ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Loading...

Εισήγηση σύστασης τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο


Εισήγηση σύστασης τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 
Στις 30 Μαΐου 2019 η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου συζήτησε και αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την ίδρυση νέων Τμημάτων στο ΑΕΙ της περιφέρειάς μας. Ανάμεσα στα άλλα, αποφάσισε την ίδρυση Τμήματος Διεθνών και Περιφερειακών Σχέσεων σύμφωνα με εισήγηση που κατέθεσε ο καθηγητής Σύγχρονης Πολιτικής Ιστορίας κ. Γρηγόρης Ψαλλίδας.

Το υπό ίδρυση Τμήμα, σύμφωνα με την εισήγηση του καθηγητή Ψαλλίδα, θα έχει ως αντικείμενο πρωταρχικά τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες του γεωγραφικού άξονα της Αδριατικής και του Ιονίου.Το μεγάλο διακύβευμα είναι αν ένα τόσο σημαντικό  Τμήμα θα συγκροτηθεί στην Κέρκυρα, όπως πρότεινε ο εισηγητής, ή σε κάποιο άλλο νησί των Ιονίων, όπως πρότειναν άλλα μέλη της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 Πηγή: Esos