ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Στο Erasmus+ το γυμνάσιο Λευκίμμης


Στο Erasmus+ το γυμνάσιο Λευκίμμης

Το Γυμνάσιο Λευκίμμης συμμετέχει για πρώτη φορά ως εταίρος σε σχέδιο  «ΚΑ229»,Erasmus + με τίτλο: “PLAYFUL MATHEMATICS”. Στα πλαίσια αυτού του  σχεδίου ομάδα μαθητών και καθηγητών θα μετακινηθεί στο Satu Mare Ρουμανίας ,στο Vasto Ιταλίας, στο Myzskow Πολωνίας και στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας στο χρονικό διάστημα 2018-2020.

Στόχος της κινητικότητας είναι η παροχή ευκαιριών σε μαθητές και καθηγητές ώστε να επωφεληθούν ,από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών, αλλά και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων τα οποία ανταλλάσσουν μαθητές ,όπως και ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου υποδοχής.