ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Αύξηση της ευέλικτης απασχόλησης που σημαίνει μειωμένους μισθούς και ανύπαρκτα δικαιώματα


Αύξηση της ευέλικτης απασχόλησης που σημαίνει μειωμένους μισθούς και ανύπαρκτα δικαιώματα.


Αύξηση της ευελιξίας στην ελληνική αγορά εργασίας διαπιστώνει στην ενδιάμεση έκθεση του Δεκέμβρη η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε όλα τα τελευταία χρόνια, με ρυθμίσεις που ευνοούν τους εργοδότες όχι όμως και τους εργαζόμενους, αφού οι ευέλικτες μορφές εργασίας σημαίνουν μειωμένους μισθούς και ανύπαρκτα δικαιώματα.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το 2016 κατά 121.913 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 7,16 %.

Συγκεκριμένα, το 2017 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437, ενώ το 2016 ανέρχονταν σε 1.702.524. Από τις 121.913 νέες θέσεις εργασίας, το 70% (86.120) είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% (35.793) μερικής απασχόλησης. Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44%, ενώ το 2016 ήταν 68,28%, παραμένει δηλαδή σταθερό.

Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν τη σταθερή αύξηση της μερικής ή της εκ περιτροπής απασχόλησης στο σύνολο των μισθωτών και σε όλους τους κλάδους, ακόμη και σε αυτούς που έχουν δει άνοδο της δραστηριότητας και τα έσοδά τους να ανακάμπτουν σημαντικά, γεγονός που καταρρίπτει το επιχείρημα πως «όταν οι επιχειρήσεις πάνε καλά, κερδίζουν και οι εργαζόμενοι».