ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο τη Δευτέρα


Έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο  τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων,


ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 11η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος δράσης 2018
Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2ο: 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Π.Ε. Λευκάδας και του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4ο: Αύξηση επιδόματος σίτισης και διαμονής στους επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Διαπόντια νησιά καθώς και γιατρών ΠΕΔΥ
Εισηγητής: Η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε  Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της αρ. απόφασης: 82-9/26.04.2015 Απόφασης Π.Σ της ΠΙΝ, αναφορικά με την λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ νεοπροσλαμβανομένων Επικουρικών ιατρών και αγροτικών ιατρών στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4213/13.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 6o: Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως εταίρος, στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις προσκλήσεις ένταξης στρατηγικών έργων του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ΙNTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ (EL- IT) 2014-2020.
Εισηγητής: Ο   Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ' αρ. 118-14/2018 Απόφασης Π.Σ. ως προς τον τίτλο.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς τομέα και  Εξωστρέφειας κ. Ιωάννης Φοντάνας.

ΘΕΜΑ 9ο: Συλλογή και απομάκρυνση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.   
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς