ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Οι νέοι αντιδήμαρχοι


Οι νέοι αντιδήμαρχοι

Με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Νικολούζου  ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στις θέσεις εκείνων που παραιτήθηκαν πρόσφατα για να συμμετάσχουν στις εκλογές της 26ης Μαίου.

Ο αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου Βασίλειος Άρης Μπαλής  ορίζεται  και αντιδήμαρχος   Οικονομικών
Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Καββαδίας ορίζεται και αντιδήμαρχος  Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Ο αντιδήμαρχος για την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο  Σπύρος Σκόρδος ορίζεται  και αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού
Επίσης

Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως δημαρχούντες αντιδήμαρχοι:

ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Γουλής, από την έκδοση της απόφασης έως 30.6.19
ο  αντιδήμαρχος Βασίλης Καββαδίας, από 1.7.19 έως 31.7.19
και  ο αντιδήμαρχος Βασίλειος  Άρης Μπαλής, από 1.8.19 έως 31.8.19