα γίνει η προκήρυξη, όσο για την κατασκευή ποιος ξέρει; Άλλωστε προεκλογική περίοδος είναι και οι άρχοντές μας θεωρούν ότι πρέπει να δίνουν χάνδρες και καθρεφτάκια στους ιθαγενείς. Και έναν λωτό θα προσθέταμε.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κέρκυρας έχει ως εξής:

Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Δαμιανό Μπούρκα, εκπρόσωπο της κοινοπραξίας ΕΠΤΑ ΑΕ, ΚΟΝΣΕΠΤ ΑΕ και Σύνθεση και Έρευνα ΑΕ, ενώ παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Παντελιός, ο αντιπρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Νίκος Κορακιανίτης και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Η επικαιροποίηση αφορά την τροποποίηση των τεχνικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης του ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η τροποποίηση της μελέτης «Μελέτη Μονάδας Αξιοποίησης Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων»,αφορά:

Στην τροποποίηση της τεχνικής μελέτης προκειμένου να επαναδιαστασιολογηθεί η μονάδα, τόσο ως προς τη δυναμικότητα όσο και ως προς την τεχνολογία, ώστε να καλύψει τις μειωμένες ανάγκες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς και το προδιαλεγμένο οργανικό που θα συλλέγεται χωριστά σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.
Στην τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης του έργου, τόσο ως προς τα αλλαγές που θα προκύψουν από την τεχνική μελέτη όσο και ως προς το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Επομένως, στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες:

Τεχνική Προμελέτη
Η Τεχνική Προμελέτη περιλαμβάνει τις επιμέρους μελέτες:
Υδραυλική μελέτη
Η/Μ μελέτη
Χημικοτεχνική μελέτη
Αρχιτεκτονική μελέτη
Στατική μελέτη
Τεύχη Δημοπράτησης
Αφορά στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου.

Η υλοποίηση του έργου κατασκευής του εργοστασίου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 32.750.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της ΟΕΔΑ. Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στη θέση «Ακροκέφαλος» Τεμπλονίου, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 115,51 στρεμμάτων (στο ίδιο οικόπεδο λειτουργούν ο ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας και το ΚΔΑΥ).

Το επόμενο βήμα, μετά την επικαιροποίηση της μελέτης που παρουσιάστηκε χθες, είναι η προκήρυξη από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η ένταξη του έργου.