ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Με 45 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο


Με 45 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

Τακτική Συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού  Συμβουλίου, στη Συνεδριακή Αίθουσα της Ιονίου Βουλής, στις 8 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00.

Αναλυτικά τα θέματα:

1.    Ανακοινώσεις.
2.    Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.    Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Κέρκυρας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
4.    Καθορισμός χώρων δημοπράτησης στο Δήμο Κέρκυρας για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ, όπως προβλέπεται την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017/τ. Β’), σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητές : κ. Β.Α. Μπαλής και Γ.Η. Παντελιός).
5.    Καθορισμός χώρων δημοπράτησης στο Δήμο Κέρκυρας για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017/τ. Β’), σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητές : κ. Β.Α. Μπαλής και Γ.Η. Παντελιός).

6.    Καθορισμός χώρων δημοπράτησης στο Δήμο Κέρκυρας για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ΟΜΠΡΕΛΩΝ – ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ (ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ) ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017/τ. Β’), σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητές : κ. Β.Α. Μπαλής και Γ.Η. Παντελιός).
7.    Συζήτηση και λήψη Απόφασης, βάσει της υπ’ αριθμόν 2062/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ακύρωση – τροποποίηση επέκτασης Γ.Π.Σ. (Εισηγητής : κ. Θ.Μ. Μάστορας).
8.    Έγκριση εκτέλεσης μικροεπεκτάσεων δικτύου δημοτικού φωτισμού πόλης και λοιπών περιοχών και δημοτικών κτηρίων Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
9.    Ορισμός διαχειριστή υπεύθυνου λογαριασμού για την υλοποίηση των υποέργων (1), (2) και (3) της πράξης «Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος Mon Repos» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).


10.    Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2019 για την ένταξη νέου «Αποκατάσταση κατολίσθησης τμημάτων δρόμων Αγ. Γορδίου & Κ. Γαρούνα» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
11.    Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2019 για την αλλαγή τίτλου σε έργο ως εξής: «Εργασίες ασφαλείας επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και άρση επικινδυνότητας κτιρίων, Τεχν. Πρ. 2019 Ι.Π.»  (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
12.    Μη χορήγηση προβλεπόμενης βεβαίωσης για κτηματική ιδιοκτησία κείμενη στη θέση «Μαυρίκια» του στάσιμου οικισμού Πλάτωνας, της Δ.Κ. Νυμφών, Δ.Ε. Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
13.    Έγκριση χορηγήσεως 4ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
14.    Κατανομή ποσού από την Δ’ δόση έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
15.    Κατανομή ποσού από την Α’ δόση έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης). 


16.    Οριοθέτηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1-6/01-02-2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
17.    Επικαιροποίηση άδειας χρήσης θέσεως στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1-7/01-02-2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
18.    Επικαιροποίηση άδειας χρήσης θέσεως στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1-8/01-02-2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
19.    Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
20.    Επιβολή προστίμων λόγω διενέργειας παράνομης υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).


21.    Εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 7577/19-02-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
22.    Εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 7656/19-02-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
23.    Εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 7657/19-02-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
24.    Έγκριση διοργάνωσης τετραήμερου εκδηλώσεων αστρονομίας με προβολές στο Φορητό Ψηφιακό Πλανητάριο και παρατήρηση με τηλεσκόπιο για μαθητές σχολείων και ενήλικες (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).


25.    Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
26.    Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6735.001 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Σύνδεσμος παικτών Ζατρικίου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
27.    Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Φιλαρμονική Κορακιάνας – Ο ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
28.    Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
29.    Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων και προγράμματος καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών καθώς και προγράμματος δημοσίων σχέσεων, παροχής υπηρεσιών  και προμηθειών αυτών, προς εξειδίκευση πιστώσεων ανά Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).


30.    Έγκριση πρακτικού τμηματικής παραλαβής της σύμβασης «Υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών λογισμικών, των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
31.    Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κορισσίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
32.    Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κορισσίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
33.    Έγκριση 1ου  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων και συντήρηση δικτύου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 στις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
34.    Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων και συντήρηση δικτύου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 στις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).


35.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 1η Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
36.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
37.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5489/07-02-2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
38.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5490/07-02-2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
39.    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8850/26-02-2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
40.    Έγκριση της υπ’ αριθμόν 24-03/24-12-2018 Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας περί αναμόρφωσης (9ης) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).


41.    Έγκριση της υπ’ αριθμόν 03-01/13-02-2019 Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας περί αναμόρφωσης (1ης) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
42.    Έγκριση για την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών «Απομάκρυνση ριζικών και φυτικών υπολειμμάτων από πεζοδρόμια στη Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης). 
43.    Έγκριση για την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών» σε Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης). 
44.    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα περιβάλλοντος και εξωραϊσμού Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών».
45.    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις αγροτικών οδών Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών».