ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Πράξεις για «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» της ΠΙΝΠράξεις για «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» της ΠΙΝ.

Πέντε νέες πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού1.659.208,98 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, αναφορικά με τον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (και 12, συνολικά, για δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλους, π/υ 3.866.401,28 ευρώ).

Μια από αυτές αφορά την Κέρκυρα. Ειδικότερα, οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κέρκυρα είναι: Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη, Λιμνοθάλασσα Κορισσίων , Αλυκή Λευκίμμης , Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Κανόνι έως Μεσογγή , Λιμνοθάλασσα Κορισσίων και Νήσος Λαγούδια , Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη και ποταμός Φόνισσας.

-Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά για την πράξη με τίτλο «Δράσεις προστασίας διαχείρισης και ήπιας ανάπτυξης υγροτόπων», π/υ 385.000 ευρώ. Η πράξη αφορά σε διαχειριστικές δράσεις για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των προστατευόμενων υγροτόπων της νήσου Κέρκυρας.


Οι υπόλοιποι δικαιούχοι Φορείς:

-Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου Λευκάδας για την πράξη με τίτλο «Διαχείριση ανθρώπινων δραστηριοτήτων συμβατών με την προστασία και ανάδειξη ειδών και οικοτόπων στην ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας», π/υ 258.780 ευρώ.

-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ΕΠΖ για την πράξη με τίτλο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 της ευθύνης του»,π/υ 193.800 ευρώ. 

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνικών Ορέων για την πράξη με τίτλο «Προστασία , Διαχείριση περιοχής Εχινάδων Νήσων, δικαιοδοσίας Φορέα Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνικών Ορέων», π/υ 343.228,98 ευρώ.

-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης ΕΔ Αίνου», π/υ 95.900 ευρώ.

-Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την πράξη με τίτλο «ΠΑΝΑΣ.Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοποικιλότητας και υψηλής διατροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτων, χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτυωση, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση», π/υ 382.500 ευρώ.