ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό την Παρασκευή 28/12


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό την Παρασκευή 28/12

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019.

Η συνεδρίαση ορίστηκε για τις 28 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30, στο κτίριο της Ιονίου Βουλής με θέματα:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας, συνοδευόμενου από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την αιτιολογική έκθεση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).
2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Η. Παντελιός).