ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Θέσεις για τον Τουρισμό


ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Θέσεις για τον Τουρισμό

Δελτίο τύπου:

Βασική μας κατεύθυνση αποτελεί να στραφούμε προς τον ποιοτικό τουρισμό, και όχι των all inclusive πακέτων και της κρουαζιέρας και κατεύθυνση στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούντα στον τομέα αυτό, με σεβασμό στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Θέλουμε την ανάπτυξη του τουρισμού, όχι μόνο σε πλήθος επισκεπτών, αλλά και σε ποιότητα επισκεπτών που αφήνουν περισσότερα χρήματα στο νησί.

Πίεση για τήρηση των κανόνων καταπάτησης όσον αφορά του αιγιαλούς και της παραλίες. Να σταματήσει η ανοχή που υπάρχει σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Ανάδειξη της πόλης ως πολιτιστικό μνημείο.

Ανάπτυξη του περιβαλλοντικού – περιπατητικού τουρισμού με ανάδειξη άλλων περιοχών Natura και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Λίμνη Κορεσίων, Ερημήτης κ.λπ.)α

Ανάδειξη της καλλιτεχνικής και ιδιαίτερα της μουσικής παράδοσης του νησιού. Συνεργασία δήμου με τις φιλαρμονικές, και τα τμήματα του ιονίου πανεπιστημίου. Διοργάνωση με την αιγίδα του δήμου διεθνούς φεστιβάλ που θα συμβάλει στην παράταση της τουριστικής περιόδου

Προβολή και αξιοποίηση του αγροτουρισμού.

Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού με τη δημιουργία Καταδυτικού πάρκου, περιοχών δηλαδή που είναι προστατευμένες από την αλιεία και από άλλες θαλάσσιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες και εντός των οποίων αναπτύσσονται και διεξάγονται καταδυτικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής και όπου επικεντρώνονται ειδικά στοιχεία ενδιαφέροντος των αυτοδυτών, όπως θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, ιδιαίτερη γεωμορφολογία βυθού, ναυάγια, υποβρύχια σπήλαια και άλλα στοιχεία ανθρωπογενούς δραστηριότητας ή ιδιαίτερης φυσικής ή τεχνητής μορφολογίας

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και οργάνωσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποστήριξη τους με κατάλληλα έργα υποδομών και ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα

Ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού. (Ενίσχυση δυνατοτήτων εξειδικεύσεων αθλητικών εκδηλώσεων [κωπηλατικοί αγώνες κλπ.] σε πόλεις ή περιοχές που διαθέτουν κατάλληλες φυσικές ή τεχνητές εγκαταστάσεις.

Ανάπτυξη του οινοτουρισμού. Ενίσχυση των δράσεων ανακαίνισης παραδοσιακών ήεγκαταλελειμμένων κτιρίων και οικισμών ή συνόλων οικισμών, με στόχο τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς. Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με την κατανάλωση
Ανάδειξη Γεωτουρισμού. Ανάδειξη, προβολή και δραστηριότητες επισκεψιμότητας των γεωτόπων της χώρας [σπήλαια, φαράγγια, απολιθωματοφόρες θέσεις, γεωμορφές και τοπία που δημιούργησε στη διάρκεια των γεωλογικών αιώνων η φύση] και δραστηριότητες για την ένταξή τους σε τουριστικά δίκτυα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν.

Ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού. Αξιοποίηση των ερευνητικών πεδίων του Ιονίου Πανεπιστημίου, αξιοποίηση των τεχνολογιών κάποιων παραγωγικών τομέων στην περιοχή, ύπαρξη αξιοποίηση των διεθνούς φήμης ή άλλων αξιόλογων στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ιστορίας, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ