ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

«ΕΚΚΙΝΗΣΗ - Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο»: «Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις» Καλούδη στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου «ΕΚΚΙΝΗΣΗ - Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο»: «Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις» Καλούδη στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου

Ωμή παρέμβαση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας κ. Καλούδη στις εκλογικές διαδικασίες του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας Το ιστορικό της ευθείας παρέμβασης του υποψηφίου Δημάρχου και προέδρου του Δ.Σ.Κ. κ. Καλούδη:

• 7-2-2019, το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου αιτήθηκε ως όφειλε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας τον διορισμό δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου για την διεξαγωγή εκλογών την 23-2-2019.

• Με την 11/7-2-2019 πράξη του ο Πρόεδρος του ΔΣΚ διορίζει δικηγόρο, από το σχετικό κατάλογο του Δ.Σ.Κ. για την ως άνω διαδικασία.

• 22-2-2019, το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου αιτείται την ανάκληση της παραπάνω πράξης του Προέδρου του Δ.Σ.Κ.

• Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΔΣΚ, κατά παράβαση του Κώδικα Δικηγόρων ανακαλεί με την 11α/2019 πράξη του, της ως άνω πράξη διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου (11/7-2-2019), χωρίς όμως να συγκαλέσει πρώτα, ως όφειλε, διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με την ανάκληση της ως άνω πράξης διορισμού δικηγόρου για τη διεξαγωγή των εκλογών του Εργατικού Κέντρου.

Η πράξη ανάκλησης του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη καθ’ ότι παραβίασε σημαντικές διατάξεις τόσο του Κώδικα Δικηγόρων όσο και του Κώδικα Δεοντολογίας, παρακάμπτοντας με τις ενέργειές του το Δ.Σ. του ΔΣΚ, το οποίο και είναι αρμόδιο να εκδίδει τέτοιες αποφάσεις.

Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις του κ. Καλούδη ο οποίος, προκειμένου να εξυπηρετήσει την παράταξη που στηρίζει στις εκλογές του ΕΚΚ, η οποία περιλαμβάνει και εργοδοτικά σωματεία (ΙΚΟΣ), χρησιμοποιεί τον ΔΣΚ προς εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων. Βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των σωματείων που παλεύουν για καθαρές εκλογές στο ΕΚΚ, σε ρήξη με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό και στην κατεύθυνση της ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος.